גוש 8014

גוש –  8014

חלקות – 7-8,19,22-31,51-73,84-89

בעלות – הרוב פרטי

מרחק מבנייה – שטח כלוא בין נוטר מצפון מזרח ל 212 ממערב

מצב תכנוני/הקרקע –  חלקות 7-8,19,22-31,51-73,84-89 בגוש 8014 ממוקמות במרכז מערב המועצה אבן יהודה, ממזרח לכפר נטר. לפי תמ”מ 21/3 (תכנית מתאר מחוזית -מחוז מרכז) החלקות מיועדות לטובת פיתוח עירוני – ייעוד אופטימלי לקידום תכניות פיתוח. לאחר לא מעט שנים של עבודה מצד המועצה, באוגוסט 2020 הגיעה לפתחה של הוועדה המחוזית תכנית המתאר החדשה של אבן יהודה. לפי אותה תכנית, החלקות הנ"ל, שייכות למתחם 5 של המועצה – מתחם הפארק, מתחם בו צפויות לקום קצת יותר מ 1500 יחידות בבנייה רוויה נמוכה וגבוהה ( 3-9 קומות) בנוסף לשטח מסחר מצומצם של כ 3200 מ"ר, וכל זאת על שטח כולל של כ 380 דונם. תכנית המתאר בשלב מילוי התנאים והתיקונים לפני הפקדתה בוועדה המחוזית.

להוראות תכנית המתאר – לחץ כאן פירוט מתחם 5 בעמודים 36-38

לתשריט התכנית – לחץ כאן

לנספח המתחמים – לחץ כאן

סיכויים וצפי זמן להפשרת הקרקע – 7 שנים

מחיר מומלץ – 2000 ₪ למ"ר

דירוג**** ערך הקרקע יעלה עם אישור תכנית המתאר לכלל המועצה בוועדה המחוזית, וזאת באזור יקר ומתפתח

האימייל לא יוצג באתר.