גוש 8014

גוש –  8014

חלקות – 7-8,19,22-31,51-73,84-89

בעלות – הרוב פרטי

מרחק מבנייה – שטח כלוא בין נוטר מצפון מזרח ל 212 ממערב

מצב תכנוני/הקרקע –  חלקות 7-8,19,22-31,51-73,84-89 בגוש 8014 ממוקמות במרכז מערב המועצה אבן יהודה, ממזרח לכפר נטר. לפי תמ”מ 21/3 (תכנית מתאר מחוזית -מחוז מרכז) החלקות מיועדות לטובת פיתוח עירוני – ייעוד אופטימלי לקידום תכניות פיתוח. לאחר לא מעט שנים של עבודה מצד המועצה, באוגוסט 2020 הגיעה לפתחה של הוועדה המחוזית תכנית המתאר החדשה של אבן יהודה. לפי אותה תכנית, החלקות הנ"ל, שייכות למתחם 5 של המועצה – מתחם הפארק, מתחם בו צפויות לקום קצת יותר מ 1500 יחידות בבנייה רוויה נמוכה וגבוהה ( 3-9 קומות) בנוסף לשטח מסחר מצומצם של כ 3200 מ"ר, וכל זאת על שטח כולל של כ 380 דונם. תכנית המתאר בשלב מילוי התנאים והתיקונים לפני הפקדתה בוועדה המחוזית.

להוראות תכנית המתאר – לחץ כאן פירוט מתחם 5 בעמודים 36-38

לתשריט התכנית – לחץ כאן

לנספח המתחמים – לחץ כאן

סיכויים וצפי זמן להפשרת הקרקע – 8-9 שנים

מחיר מומלץ – 2000 ₪ למ"ר

דירוג**** ערך הקרקע יעלה עם אישור תכנית המתאר לכלל המועצה בוועדה המחוזית, וזאת באזור יקר ומתפתח

מנשה

מתחם 5, שהוא אדמה פרטית, מקודם במקביל ע"י הבעלים בותמ"ל. למיטב הבנתי, התכנית עבור המתחם הוגשה לדיון אצל הצוות מייעץ לקבינט הדיור להכרזה בקרקע פרטית מרובת בעלים, והצוות המייעץ המליץ באוקטובר 2021 לוועדת שרים לענייני פנים, שירותים, תכנון ושלטון מקומי, להכריז על המתחם כמתחם מועדף לדיור בכדי שיקודם בותמ"ל.
להבנתי, וועדת השרים הנ"ל אישרה במאי 2022 את המתחם כמתחם מועדף לדיור שיקודם בותמ"ל, אולם על החלטה זו הוגש ערר מטעם שר המשפטים בזמנו גדעון סער, ומאז זה תקוע.
האם יש לך עדכון בעניין הזה? האם הערעור נדון? האם התקבלה החלטה?
תודה

KarkaRank

היי מנשה
בכדי לקצר, מתחם 5 אינו מקודם כלל תחת הוותמל ו/או דירה להשכיר, והוא עדיין תחת התוכנית המתארית לכלל המועצה.
במידה ויחול שינוי כזה או אחר, נעדכן זאת בחוות הדעת.

KarkaRank

היי אבנר
חוות דעת זו כוללת את חלקה 19, המופיעה ברשימת החלקות במעלה חוות הדעת
כמו כן המחיר המומלץ בחוות הדעת מעודכן נכון להיום.

KarkaRank

היי שלומי
נכון להיום חלקה 16 לא נכללת במתחם, ושייכת למתחם השטחים החקלאים
בהירות סופית בעת אישור תכנית המתאר למועצה בוועדה המחוזית.

האימייל לא יוצג באתר.