גוש 3693 חלקה 40 – חוות דעת

גוש – 3693

חלקה-40

גודל חלקה– 42,023 מ"ר

בעלות– פרטית

מרחק מבנייה -140 מטר מהמגדלים של אחוזת הנשיא.

מצב תכנית/הקרקע –חלקה 40 נמצאת בחלק המזרחי של רחובות , ונכללת בתוכנית רח /2025  (מכלול מספר 7) ,שגובשה ואושרה על ידי עיריית רחובות. אותה תכנית מבוססת על תחזית לשנת 2025 הקובעת כי אוכלוסיית העיר תגיע ל 150,000 תושבים אשר יזדקקו ל 22,000 יחידות דיור בנוסף ל 37,000 הקיימות. חלקה 40 עצמה, לפי תשריט  ייעודי הקרקע שמצורף לאותה תכנית מיועדת לבנייה רוויה (קומות) ,ומסומנת בצבע צהוב ביחד עם עוד מספר חלקות מצומצם ביותר אשר משמועתו מגורים.

*עדכון – ביולי 2016 החליטה הוועדה הארצית באופן סופי על הרחבת השטח לבינוי במזרח העיר בכ 1000 דונם (אותם 1000 דונם שעיריית רחובות סימנה למגורים בתכנית המתאר רח/2025) כחלק מתכנית תמ"א/1/35, וזאת במטרה להקים שכונה של כ 8000-10000 יחידות דיור.

*עדכון – בתחילת חודש מאי 2018 אישר הקבינט הממשלתי את הצעתה של חברת "דירה להשכיר" לקידום תכנית מזרח רחובות. באזור מזרח רחובות שהוכרז כמתחם מועדף דיור, תחת  תמ"ל/3003 אמורים לקום בעתיד כ 6000 יחידות דיור  בנוסף ל 600,000 מ"ר שטחי מסחר ותעסוקה .

*עדכון – ב 15/05/19 התכנית הכללית למתחם מזרח רחובות אושרה עקרונית במליאת וועדת התכנון המקומית, שבקרוב יחל שלב שיתוף הציבור, שלאחר מכן יחל התכנון המפורט במסגרת תמל/3003 עד לדיון שולחן עגול בותמ"ל (מנהל התכנון).התכנית כוללת כ 6500 יחידות דיור בבניה רוויה גבוהה, בנוסף ל 700 אלף מ"ר לטובת תעסוקה ומסחר, וזאת על שטח של כ 1245 דונם. צפי זמן ההפשרה והמחיר המומלץ מעודכנים נכון לתאריך ה 15/05/19

*עדכון – ב 11/07/19 התקיימה ישיבת שולחן עגול במנהל התכנון בה הוצגה התכנית על ידי האדריכל האחראי, שבסיומה הוחלט כצפוי על המשך קידום המתחם (בכפוף לתנאים, בעיקר תחבורתיים). השלב הבא הוא הכנת תכנית מפורטת בנוסף לטבלאות איחוד וחלוקה. המחיר המומלץ וצפי זמן ההפשרה מעודכנים בהתאם.

*עדכון – ב 26/11/19 בישיבת הוועדה ארצית לקידום מתחמים מועדפים הופקדה בתנאים תכנית מפורטת  תמל/3003 למזרח רחובות. התכנית כוללת כ 6500 יחידות דיור בנוסף ל 700,000 מ"ר לטובת תעסוקה ומסחר. שלב הבא הוא מתן התנגדויות. המחיר המומלץ וצפי זמן ההפשרה מעודכנים בהתאם

*עדכון – ב 20/05/2020 אושרו להפקדה טבלאות איחוד וחלוקה למתחם כחלק מתכנית תמל 3003 להרחבת מזרח רחובות. הטבלאות המעודכנות המאושרות להפקדה מראות על שינויים דרמטיים במבנה הזכויות במתחם. גודל השטח הנכנס לאיחוד וחלוקה עלה משמעותית ל 1400 דונם (עם כניסה של חלקות שלא היו במבנה התכנית הראשונית), שגובה היחידות במתחם נשאר בעינו (כ 6600 יחידות), מה שמוריד את גובה הזכויות הממוצע לדונם ל 5.5-6 יחידות  (לשטחים המקבלים מבני מגורים לא משולבים לתעסוקה ומסחר) ,מצב בו שווי מ"ר מופשר יורד ביותר מ 800 ש"ח!. שלב הבא הוא מתן התנגדויות. צפי זמן ההפשרה מעודכן בהתאם. בעכבות ידידת הזכויות, המחיר המומלץ חווה ירידה נוספת בכ 7 אחוזים, והוא מעודכן נכון להיום בכ 2800 ש"ח למ"ר. עודכנו גם תשובות בתחתית העמוד על מנת לא ליצור בלבול לגבי כניסה של חלקות מסוימות. בכל מקרה יש להתייחס לנתוני שווי, גובה יחידות, וכניסת חלקות רק בחוות הדעת עצמה, שהתשובות לגולשים הן על פי בסיס כרונולוגי.

*עדכון –  ב 16/06/2020 הופקדה פורמלית תכנית תמל 3003 בוועדת התכנון למתחמים מועדפים. שלב הבא הוא מתן התנגדויות, אותם יש להגיש תוך 60 יום מיום ההפקדה.

*עדכון – ב 24/03/21 התקיימה ישיבת דיון בהתנגדויות, בה הוצג דוח השמאי החוקר לעררים שהוגשו. לאחר אותו דיון התקבלו מספר החלטות שהמרכזית והבריאה שבהן היא הגדלת כמות יחידות המגורים במתחם בכ 1500 יחידות על חשבון הורדה של 200 אלף מ"ר שטחי תעסוקה (שבעידן הנוכחי וכנראה גם העתידי ,אין בהם יותר מידי צורך, בטח שעדיין נשארו במתחם כמאות אלפי מ"ר שטחי תעסוקה). אותן 1500 יחידות יחליפו בעיקר מבני תעסוקה במלואם ולא מבנים מעורבים לאורך דרך מנחם בגין. שינוי מהותי נוסף הוא האפשרות לצמצום שטחים להם אין קשר תכנוני למתחם (בעיקר בצפון ואלו השייכים לדרך 423, מה שיכול להשפיע כמובן על זכויות החלקות שנכנסו במתכונת השנייה למתחם (בהירות סופית לגבי גבולות המתחם תתגלה בעת פרסום התכנית והטבלאות מחדש). כלל שינויים אלו מצריכים תיקון מאסיבי של מסמכי התכנית (נספח גבולות המתחם, נספי בנייה, ובעיקר נספח טבלאות איחוד וחלוקה), שתיקונים אלו אמורים להיות מוגשים תוך 90 יום, וזאת מחלק מהליך פרסום התכנית לפי סעיף 106, המאפשר לאנשים הרואים את עצמם נפגעים מאותם שינויים להגיש ערעור. צפי זמן ההפשרה והמחיר המומלץ מעודכנים בהתאם (ללא שינוי מהותי בשניהם).

להחלטת ישיבת וועדת המשנה להתנגדויות – לחץ כאן

*עדכון – בשעה טובה פורסמו הטבלאות המעודכנות למתחם עם מספר שינויים מהותיים חיוביים. בהתאם להסכמות שנקבעו בישיבת וועדת המשנה, רוב זכויות התעסוקה בחלקה 40 (ובמספר חלקות נוספות) הומרו לזכויות מגורים. דונם בחלקה 40 מקבל כ 7 יחידות מגורים ממוצעות (בניגוד ל 3.5 יחידות במתווה הקודם), כ 160 מ"ר תעסוקה ( 750 מ"ר במתווה הקודם) וכ 65 מ"ר מסחר (85 במתווה הקודם).צפי זמן ההפשרה והמחיר המומלץ מעודכנים בהתאם. העדכון הבא יהיה באישור הטבלאות באופן פורמלי, שלאחר מכן התמחור יהיה לפי מחיר מומלץ ליחידה ממוצעת. בכל הקשור לפירוט הזכויות יש להתמקד בטבלאות המעודכנות (לחץ כאן) ולא במענה לגולשים (שנשען על הטבלאות הקודמות).

*עדכון – ב 12/05/22 ניתן מענה החוקר לעררים, בו הומלץ בעיקר על תוספת של כ 130,000 מ"ר תעסוקה במערב ודרום המתחם, שיש להניח שיהיו שינויים קלים באופי הזכויות לחלק מהחלקות. הטבלאות והוראות התכנית יעודכנו בהתאם להמלצת החוקר (בערך בפעם השלושים מיום הכרזת התכנית..), ויובאו שוב! לסבב התנגדויות נוסף מקוצר.. המחיר המומלץ לא משתנה, צפי זמן ההפשרה עולה ל 7-8 חודשים.

להחלטת החוקר – לחץ כאן 

*מועד פרסום התכנית המתוקנת קלות הוארך עד ל 22/09/22

*עדכון – ב 21/12/22 אושרה תכנית להרחבת מזרח רחובות תמל 3003. שינוי מהותי עליו הוחלט הוא חזרה לתכנית בגרסה 106 ב, שלמעשה מחילה את הטבלאות שפורסמו בדצמבר 2021 ולא אלו שביולי 2022!!, חלקה 40 מקבלת כ 7 יחידות מגורים לדונם בנוסף ל כ 166 מ"ר תעסוקה, וכ 64 מ"ר מסחר. לא ניתן להתנגד יותר להחלטה בוועדת התכנון אלא רק בהליך של בית משפט, שלא מן הנמנע שמספר מתנגדים בעיקר הסמוכים לכביש העוקף יעשו זאת. סטטוס התכנית מופיע בחוות הדעת כמופשר, שהמחיר המומלץ השתנה לשווי יחידה ממוצעת במתחם. חובה לשים לב שבעת אישור תכנית מפורטת, היטל ההשבחה נכנס לעבודה, שבכל מכירה של קרקע צפוי לחול היטל של כ 1500 ש"ח למ"ר. כך שמכירה של כ 140 מ"ר בחלקה 40 לצורך העניין תביא עמה עלויות השבחה לרוכש של יותר מ 200 אלף שח. למרות שהיטל יכול לחול רק בעת אישור פורמלי, עם צפיפות הזמנים חובה לקחת אותו בחשבון בקניית קרקע במתחם. מבחינה תכנונית יבשה, (בהנחה והתכנית לא תגיע לבית המשפט) אין עוד שלבים שהמתחם יצטרך לעבור. מכרזי עירייה, פיתוח המתחם (כולל סלילת כביש עוקף חדש), התארגנות בעלי הקרקע לשכירת בעלי מקצוע, תשלומי השבחה, יהיו רק חלק קטן מהצעדים הרבים עד להתחלת הבנייה. יש לשים לב רק לטבלאות בגרסה הקובעת ולא להסתמך על תשובות לגולשים המסתמכים על טבלאות יולי 22.

לישיבת ההתנגדויות בה אושרה התכנית  – לחץ כאן עמוד3

להחלטת הועדה לחזור לגרסה התכנית הקודמת – לחץ כאן – סעיפים 1 ו 6

*עדכון – ב 29/12/22 לאחר 3 הליכי התנגדויות, ובערך 7 ורסיות של טבלאות איחוד וחלוקה, תכנית תמל 3003 אושרה וקיבלה מתן תוקף באופן פורמלי, ולמעשה המתחם מופשר. היטל השבחה נכנס לתוקף בכל מכירה של שטחים במתחם.

לטבלאות איחוד וחלוקה מאושרות – לחץ כאן

להוראות התכנית המאושרת – לחץ כאן

סיכויים וצפי זמן הפשרת הקרקע–  אושר

מחיר מומלץ ליחידה ממוצעת במתחם – 750 אלף שח                                                                         

דירוג-*** שקרקע מאושרת המחירים בהתאם, מה שמצריך סבלנות לעליית ערך שמתקיימת במצבים אלו בעיקר עם סיום בניית המבנים.

 

רועי

שלום וברכה
כמה מר קרקע מקנים זכות לדירת 4 חד בגוש 3692, חלקה 3, מגרש 9E, ומה הבסיס לחישוב בבקשה

תודה רבה

KarkaRank

היי רועי
במגרש 9E בגוש 3692 חלקה 3 יש צורך בכ 103 מ"ר קרקע על מנת לקבל זכות לדירה בגודל 96 מ"ר עיקרי (לא כולל ממד ומרפסת)
למתחם צפוי זמן פיתוח לא קצר, שגם זמן היתרי בנייה בישראל (תלוי גם בהתארגנות בעלי הקרקע עצמם) לוקח מספר שנים
כך שהתחלת בניה יכולה לקחת בקלות 5 שנים מהיום, שוב תלוי גם בבעלי הקרקע עצמם.

KarkaRank

היי שמואל
המשמעות היא חזרה לטבלאות איחוד וחלוקה שפורסמו בדצמבר 2021
ראה בחוות הדעת את העדכון בנוסף לקישור לאותן טבלאות.

שמואל

שלום
מה המשמעות של החלטת הוועדה הארצית שהיא החליטה לאמץ את המלצת החוקר לשוב לתוכנית בגרסתה כפי שפורסמה לפי סעיף 106(ב) הראשון ??
האם הכוונה שחוזרים לתוכנית איחוד וחלוקה הראשונה.

KarkaRank

היי מעוז
המונח "עקיצה" היה יותר מתאים אם שילמתם ולא קיבלתם תמורה, במקרה הנוכחי את הקרקע על שמכם.
פשוט שלא באשמתכם, מדובר בהשקעה גרועה, הן מבחינת גודל השטח (15 אחוז מיחידה ממוצעת בלבד) והן מבחינת המחיר (עם מס הרכישה מדובר ב 8000 ש"ח למ"ר, שזה שווי יותר ממופשר), השקעה שלא תחזיר את עצמה וכנראה תניב הפסד.

KarkaRank

שלום אייל
התכנית נמצאת בשלב שמיעת ההתנגדויות, שלאחר מכן יינתן מענה החוקר לאותן התנגדויות בתקווה שבפעם האחרונה.
תחילת בנייה ב 3 שנים הקרובות אינה אפשרית
ראשית לאחר אישור התכנית, יש צורך בפיתוח כללי של המתחם (כולל הוצאת מכרזים, פרסום זוכים והתחלת עבודה), כמו כן התארגנות והסכמה של בעלי המגרש על יזם, חלוקת הזכויות, הוצאת היתר בנייה ועוד.
זמן של 6-7 שנים במצב שהעניינים רצים ממש חלק נראה יותר הגיוני.

יוליה

שלום רב.
אני בעלת קרקע מזרח רחובות גוש 3693 חלקה 41.40מ"ר מה ערך הנכס נכון להיום.

אודה לתשובתכם

KarkaRank

היי יוליה
השווי המוערך לגודל השטח שברשותך הוא בסביבות 200-220 אלף שח.
כמובן שהאתר אינו ממליץ על צעד כזה או אחר ובטח במחיר כזה או אחר

אייל

מועדים לשמחה
באיזה שלב נמצאת התוכנית כיום האם עברה את שלב התנגדויות האם יש כבר התארגנות של בעלי הקרקעות מול יזמים כמה זמן יכול לקחת הפשרת הקרקע לבנייה האם יש צפי לתחילת בנייה בשלוש שנים הקרובות?

מאיר

שלום
בהמשך לשאלתו של שאול תוכל להבהיר כמה מר יש להחזיק במגרש 42B בכדי לקבל זכות מלאנ על דירה

תודה

KarkaRank

היי שאול
במגרש 1A יש צורך בכ 134 מ"ר על מנת לקבל זכות ממצועת, שגודל זכות זו היא כ 103 מ"ר (אותה כמובן יש לבנות..)
כך ש 100 מ"ר מעניקים כ 0.75 יחידה (75 אחוז מזכות מלאה) מה שיעניק אפשרות לזכות לדירת 3 ח
מס שבח הוא תשלום בעת מכירת הקרקע
התכוונת כנראה להיטל השבחה, שהוא תשלום בעת הוצאת היתר בנייה, או מכירת הקרקע לאחר ההפשרה (שבדרכ משלם אותו הרוכש), ההיטל העומד על כ 1500 ש"ח למ"ר
המחיר המומלץ מופיע בלב חוות הדעת.

שאול

היי
קודם כל תודה רבה על הנגשת המידע והמענה לשאלות
מקווה שגם שאלתי תיענה

מה הכוונה מאחורי המינוח "זכות ממוצעת" – מה התרגום של זה ? מה זה אומר תכלס ?

וגם נתונים:
גוש 3693
חלקה 40
מגרש 1A
(עמ' 9 מתוך 29 לטבלאות איחוד וחלוקה)
מ"ר : 100

מה אני מקבל בעבור 100 מ"ר ? (האם אני מקבל זכות לדירה ? כמה מ"ר ?)
האם אני צפוי לשלם מס שבח ?

וגם: כמה מ"ר מינימלי צריך בשביל לקבל זכות מלאה לדירת מגורים ?

ומה לפי דעתך המחיר למ"ר ?

בתודה מראש,
שאול

KarkaRank

היי מאיר
בכדי לחשב זכות ממוצעת, יש לקחת את זכויות הבנייה מגרש תמורה ולחלק בכמות היחידות לאותו מגרש.

מאיר

שלום רב
בשימושים המעורבים ציינת שמדובר ב 7.2 זכיות לדונם
כמו כן ציינת שזכות ממוצעת היא 110 מר
האם זה נכון גם למקרה הנל

KarkaRank

היי חי
אם דונם מזכה בסביבות בקצת יותר מ 7 יחידות, משמע שיש צורך בכ 135 מ"ר על מנת לקבל זכות ממוצעת במתחם, אז מה בדיוק ייתן לך 60 מ"ר..? ועוד במחיר הגבוה ב 50 אחוז מהמחירים הנורמטיביים במתחם.
כך שלא נראה שמדובר בהצעה אטרקטיבית הן במחיר ובעיקר בגודל השטח.

חי

שלום רב ותודה רשמתם שכל דונם ברוטו יזכה בערך בשבע יחידות.
האם הצעה שהונחה על שולחני לרכוש בסכום של 450,000 שקלים 60 מטר היא הצעה אטרקטיבית ?

רוחמה

שלום
א. כאשר אתם אומרים שיחידת דיור ממוצעת הינה 110 מ"ר, האם זה כולל את הממ"ד? מרפסות?
ב. מה הכוונה "מקדם מיקום" בתוכנית איחוד וחלוקה?
תודה רבה

KarkaRank

היי רוחמה
גודל יחידה כוללת ממ"ד אך אינה כולל מרפסת
יש לשים לב שלכל מגרש תמורה יש גודל יחידה שונה במעט, שלחישוב מדוייק יש לחלק את זכויות הבנייה של המגרש בגובה היחידות.
לכל מגרש תמורה יש מיקום שונה עם יתרונות או חסרונות המתבטאים באותו מקדם חיובי או שלילי
למקדם חיובי שווי גבוה יותר ממקדם שלישי, שגובה הזכויות במקדם חיובי נמוך יותר ממקדם שלילי וזאת על מנת לשמור על איזון הזכויות בין כלל הבעלים ככל האפשר.

KarkaRank

היי אלעד
המחיר המומלץ של 4450-4550 הוא לחלקה 40 בלבד.
מחיר מוערך לחלקה 4 הוא כ 3400 ש"ח למ"ר.

אלעד

היי אתם מציינים שהמחיר לחלקה 4 היום הוא כ 4450-4550 ועליית הערך הבאה תהיה בעת אישור התכנית עוד 3 חודשים ואז המחיר יעלה שוב למחיר יחידה ממוצעת במתחם שזה אומר ? מה המחיר הצפוי למטר מופשר במתחם ?

פליקס

שלום רב,
האם המכיר המומלץ למ״ר המופיע בסיכום מתייחס גם חלקה 4? במידה ולא המחיר המומלץ בחלקה 4?

תודה רבה,

פליקס

KarkaRank

היי מיכה
חלקה 59 מקבלת כ 7.3 יחידות מגורים ממוצעות לדונם, בנוסף לשטחי מסחר זניחים ביותר

מיכה

ערב טוב ,לאחר השינויים כמה זכויות לדירה יש גוש 3693 חלקה 59 ? והאם יש גם זכויות למסחרי וכמה ?

בברכה
מיכה

KarkaRank

היי מאיר
פרסום השינויים מראה שהם קלים..
עליית המחיר נובעת ממקדם הזמן, ובעיקר מעליית ערך נדלן כללית.

מאיר

שלום רב
ממה אתם מסיקים שיהיו שינויים קלים
האם העלאת הערכת מחיר למר 3900 ל 4100 4200 נובעת מהשינויים הללו

KarkaRank

היי מאיר
ישנה הארכת למועד השלמת התיקונים הנדרשים לתכנית עד ל 22/09/22, שטבלאות איחוד וחלוקה יפורסמו בסביבות תאריך זה.

KarkaRank

היי מאיר
חלקה 6 בגוש 3689 נמצאת מחוץ לתכנית התמל להרחבת מזרח רחובות, ומיועדת להישאר שטח פתוח לשנים ארוכות מאוד

KarkaRank

היי אורי
המדווח הוא העורך דין מייצג לו יש הרשאה למסמ"ק (מיסוי מקרקעין), וזאת תוך 30 יום מיום חתימת הסכם המכר
יש לרשום רחובות.

אורי

היי,

אני רוצה לדווח למס שבח, הם דורשים ממני כתובת לקרקע, מה אני אמור לרשום בכתובת?

תודה.

אבי

שלום,
כשיש לדונם לפי הטבלאות איחוד וחלוקה זכות למספר יחידות דיור..נגיד 7 יחידות.
האם זכות היא לדירה 4 או 5 חדרים?
לאיזה גודל דירה זכאי כל יחידת זכות?

KarkaRank

שלום אפרת
דונם בחלקה 25 בגוש 3692 מקבל כ 3 יחידות ממוצעות למגורים, בנוסף לכ 1200 מ"ר תעסוקה וכ 111 מ"ר מסחר, וזאת בשני מגרשים שונים, האחד מעורב, והשני לתעסוקה בלבד.

מיכה

שלום,
לאחר עדכון טבלאות החלוקה האם החלק המסחרי הקטן (16A) שהיה בגוש 3693 חלקה 59 התבטל ?
בתודה מראש.

KarkaRank

היי שיר
אכן השתנה לחיוב בחלקה 59 שנכון להיום מקבלת כ 7.5 יחידות לדונם במגרש 9A (עלייה משמעותית מהמתווה הקודם).

איל רבינוביץ

תודה.

מה גודל יח"ד ממוצעת ?
האם נכון להעריך ששווי מטר מסחר שווה למטר מגורים ?
האם נכון להעריך ששווי מטר תעסוקה שווה לשליש מטר מגורים ?

KarkaRank

היי אריאל
דונם בחלקה מקבל בסביבות 7.5 יחידות מגורים ממוצעות בנוסף ליותר מ 200 מ"ר תעסוקה ועוד כ 80 מ"ר מסחר.
.

KarkaRank

היי רבקה
אכן יש שינוי מהותי חיובי לחלקה 73, שמקבלת כ 7.3 יחידות לדונם במגרש 21B, במקום 5.9 במתווה הקודם.

KarkaRank

היי אייל
דונם בחלקה 16 מקבל במגרש 40E כ 6.2 יחידות ממגורים ממוצעות, בנוסף לכ 200 מ"ר תעסוקה, וכ 80 מ"ר מסחר.

אלעד

היי

בעדכון האחרון ציינת כי חלקה 4 בגוש 3693 נכללת רק ב78% ממנה בשונה מהטבלאות הקודמות בה נכללה בשלמותה , אבל שפותחים את הוראות התכנית העדכנית חלקה 3 ו4 עדיין מופיעות שנכללות בשלמותן , שאלה שניה ברשותך איך אני יודע באיזה מגרש יוצא שוייכתי כי הבנתי מהעדכון שחלקה 4 תתחלק בין שני מגרשים שהאחד טוב יותר

KarkaRank

היי אלעד
אכן בהוראות התכנית החלקה נכללת בשלמותה, אך קבלת הזכויות היא רק על 78 אחוז, שזהו החלק עד לכביש העוקף החדש, חלק שלא מקבל זכויות בהתאם להחלטה שהתקבלה בישיבת ההתנגדויות האחרונה.
בדוק היכן מופיע השם שלך בטבלאות. במידה ואתה מופיע בעמוד 6, אז הזכויות הן מעורבות.
במידה ובעמוד 7, אז זכויות מגורים בלבד.

KarkaRank

היי גאולה
חלקה 45 בגוש 3693 נכללת ב 17.5 אחוז בקבלת הזכויות
דונם בחלקה מקבל כ 1.32 יחידות מגורים.

KarkaRank

היי גאולה
אכן יש ירידה באחוז הכניסה של החלקה, אך עקב הגדלת הזכויות, הירידה בזכויות החלקה קטנה יותר מיחס ירידת אחוז הכניסה.

KarkaRank

היי יוסף
התכנית נמצאת אצל היועץ המשפטי לבדיקת ניוד זכויות מאזור קריית משה (עליו קיימת התחדשות עירונית)
פרסום הטבלאות צפוי לקרות בתקופה הקרובה.

KarkaRank

היי עירית
המחיר מעודכן הן בהתאם למקדם הזמן והן בהתאם לשווי מרכיב קרקע עתידי שהוא למעשה נגזרת ממחיר דירה ממוצעת
העדכון האפשרי דווקא הוא בעת פרסום הטבלאות המעודכנות, שם צפויה להיות עליה מסוימת (לא דרסטית) בגובה הזכיות.

Irit

שלום ,
לא ברור לי מדוע המחיר למ"ר לא התעדכן מזה פרק זמן ארוך מאד זאת למרות עליית מחירי
הדירות והנדל"ן בשיעור של לפחות כ 10% בתקופה האחרונה ?

תודה

KarkaRank

היי מאיר
כמו שצוין פרסום הטבלאות ייחדה בזמן נוסף, שהסיבה היא שהשמאי עדיין לא סיים את הטבלאות החדשות והמעודכנות (ישנם לא מעט שינויים בטבלאות וההליך לוקח זמן).

מאיר

שלום רב

בתשובתך לאבי אתה מציין שצפי זמן ההפשרה מעודכן בלב חוות הדעת
העדכון האחרון היה ב24 למרץ וצפי של ששה חודשים להפשרה
כך שב24 לספטמבר הייתה צפויה הפשרה
אשמח אם תחדד ותבהיר את זמן הדחיה הנוסף וצפי ההפשרה העדכני

אבי אילוז

היי חג שמח
האם ידוע שחברת האדריכלות סיימו לבצע את השינויים שנדרשו -כי עבר 6 חודשים מאז וכרגע מה שנשאר זה רק לאשר את השינויים ולאחר מכן סוף סוף תהיה אישור לתוכנית והפשרה מלאה

KarkaRank

היי אבי
מי שאחרי לעדכון הטבלאות הוא השמאי מטעם וועדת התכנון, ולא חברה אדריכלית.
פרסום הטבלאות יתעכב בזמן נוסף אחרי החגים.
צפי זמן ההפשרה מופיע בלב חוות הדעת ומעודכן נכון להיום.

KarkaRank

היי ארז
לקח לנו יומיים לאתר את הכתבה ומכך האיחור במענה
שאלתך רק מראה כמה אותה כתבה הייתה לא מקצועית, מבלבלת, ירודה וכנראה מזיקה
כלל הנתונים של שיווק הקרקע במתחם מזרח רחובות היו בשידור, אך לא היה מוזכר המהות ששווי מופשר של 20 מ"ר יהיה במקרה הטוב 90 אלף שח, בעוד הקרקע נמכרה ב 150 אלף..
במקום הסבירו בצורה לא ברורה איזה רווח יישאר, במקום להסביר שיש הפסד של 60 אלף שח
מס רווחי הון הוא גם דבר חדש, בהתחשב שהוא לא קיים בעסקאות מקרקעין פרטיות , שהמס הקיים במכירת הקרקע הוא מס שבח (מס רווחי הון בהתנהלות ואפשריות קיזוז שונה לחלוטין ממס השבח).
אכן במכירת הקרקע בשווי המופשר היטל ההשבחה יחול על הקונה, שמשום מה הוחלט בכתבה להפיל את ההיטל על המוכר.
כמובן שנעזוב כרגע ונשאיר לפעם אחרת את שאר הנתונים השגויים, את הכבוד הרב והתשבחות שקיבל תקן 22 בכתבה, אותו תקן (כלי הגנת הצרכן הגרוע בתולדות המדינה) שגרם לנזק הכלכלי ברכישה, וגם את העובדה "המעוררת הערצה" על כך שהמשווק נשאר עם חלק קטן בקרקע, שהתחשב שהיא אצלו בחינם לאחר השיווק, לא מדובר בצעד אצילי של ממש.

ארז

היי,
מאמין שלא מעט אנשים ראו את הכתבה ששודרה ב****
נאמר בכתבה שהרווח של אותם אנשים שקנו 20 מ"ר ב-150 אלף שקלים יהיה בסביבות 15%.
האם במכירה של הקרקע לאחר הפשרה לא חל על המוכר רק תשלום מס רווחי הון?

KarkaRank

היי יוסף
במידה ורכשת קרקע לפני אישור התכנית ונרשמת לאחר אישור התכנית, אזי לא תצטרך לשלם היטל השבחה עד שתמכור את הקרקע בעצמך או תוציא היתרי בנייה
המועד הקובע הוא תאריך חתימת חוזה הרכישה ולא הרישום, וזאת לפי החלטת בית המשפט בעניין.

KarkaRank

היי אירית
תמחור הקרקע באתר אכן משקף את שווי הדירות הנוכחי וחייב כמובן להתייחס אליו, שמרכיב הקרקע הוא נגזרת של שווי הדירה, והמחיר המומלץ הנוכחי הוא חישוב של שווי מרכיב קרקע עתידי בשילוב מקדם הזמן ושאר הפרמטרים.

Irit

שלום ,
מדוע העלייה במחירי הדירות לא משתקפת בהערכת שווי המגרש ? האם תבוא לידי ביטוי בהפשרה?
תודה

KarkaRank

היי אייל
הפיתוח הכללי של נתחם כמובן תלוי ברשות המקומית, ואכן נעשה לרוב באמצעות מכרזים .

אייל

האם זמני הפיתוח תלויים ביזמים או ברשות המקומית? לאחרונה עיריית רחובות פרסמה מכרז לפיתוח תשתיות במזרח העיר

KarkaRank

היי יעל
ההפשרה לא צפויה להתארך מעבר ל 5-6 חודשים הקרובים
3-4 שנים זהו זמן התחלת הבנייה המינימלי, שאכן הוא יכול להתארך למעבר לכך (ישנן התחלות בנייה בגן הפקאן הסמוך כעשור לאחר ההפשרה), אך זה תלוי בהתנהלות והתארגנות בעלי הקרקע עצמם, ובזמני פיתוח תקינים.

יעל

שלום רב,
האם לדעתכם הדחיה של השלמת השינויים בתוכניות לספטמבר תדחה את הצפי למועד ההפשרה?

בנוסף, רשמתם בתגובה שבניה יכולה להתחיל בעוד 3-4 שנים. נאמר לי שמשך הזמן מהפשרת קרקע לתחילת בניה הוא בד"כ ארוך מכך משמעותית. מדוע במקרה הזה הצפי לבניה קצר יחסית?

תודה רבה

KarkaRank

היי מאיר
פרסום הטבלאות המעודכנות היה מתוכנן לקראת סוף יוני , אך התקבלה דחייה להשלמת הטבלאות בעוד 3 חודשים לא יותר מאוחר מה 22/09/21
אין קשר כלל להקמת הממשלה החדשה לאישור תמל 3003 בחודשים הקרובים.

מאיר

שלום רב
האם יש עכוב בהשלמת תוכנית השינויים
האם תהיה השפעה עקב הקמת הממשלה החדשה ,???

KarkaRank

היי אדם
לפי תמל 3003, תכנית הרחבת מזרח רחובות, העומדת לפני אישורה הסופי ב 3-4 חודשים הקרובים, חלקה 40 בגוש 3689 אינה נכללת כלל במתחם, ותישאר שטח פתוח בשנים הרחוקות.

KarkaRank

היי יצחק
לפי טבלאות איחוד וחלוקה הנוכחיות, זכות לדירה ממוצעת בחלקה 16 בגוש 3692, מצריכה כ 150 מ"ר (שתעשה את החשבון בהתאמה איזה אחוז מזערי מזכות מעניקים 20-30 מ"ר…).

יצחק

שלום רב,
בהתחשב בצפיפות הבנייה המתוכננת מהו גודל שטח המינימלי הראוי ליחידת דיור (20,30 מ"ר?) בחלקה 16 גוש 3692?

תודה רבה

KarkaRank

היי שלמה
לפי תכנית תמל 3003, חלקה 6 בגוש 3689 אינה נכללת במתחם הרחבת מזרח העיר, והיא ותישאר שטח פתוח לדורות הבאים.

שלמה יוסף

שלום ,
רציתי לשאול מה הזכויות המתוכננות בגוש 3689 חלקה 6 בפיתוח של מזרח רחובות,? משווקים שם קרקעות

KarkaRank

היי מאיר
זכויות חלקה 58 מתחלקות בין שני מגרשים המיועדים לבנייה רוויה גבוהה, מגרש 10B ומגרש 9A
גודל השטח שציינת יכול להוות כ 3.2 זכויות מגורים ממוצעות
תאי השטח מיועדים למגורים בלבד, ללא שטחי מסחר או תעסוקה.

מאיר בן חיים

שלום רב
שמי מאיר ואני בעלים של חצי דונם גוש 3693 חלקה 58
אשמח לדעת איזה בניינים אמורים להיבנות שם ולכמה קומות בבניה רוויה
כמו כן כמה זכויות מגיעות לחצי דונם
והאם ישנו חלק יחסי לחנויות בשטח זה
אודה מאוד לתשובתכם המיקצועית

KarkaRank

היי שלום
תוספת היחידות צפויה להיות לחלקות המקבלות זכויות תעסוקה בעיקר, ולא אלו שמקבלות נכון להיום זכויות מגורים
שינוי הזכויות אכן מגדיל את השווי הערכי במתחם, מה שיכול להתבטא בתוספת של 10-12 אחוז בזכויות
בהירות סופית תתגלה בעת פרסום התכנית והטבלאות המעודכנות.

שלום

שלום וברכה, ישנה בשורה בהחלטת הוועדה לאחר המלצות החוקר שהיא תוספת של 1500 יחד וכן הורדת 200 אלף מ״ר תעסוקה . השאלה היא האם בהכרח עכשיו כל בעלי הקרקע בתכנית ישתנו להם הייעודים שקיבלו בטבלת איזון הקודמת? כמו כן האם בהכרח כל בעל קרקע יקבל היום תוספת של 10% בשווי עקב הגדלת היח״ד בתכנית ללא שינוי גודלה? תודה על התשובה

KarkaRank

היי מיכה
לא צפוי להיות שינוי בזכויות חלקה 59, בעיקר כי מקבלת זכויות מגורים בלבד במצב הנוכחי.

מיכה שטרית

שלום רב,

לאחר סיום שלב ההתנגדויות ,אבקש לדעת מה הזכויות המעודכנות לגוש 3693 חלקה 59 ?

בתודה מראש

KarkaRank

היי דניאל
חלקה 23 בגוש 3693 אינה נכללת כלל במתחם הרחבת מזרח רחובות הקרוב לאישורו, והיא תישאר שטח פתוח לשנים הרחוקות.

KarkaRank

היי מיכאל
ההחלטות בישיבת המענה להתנגדויות לא אמורה לשנות את זכויות חלקה 69, שגם כך מקבלת זכויות מגורים (כ 6.27 יחידות לדונם.)
וודאות סופית תחול לאחר סיום הכנת הטבלאות החדשות ואישורן.

KarkaRank

היי גבריאל
בקרוב (זמן מוערך של 60 יום מהיום) יינתן על ידי השמאי החוקר מענה לכלל ההתנגדויות, שבמידה ואותו שמאי יקבל חלק מההתנגדויות, התכנית תעודכן בהתאם ותאושר סופית.

KarkaRank

היי יוסי
לפי נתוני התכנית כ 1.5 יחידות מגורים, 310 מ"ר תעסוקה, וכ 36 מ"ר מסחר
בהירות סופית תתגלה בעת מענה להתנגדויות.

KarkaRank

היי דוד
הנך מחזיק למעשה 630 מ"ר בחלקה, המעניקים כ 2.2 יחידות מגורים, 472 מ"ר זכויות תעסוקה, וכ 54 מ"ר זכויות מסחר
בהירות סופית לאופי הזכויות, בעת סיום מענה להתנגדויות.

שירי דוד

שלום רב!!
אני מחזיק בחלקה 40 1.499%
האם תוכל לעשות לי סדר אחרי השינוי מה אני צפוי לקבל בסופו של התהליך.
תודה מראש דוד שירי

KarkaRank

היי אריאל
חלקה 40 בגוש 3692 מקבלת את כלל זכויותיה ב 3 מגרשים שונים (מבני קומות וזכויות שונות), שהממוצע הוא בסביבות 6 יחידות לדונם.
ראה בעמודים 15 ו 17 את פירוט הזכויות של החלקה במגרשים השונים.

KarkaRank

שלום יואל ותודה על פנייתך
אתה ואשתך מופיעים בעמוד 12 בטבלאות איחוד וחלוקה (מספר סידורי 852-853)
ביחד קיבלתם כ 2.2 יחידות בבניין 18B, המיועד להקמה של 86 יחידות בנוסף לשטח מסחר מצומצמים (בחזית הבניין)
החלקה הנ"ל מקבלת כ 5.88 יחידות לדונם, מה שמצריך כ 170 מ"ר על מנת לקבל זכות ממוצעת.

יואל

שלום רב!
מתנצל מראש אם ניתנה כבר תשובה.
אישתי ואני רכשנו לפנסיה שטח אדמה בגוש 3693 חלקה 73 שטח שחלקו 1875/128500 (0.015)
כיצד אני יכול לדעת כמה זכויות לדירה יש לנו וכמה זכויות לדעתך צריך לדירה.

KarkaRank

היי מאיר
את רוב ההתנגדויות ניתן לראות באתר מנהל התכנון, שמענה לאותם התנגדויות (על ידי שמאי חוקר) יינתנו ויפורסמו בעוד מספר חודשים.

KarkaRank

שלום נטע ותודה על תגובתך
אף על פי שחלק קטן מחלקה 43 בגוש 3688 נכלל ומופיע בהוראות התכנית, כלל החלקה (כולל החלק הקטן שנכלל בתכנית) אינו נכלל במתחם איחוד וחלוקה, כף שהחלקה לא מקבלת זכויות כלל, והיא תישאר שטח פתוח.

KarkaRank

היי שיר
הכוונה היא שחלקה 59 מקבל זכויות מגורים (כ 5.6 יחידות לדונם) , בנוסף לזכויות מסחר מצומצמות ( 150 מ"ר מסחר לכלל החלקה) כחלק ממגרש 16A.
השימוש במגרש יהיה ברובו המחולט לטובת מגורים, שבקומת הקרקע יהיו שטחי מסחר בחזית.
השטח מיועד לאיחוד וחלוקה, משמעותו שהשטח נכלל בתכנית איחוד וחלוקה, ולמעשה מקבל זכויות במתחם.

שיר

במסמך הוראות תכנית תמ"ל 3003 מצויין שגוש 3693 חלקה 59 השימוש בו יהיה ל" מגורים ד + ח.מסחרית" . למה הכוונה בדיוק? .
בנוסף כתוב שהשטח מיועד לאיחוד וחלוקה מחדש. אשמח לביאור של הסעיף הזה .

איתן מיכאלי

שלום.
יש לנו במשפחה כמה חלקות בגוש 3693 חלקה 40. אנחנו רוצים שכל החלקות יהיו ביחד בהפשרה.
מה אנחנו צריכים לעשות?

KarkaRank

היי מוטי
היטל השבחה יגבה רק בעת מכירת הקרקע לאחר ההפשרה או בהוצאת היתר בנייה
עלית הערך בהפשרת המתחם מוערכת בכ 25% מהמחיר שציינת.

מוטי

שלום וברכה
במידה ואני קונה היום לפי 2800 שח למר .
האם אצטרך לשלם היטל השבחה לאחר ההפשרה ?
לאיזה רווח עלי לצפות לאחר הפשרה ?
תודה רבה

KarkaRank

היי מאיר
שלב ההתנגדויות רק החל לפני מספר ימים, בה נשמעו טענות המתנגדים בפני הוועדה בנוכחות שמאי חוקר מטעם אותה וועדת תכנון.
עדכונים יופיעו בחודשים הקרובים, שיהיה ניתן לראותם באתר מנהל התכנון ובחוות דעת זו.

KarkaRank

היי רפי
לפי התכנית העדכנית (וגם התכנית הקודמת), חלקה 4 בגוש 3689 אינה נכללת כלל במתחם ותישאר שטח פתוח.

KarkaRank

היי מקס
לפי התכנית העדכנית (וגם התכנית הקודמת), חלקה 22 אינה נכללת כלל במתחם ותישאר שטח פתוח.

KarkaRank

היי משה
חלקה 43 בגוש 3689 נכללת פחות מאחוז בתכנית ולא מקבלת זכויות פרקטיות, כך שגם חלקה זו וחלקה 40 בגוש, נשארות כשטח פתוח, ללא אפשרות לשינוי ייעוד הקרקע בעתיד הקרוב והרחוק.

משה

רציתי לשאול בנוגע לחלקה 43 בגוש 3689, האם היא בתכנית? מה מתוכנן להיות בה? והנוגע לחקה 40 בגוש 3689, האם יש לה צםי לתכניות עתידיות? תודה רבה רבה על המידע והעזרה

mic

שלום רב
תודה על כל החומר היקר הרך ומהמקצועי והזמן למענה
לי יש בחלקה 3689/40 יש 1/4 דונם

זה נמצא בתוכנית ?

KarkaRank

היי מיכה
ראה את חלק הבעלים במגרש, והכפל אותו בכמות היחידות של אותו מגרש.
חלקה 59 מקבלת בסביבות 5.6 יחידות לדונם, בנוסף לשטחי מסחר זעירים.

KarkaRank

שלום יוחאי ותודה על תגובתך.
חלקה 73 נכללת במלואה במתחם וזהה לחלקה 40 במחיר המומלץ, מחיר המופיע בלב חוות הדעת

KarkaRank

היי יוסי
לפי הטבלאות החדשות, חלקה 39 בגוש 3692 מקבלת בממוצע כ 5.7 זכויות מגורים ו 39 מ"ר מסחר לדונם, וזאת במגרש 8C.

KarkaRank

שלום מיכאל ותודה על תגובתך.
נכון להיום חלקה 69 מקבלת כ 6.2 זכויות מגורים ממוצעות במגרש 18A
מחיר מוערך לאחר ההפשרה הוא כ 3350 ש"ח למ"ר

אלעד כהן

היי לא ברור לי איך מחיר כיום למטר בחלקה 4/40 שווה 3000 ואתה מציין פה שזה גם מחיר אחרי ההפשרה , בפועל זכות לדירת 5 חדרים היום במזרח רחובות בקרקע שזמינה לבנייה עולה היום מיחיון שח ,אם תנכה מזה את היטל ההשבחה זה 800 אלף פלוס מינוס עבור 150 מטר בקרקע קרי 5000 שח למטר פלוס… משו לא מסתדר לי גם אם תנכה את הפיתוח שיהיה כמה עשרות אלפים ליחידה

KarkaRank

היי אלעד
ראשית כל המחיר המומלץ נכון להיום הוא 2850 ש"ח למ"ר (ולא 3000)
שנית, צוין שהמחיר המאושר הוא 3350 (לא צוין 3000 שווי מאושר, אלא כאמור 3350), שמחירי השוק יכולים להגיע ל 3500-3600.
אתה לא יכול לקחת את גודל השטח שצריך על מנת לקבל זכות לדירה (ציינת 150, למרות שמדובר ב 166) ולהתייחס אליו כגדול הדירה… ולחשב לו מחיר למ"ר..
מחיר למ"ר נעשה לפי גודל דירה, ולא לפי גודל השטח ברוטו שצריך על מנת לקבל את אותה זכות לדירה.
בחישוב שלך אכן יש ניכוי השבחה ופיתוח, אך גם עלות יועצים, מתכננים, ושאר אנשי המקצוע הדרושים להוצאת היתר (שגם לו עלות כמובן)

מיכאל

שלום רב,
מה זכויות לדונם לאחר השינוי האחרון לחלקה 69,גוש 3693 ומה יהיה המחיר לאחר שלב ההתנגדויות

KarkaRank

היי חיים
ללא קשר להפקדת התכנית, היטל השבחה נוצר בעת הפשרת המתחם (אישור תכנית מפורטת) וחל רק בעת מכירת הקרקע לאחר אותה הפשרה או בעת הוצאת היתר בנייה.

חיים

תודה רבה על העדכונים המפורטים שהם לעזר רב.
עכשיו, לאחר השינויים וההפקדה בתאריך 20.5.2020, האם ניתן להעריך ראשונית מתי תהיה עלות היטל ההשבחה עבור מ"ר זכויות בחלקה 40?

חיים

KarkaRank

היי מאיר
היטל ההשבחה הוא כ 50 אחוז מן ההפרש בין השווי היוצא לשווי הנכנס.
לנתונים שציינת ההיטל מוערך בכ 540 אלף שח, וזאת לפני עררים צפויים.

KarkaRank

היי יוסי
מצב נכנס הוא שווי הקרקע כחקלאי
מצב יוצא הוא שווי הקרקע כמאושרת/מופשרת
50 אחוז מההפרש בין המצב יוצא למצב נכנס הוא גובה היטל ההשבחה שיחול על כל בעל קרקע.

KarkaRank

שלום מיכה ותודה על תגובתך.
לפי הטבלאות חלקה 59 מקבלת זכויות מגורים (עם חזית מסחרית קטנה) במגרש 16A
מחירה המומלץ נכון להיום הוא כ 2800 ש"ח למ"ר

מיכה

מטבלאות איחוד וחלוקה המעודכנות לא רשום יעוד של גוש 3693 חלקה 59 ,האם רק מגורים או מגורים ומסחר ?
אבקש גם לדעת לאחר העדכון מה מחיר מ"ר בגוש 3693 חלקה 59 ?

תודה.

יונתן

בטבלאות האיזון כתוב מצב נכנס ומצב יוצא, במצב יוצא המחיר המוערך הוא כולל היטל השבחה?
תודה

KarkaRank

שלום אברהם ותודה על תגובתך
לפי תמל 3003 המופקדת במנהל התכנון, חלקה 23 בגוש 3693 לא נכללת כלל במתחם הרחבת מזרח רחובות, ותישאר שטח פתוח לדורות הבאים
המחיר המוערך נכון להיום הוא כ 200 ש"ח למ"ר

אברהם

אני קנייתי לפני 4 שנים חלק מגוש 3693 חלקה 23 האם הקרקע הזה שווה משהוא שילמתי עליה 230000 ל 200 מטר

KarkaRank

היי שלמה
ישנו עיכוב של 6 חודשים בקידום התכנית, שמבחינת מקדם זמן-שווי, הם בדיוק 10 אחוז בתמחור.

שלמה מאיר

לא ברור לי, כיצד בעידכון לאחר שנה,מחיר מ"ר יורד בערכו ב- 300 שח.
הרי ככל שהזמן עובר ,לקראת אישור התוכנית.מחירה של הקרקע אמור לעלות?
אולי טעות דפוס?.
תודה.

אמיר

שלום לצוות היקר של האתר !

האם גושל 3692 חלקה 35 בתוכנית ? ואם כן האם נכנס אם זכויות חלקיות או מלאות ?

KarkaRank

היי מיכה
שלב מתן התנגדויות עדיין לא החל, שלפניו התכנית צריכה להיות מופקדת, וזאת לאחר שינוי ויישום התיקונים הנדרשים.
בעת הפקדת התכנית נעדכן זאת בחוות הדעת.

KarkaRank

היי השרון
הגבול המדובר הוא על כלל שטח התכנית (הכולל שטחים שאינם נכללים באיחוד וחלוקה), ולא על השטחים הנכללים באיחוד וחלוקה בהם לא צפוי שינוי.
כך שחלקה 3 נכללת במלואה באיחוד וחלוקה גם בשינוי גבולות התכנית ותקבל זכויות מלאות.

שרון

לפי תגובתך האחרונה לאמיר. גבולות השטח יצומצמו ל1250 דונם. כך ששוב יש חלקות שכנראה לא יכללו בתוכנית כמו חלקה 3 בגוש 3693 ובכלל גבולות התוכנית שוב משתנות. האם אכן כך ?

KarkaRank

שלום אמיר ותודה על תגובתך.
התכנית המקורית חלה על כ 1800 דונם (שלא כולו נכלל באיחוד וחלוקה כמובן), שמנהל התכנון ביקש בישיבת הפקדת התכנית האחרונה לצמצם את גבולות אותה תכנית לכ 1250 דונם, שזהו גודל השטח התואם להכרזת מנהל התכנון ממאי 2018.
באופן כללי הגדלת שטח הנכלל באיחוד וחלוקה, תוריד את גובה הזכויות הממוצע לבעלי הקרקע.

אמיר

שאלה בקשר להכרזה על גודל התוכנית . האם תהיה גדולה יותר מ 1250 דונם ? והאם תוכנית גדולה יותר
תהיה ריווחית יותר לבעלי הקרקעות או להיפך ?
כלומר מס' יחידות הדיור לדונם יגדל או יהיה קטן יותר ?

תודה מראש

KarkaRank

היי מאיר
הליך פרסום ההפקדה אכן יאוחר במספר חודשים, ולא רק בגלל המצב ,גם עכב מורכבות התיקונים כולל שינוי הכרזה בגודל התכנית.

מאיר

שלום רב
תקון התוכנית היה אמור להסתיים עד סוף פברואר
האם בעקבות המצב זה מתעכב
אשמח אם תוכלו לעדכן

KarkaRank

היי רבקה
הכוונה היא למדידות סופיות של החלקות הנכנסות, בנוסף לקבלת זכויות מדויקת של כל בעל קרקע.

KarkaRank

שלום אמיר ותודה על תגובתך
התכנית עומדת בשלב התיקונים הדרושים כתנאי להפקדתה, תיקונים שיש להגישם עד ה 26 לפברואר 2020, שלאחר מכן יחל שלב מתן התנגדויות.
באותו זמן יעודכנו סופית גם טבלאות איחוד וחלוקה.
צפי זמן ההפשרה מעודכן נכון להיום בחוות הדעת.

שי

הי,
בהמשך לתשובתך לאמיר, האם שלב ההתנגדויות יחל ב 26 לפברואר או ב 26 למרץ ?
האם אמור להיות תוך 90 יום ממועד הישיבה של ה 26 לנובמבר 2019 ?
תודה רבה מראש.

KarkaRank

היי שי
90 יום הוא הזמן שיש להגיש את התיקונים הנדרשים לתכנית, וזאת מיום ה 26 לנובמבר 2019 (עד ל 26 לפברואר).
שלב ההתנגדויות יחל כ 3-4 חודשים מיום ההפקדה הפורמלית של התכנית המתוקנת.

אמיר

שלום לכם !!
אשמח לדעת איפה הדברים עומדים עכשיו ?
למה מחכים עכשיו בעניין טבלת האיזון והקצאה והתקדמות הקרקע להפשרה?

תודה רבה מראש

KarkaRank

היי יונתן
במידה ובעל הקרקע שילם את מלוא ההיטלים, אחוז הקומבינציה יעבור את ה 40% (תלוי כמובן במספר היחידות ועוד מספר משתנים) , שבעל הקרקע יצטרך לשלם מס שבח על החלק שהוא מעביר לקבלן (50 אחוז).

יונתן

שלום ,
מה יחסי בעסקת קומבינציה באיזור במידה ובעל הקרקע מוסר לקבלן זכויות בניה לאחר ששולם היטל השבחה?

משה

בכמה אתה מעריך שתיהיה שווה קרקע זמינה לבניה? ומה האקוויוולנט בזכויות בניה בתעסוקה ששווה ליחידת מגורים?

KarkaRank

שלום משה ותודה על תגובתך.
שווי מרכיב קרקע זמינה ממוצעת לבנייה בניכוי היטל השבחה ופיתוח (ללא תשלום של השניים), מוערך בכ 630,000 שח.
בסביבות 320-330 מ"ר זכויות בנייה בתעסוקה שווים לזכות מגורים ממוצעת אחת.
כך שכלל זכויות התעסוקה במתחם שווים בסביבות 1700 יחידות מגורים ממוצעות במתחם.
חישוב זה לא מתייחס לזכויות המסחר (היקרות יותר), אלא לזכויות התעסוקה בלבד.

KarkaRank

שלום אור ותודה על תגובתך.
שמירת רוב השטחים הפתוחים במזרח רחבות (התכנית היא על 1200 דונם מתוך 5000), הייתה תנאי מהותי בקידום התכנית, כך שגם אפשרות לקידום עתידי של החלקות שלא נכללו (כגון חלקה 6 בגוש 3689) נראה כבלתי אפשרי לפחות ב 30 שנים הקרובות.

אור

תודה רבה על המענה. איך אני יכול לברר סטאטוס של גוש וחלקה מסויימת והסיכוי שלה להפוך לקרקע זמינה לבניה? כלומר מהתשובה שלך אני מניח שלא תהיה ברירה לרחובות לבנות בגוש 3689 מגורים אך זה פונקציה של זמן או שפתאום יכולים להחליט שזה שטח ציבורי ואז אני מאבד את זכויותי?

KarkaRank

היי
נרשם לך "שאפשרות לקידום עתידי של החלקות שלא נכללו (כגון חלקה 6 בגוש 3689) נראה כבלתי אפשרי לפחות ב 30 שנים הקרובות", ואתה הסקת שלא תהיה ברירה לרחובות לבנות בגוש..?
מלבד חלקה 19, כלל גוש 3689 מיועד להישאר שטח לפחות ב 30 שנים הקרובות.

אור

היי. מה עם גוש 3689 חלקה 6? יודע שלא נכללת בתוכנית הקרובה אבל האם יש סיכוי שיבנו שם בכלל ואם כן אז עוד כמה שנים?

KarkaRank

שלום מיכאל ותודה על תגובתך.
לפי התכנית והטבלאות הזמניות, חלקה 69 נכללת בכ 92 אחוז בהליך איחוד וחלוקה, מה שמעניק לה בסביבות 5.8 יחידות לדונם בבניה רוויה (מגורים ד).

מיכאל

שלום,
גוש 3693,חלקה 69(34 לשעבר)-האם החלקה חלק מהתכנית במלאה,כמה זכויות בניה היא נותנת ומה יער קרקע בה.
בברכה,
מיכאל

KarkaRank

שלום קובי ותודה על תגובתך.
לפי התכנית המופקדת וטבלאות איחוד וחלוקה, חלקה 23 בגוש 3693 אינה נכללת כלל במתחם הרחבת מזרח רחובות, ותישאר שטח פתוח.
מחירה המוערך הוא כ 100-120 ש"ח למ"ר.

KarkaRank

היי ראובן
לפי תכנית הרחבת מזרח רחובות החדשה העומדת לפני הפקדתה הפורמלית במנהל התכנון, חלקה 23 אינה נכללת כלל, ותישאר שטח פתוח, שהמחיר המומלץ של כ 100-120 ש"ח למ"ר נשאר בעינו.

KarkaRank

היי אירית
שווי מרכיב הקרקע אכן יכול להגיע ליותר מ 1 מיליון ליחידה ממוצעת, אך סכום זה משקף מצב בו הקרקע זמינה לבנייה, ולאחר ששולם היטל השבחה ופיתוח, ושאר ההוצאות לצורך הוצאת היתר.

KarkaRank

שלום אביטל ותודה על תגובתך.
לפי התכנית המופקדת וטבלאות איחוד וחלוקה, חלקה 16 בגוש 3689 אינה נכללת כלל במתחם הרחבת מזרח רחובות, ותישאר שטח פתוח.

KarkaRank

שלום יגאל ותודה על תגובתך
המונח זמין לבנייה כולל בתוכו היטל השבחה ופיתוח בנוסף לכלל הוצאות לטובת אנשי מקצוע בהוצאת היתר בנייה, שכרגע אין טעם להתייחס לשווי זה
עם זאת שווי זכות ממוצעת מופשרת (תכנית איחוד וחלוקה מאושרות ומפורטת), מוערכת בסביבות 600 אלף ש"ח.

KarkaRank

שלום אורלי ותודה על תגובתך
אכן מדובר על כ 7 זכויות/יחידות,שאיתן אפשר להגיע להסדר שירותי בנייה באמצעות עסקת קומבינציה.
סעיפי עסקת קומבינציה מורכבים , בעיקר מבחינת המיסוי, שלא מעט מהמקרים ההסכם שנתחם, בין בעלי הקרקע ליזם/קבלן, הוא שכלל המיסים יחולו על אותו יזם. במידה וכך יקרה לא תצטרכי לשלם את ההיטל ההשבחה כלל, אך עם זאת אחוז הקומבינציה יפחת משמעותית בהתאם
כך או כך היטל ההשבחה המוערך (לפני עררים צפויים) הוא כ 270 אלף ליחידה.

אורלי

הי, פרסמתם באתר המצויין שחלקה שנכללת במלואה בתוכנית צפויה לקבל 7 יחידות לדונם.א.הכוונה ל 7 זכויות שאיתם עושים עסקת קומבינציה עם קבלן ואז מקבלים לפי אחוז הקומבינציה דירות? לדוגמא אם 40 אחוז הוא האחוז שנסגר בעסקת הקומבינציה עם הקבלן,אז בעל הקרקע מקבל 2.8 דירות? ב.מהו גובה היטל ההשבחה הצפוי על 7 זכויות אלו לדונם? ואני מניח שבעל הקרקע אמור לשלם היטלי השבחה על כל 7 הזכויות אם יש לו דונם אחד,ולא רק על ה 2.8 דירות שיקבל? תודה מראש.

שי

הי, פרסמתם באתר המצויין שחלקה שנכללת במלואה בתוכנית צפויה לקבל 7 יחידות לדונם.א.הכוונה ל 7 זכויות שאיתם עושים עסקת קומבינציה עם קבלן ואז מקבלים לפי אחוז הקומבינציה דירות? לדוגמא אם 40 אחוז אז בעל הקרקע מקבל 2.8 דירות? ב.מהו גובה היטל ההשבחה הצפוי על 7 זכויות אלו? ואני מניח שבעל הקרקע אמור לשלם על כל 7 הזכויות ולא רק על ה 2.8 דירות שיקבל? תודה מראש.

KarkaRank

שלום אייל ותודה על תגובתך.
לא ברור כלל מהו הגודל השטח שהציעו לך
כך או כך ,על מנת לקבל זכות ליחידה של 3 חד, יש צורך בסביבות 90 מ"ר קרקע.
בדוק מהו הגודל השטח המוצע והכפל אותו במחיר המומלץ על מנת לבדוק כדאיות
היטל ההשבחה משולם בעכבות ההשבחה שנוצרה עכב אישור התכנית המפורטת.

אייל

על איזה השבחה משלמים היטל? ‎
הציעו לי ב 390000 ש"ח זכות לדירה של 70 מטר, זה יצא משתלם אחרי היטלים ומיסים?

KarkaRank

היי יגאל
נכון להיום לא הונפקו שומות השבחה, בעיקר אין תכנית מאושרת למתחם, ששומות אלה אמורות להתחיל להיגבות בעת אישור סופי של התכנית המפורטת
עם זאת רצוי ביותר לבדוק זאת במחלקת הנדסה של עיריית רחובות.

KarkaRank

שלום מוטי ותודה על תגובתך.
חלקות 50-52 בגוש 3693 אכן נכללות במלואן וזהות ערכית לחלקה 40 באותו גוש

KarkaRank

שלום אבי ותודה על תגובתך
מאחר ורק 10% (0.1 זה 10%) מהחלקה נכללים בתכנית, התוצאה היא שכל דונם מקבל 0.7 זכות ממוצעת, וזאת לעומת חלקה שנכללת במלואה ובה כל דונם מקבל בממוצע 7 זכויות.
לגבי חלקה 18 בגוש 3689 – למעשה לא מקבלת זכויות בכלל בתכנית, מאחר ורק 65 מ"ר מהחלקה מתוך 34636 מ"ר נכללים, כך שמדובר בפחות מאחוז שנכלל, מה לא מספיק בכדי לקבל זכויות בתכנית. חלקה זו תישאר שטח פתוח.

KarkaRank

שלום לימור ותודה על תגובתך.
מצד ימין בטבלאות מופיעים נתוני המקרקעין (גוש וחלקה), שלאחר מכן בעלי הקרקעות וחלקם בבעלות באחוזים.
בצד שמאל של הטבלאות בתחתית קיים פירוט הזכויות (מספר המגרש, ייעוד המגרש, וכמות היחידות או שטחי מסחר ותעסוקה).
הדרך הקלה ביותר היא לסכם את כלל הזכויות שהחלקה קיבלה (סיכום של כלל היחידות מכלל המגרשים שהחלקה קיבלה) ולראות מה חלקך היחסי. חלקך היחסי יהיה למעשה החלק שלך בבעלות (מופיע בחלק הימני של הטבלאות).

KarkaRank

שלום מורן ותודה על תגובתך
בעכבות תכנית תמל/3003 (וביקר אישור תמ"א 35/1), הקרקעות שלא נכללו דווקא ספגו ירידה משמעותית.
אם בעבר עוד הן תומחרו באופן שבו קיימת אפשרות להכללתן, אישורי התכניות סגרו את הגולל על אותן קרקעות, מה שמוריד את ערכן.
חשוב לציין ששמירת רוב השטחים הפתוחים במזרח רחבות (התכנית היא על 1200 דונם מתוך 5000), הייתה תנאי מהותי בקידום התכנית, כך שגם אפשרות לקידום עתידי של החלקות שלא נכללו נראה כבלתי אפשרי לפחות ב 30 שנים הקרובות.

מיכה

שלום,

מה המשמעות מבחינה מעשית להודעה שתכנית 3003 אושרה להפקדה בוועדה ? מה הצפי מרגע זה עד לאישור להפשרה סופי ?

בברכה ותודה מראש.

KarkaRank

שלום רבקה ותודה על תגובתך.
עדכון מלא (כולל מחיר מומלץ וצפי זמן הפשרה) קיימים בלב חוות הדעת.
היטל השבחה בכל מקרה יחול לאחר אישור סופי של התכנית, וזאת בעת הוצאת היתרי בנייה או מכירה של הקרקע.
ניתן להגיע להסדר עם קבלן בן הוא ייקח על עצמו את המיסים וההיטלים, אך כמובן תמורת פחות אחוזים בשירותי הבנייה.

רבקה

אתמול היתה הפקדה של התוכנית, מה השווי עכשיו? ומה הצפי להמשך?
אם החלטתי לא למכור אלא לבצע קומבינציה אני גם צריכה לשלם היטל השבחה?

KarkaRank

היי אייל.
תכנית תמל/3003 להרחבת מזרח רחובות אכן הופקדה בוועדה הארצית לקידום מתחמים מועדפים.
עדכון מלא קיים בלב חוות הדעת.

KarkaRank

שלום גדי ותודה על תגובתך
לפי נתוני תכנית תמל 3003 (ונספח טבלאות איזון וההקצאה), חלקה 6 בגוש 3693 אינה נכללת כלל בהרחבת מזרח העיר, ותישאר שטח חקלאי פתוח.

KarkaRank

שלום מוטי ותודה על תגובתך.
חלקה 45 בגוש 3692 היא חלקת דרך (כביש 40), ואינה נכללת כלל בתכנית הרחבת מזרח העיר.
במידה והתכוונת לאחת החלקות 41-44 בגוש, אזי הן נכללות בשלמותן ומקבלות זכויות מלאות.

KarkaRank

שלום סער ותודה על תגובתך.
חלקה 39 בגוש 3692 נכללת במלואה בתמ"ל 3003, ותקבל בעתיד זכויות מגורים מלאות.
מחירה המומלץ זהה לחלקה 40 בגוש 3693 (המחיר המומלץ בלב חוות הדעת).

KarkaRank

היי יואב
נכון להיום קיימות טבלאות איחוד וחלוקה זמניות, בנוסף לנספח איחוד וחלוקה, בהם ניתן לראות אלו חלקות נכללות בתכנית ואלו לא.
בעת הפקדה פורמלית של התכנית במנהל התכנון, נפרסם את כלל הנספים (כולל הטבלאות והוראות התכנית) בחוות הדעת.

יואב

הי
מהיכן אתם שואבים את המידע לגבי הגושים והחלקות שנכללות בתוכנית? האם זה פורסם באופן רשמי? תודה

KarkaRank

שלום מרדכי ותודה על תגובתך
לפי תכנית תמ"ל 3003 (נספח איחוד וחלוקה והטבלאות עצמם), חלקה 5 אינה נכללת כלל בהרחבת מזרח העיר, ותישאר שטח חקלאי פתוח, שמחירה מוערך בכ 200 ש"ח למ"ר.

KarkaRank

שלום הילה ותודה על תגובתך
חלקה 43 בגוש 3693 אינה נכללת כלל בתכנית הרחבת מזרח העיר, ותישאר שטח פתוח.

KarkaRank

שלום גיל דרור ותודה על תגובתך
חלקה 22 בגוש 3693 מחוץ לתכנית הרחבת מזרח רחובות (לא תיכלל בטבלאות איחוד וחלוקה) ומיועדת להישאר כשטח פתוח.

KarkaRank

שלום דוד ותודה על תגובתך
גוש 3691 בשלמותו (כולל חלקות 3-4) נמצא במרחק רק מגבולות הרחבת מזרח רחובות, ולפי התכנית הכללית המאושרת במליאת הוועדה המקומית, הגוש כמובן לא נכלל בהרחבה ומיועד להישאר שטח פתוח.

KarkaRank

שלום גל ותודה על תגובתך.
חלקה 40 בגוש 3689 נמצאת מחוץ לתכנית התמל להרחבת מזרח רחובות, ומיועדת להישאר שטח פתוח.

דן כהן

שלום,

האם חלקה 34 גוש 3692 נכללת בתכנית פיתוח מזרח רחובות? אם כן, האם במלואה או בחלקה?

KarkaRank

שלום שרון ותודה על תגובתך.
חלקה 36 עברה פרצלציה שרוב החלק מהחלקה ממזרח לכביש בגין קיבל מספר חלקה חדש -73 , שחלקה זו נכללת במלואה בתכנית.

מאיר

שלום רב
היום נכחתי בהצגת התוכנית לציבור
נאמר שם שלוחות הזמנים הם שעד דצמבר תהיה תוכנית בניה מאושרת לאחר התנגדוית הציבור שממנה ניתן להוציא היתר בניה
אשמח אם תבאירו מדוע הצפי שלכם הוא 3 שנים

KarkaRank

היי מאיר
לוח זמנים של דצמבר הוא לא ריאלי כלל, וזאת בהתחשב שיש בהכנה של תכנית מפורטת, טבלאות איחוד וחלוקה, שאלו צריכות לעבור את שלב ההתנגדויות הציבור.
כל אלו לא ניתן לעשות בחצי שנה.
צפי זמן האתר מופיע בחוות הדעת.

מאיר

תודה על ההבהרה
אם הבנתי נכון התוכנית המפורטת כבר בשלבי הכנה
כמו כן נאמר שתהליך של ותמל הוא תהליך מזורז שקצוב בזמן כך שיש מאמץ מיוחד לעמוד במועד זה

KarkaRank

שלום מיכה ותודה על תגובתך.
בגדול זכות של יחידה מאפשרת לך לבנות את אותה יחידה (בתשלום כמובן של עלות הבנייה, היטל, ושאר ההוצאות).
בהסדר קומבינציה אתה למעשה מעביר חלק מהזכות לקבלן בתמורה לשירותי הבנייה של החלק שנשאר בבעלותך.
כך שלצורך הדוגמא הסכם שכזה על יחידה אחת יעניק לבעל הקרקע כ 35-40 אחוזים מדירה בנויה.
כך שלצורך הדוגמא, הסדר קומבינציה על יחידה אחת יש

מיכה

שלום,

מצטער על מיעוט ההבנה שלי בנושא , האם זכות של יחידה אחת משמעותה בהסדר קומבינציה עם קבלן היא קבלת דירה אחת ?

KarkaRank

שלום ארז ותודה על תגובתך
גובה היחידות הממוצע בתכנית של 30 יחידות לדונם הוא נטו (לאחר הפקעה), בעוד כלל השטחים בתכנית נכון להיום הם מן הסתם ברוטו.

ארז

שלום רב,
לפי העדכון מהשבוע האחרון ראיתי שמדובר בסרטון שפורסם על 28 יחידות דיור לדונם נטו.
מה אני בדיוק מפספס פה?
לא הבנתי את צורת החישוב ולמה להתייחס..

KarkaRank

שלום מאיר ותודה על תגובתך
לפי הנתונים מהתכנית הכללית, בהנחה שרק שטח המוכרז בותמל הולך לאיחוד וחלוקה אזי 420 יכולים לקבל בסביבות 3.75 זכויות ממוצעות.
בהירות בעת הפקדת התכנית בוועדת התכנון.

מאיר

שלום רב
בהסתמך על הנתונים העדכניים של כ 6500 יחידות דיור ו 700000 מר שטחי מסחר מה צפי הזכויות לשטח של 420 מר

KarkaRank

שלם אנה ותודה על תגובתך
חלקה 40 בגוש 3692 נכללת במלואה בתמל/3003 (מזרח רחובות), וזהה לחלקה 40 בגוש 3693 בחוות הדעת.

KarkaRank

שלום אייל ותודה על תגובתך
כלל המסמכים (הוראות התכנית, תשריטים ושאר הנספחים) יוצגו לאחר דיון שולחן עגול, הליך הצפוי להתבצע בשבועות הקרובים.

אייל

האם יש תוכנית אדריכלית למתחם והאם היא פורסמה? היכן ניתן לעיין בתוכנית? האם יש תשריטים היכן ניתן לעיין בהם?

KarkaRank

שלום נדיב ותודה על תגובתך.
לפי תשריט תמ"א 35/1 ( הרחבת מזרח רחובות בין היתר), חלקה 13 לא תיכלל בתכנית למתחם (וותמל), ותישאר כשטח פתוח.

KarkaRank

שלום יגאל ותודה על תגובתך
חלקה 69 נכללת במלואה בהרחבת מזרח רחובות וזהה לחלקה 40 בחוות הדעת.
צפיפות תיקבע בעת הליך איחוד וחלוקה (כרגע מוערכת בסביבות 7-8 יחידות).

KarkaRank

היי ארז
ראה בתשובה הקודמת.
מוערך ב 7-8 יחידות, שבתסריט מסוים יכול להגיע ל 9.
בהירות בעת סיום הכנת התכנית בוותמל.

יגאל

שלום ,

האם גוש 3693 חלקה 69 נמצא בתוך ההרחבה וביעוד למגורים?
אם כן מה הצפי לצפיפות לדונם ברוטו?
תודה יגאל

KarkaRank

שלום אמיר ותודה על תגובתך.
1 -היטל ההשבחה הוא כ 50% על ההפרש בין שווי המצב החדש- מצב יוצא (קרקע זמינה לבנייה) לשווי המצב הקודם -מצב נכנס.
שווי המצב הקודם מחושב לפי המצב התכנוני עד ליום בו קיימת תכנית המשביחה את הקרקע
בהעדר תכנית מתאר כוללנית לעיר, זמן הקובע יהיה עד אישור התכנית החדשה.
בכדי לקצר היטל ההשבחה צפוי להיות בין 240-300 אלף שח ליחידה.
2 – בוודאי שאפשר להגיש ערר על ההיטל אותו יקבע בעתיד שמאי הוועדה המקומית, וברוב המקרים כך נעשה (בייצוג של עורך דין המייצג מספר רב של בעלים , ובאמצעות שמאי הנותן חוות דעת/שומה מטעם הבעלים).

אמיר

שלום לכם, יש לי 2 שאלות בקשר לגוש 3693 חלקה 40,
1. לאחר ההפשרה יידרשו מבעלי הקרקע 50% היטל השבחה,
משווי הקרקע החקלאית שהייתה קודפ ההפשרה. השאלה היא כמה זמן קודם ההפשרה אם ייקחו את שוויה מלפני שנתיים למשל או מלפני 10 שנים או מתחילת הכנת התוכנית אז שוויה היה אפסי ,יוצא מכך שהיטל ההשבחה יהיה ענק ?

2. האם אפשר לערער על גובה היטל ההשבחה (לבקש השגה) ? ואם כן איך זה יעשה כל בעלי הקרקעות שהופשרו
יערערו יחד (יבקשו השגה)?

תודה מראש על התשובה.

KarkaRank

שלום סימון ותודה על תגובתך.
נכון להיום התכנית מייעדת הקמה של מבני מגורים בבניה רוויה בלבד.
יחידה היא בעצם מרכיב הקרקע בלבד (ולא הדירה השלמה)
את אותה יחידה יש למעשה לבנות באמצעות קבלן מבצע (על ידי תשלום של עלות הבניה כמובן), או להגיע להסדר קומבינציה כלשהו עם הקבלן.

סימון

היי
איך אפשר לדעת האם החלקה המדוברת אפשר לבנות עליה גם בית פרטי או שזה רק לבניית מגורים רווח קומות
דם חלחקה תאורטית , מי מחליט על זה ?

והמונח יחידה או זכאיות ליחידה בעל שטח בגודל מוסיים
למשל לגודל מסויים נגיד שאני זכרי לפי הדןגמא שנתת מקודם ל6 יחידות מסחר אי מגורים
מה זה אומר בפועל ?
מה זה יחידה ?

תודה כל העזרה

KarkaRank

שלום מיכה ותודה על תגובתך.
חלקה 59 נכללת במלואה בתכנית מזרח רחובות, תקבל זכויות מלאות, ולמעשה זהה לחלקה 40.

KarkaRank

שלום יואב ותודה על תגובתך.
לגבי גבול תמ"א 1/35 (הרחבת מזרח רחובות) רק כשליש מהגוש, החלק המערבי של הגוש (כגון חלקות 3, 17, 22, 25, 44) אמורים להיכלל בתכנית עתידית , בעוד החלק המזרחי של הגוש (הממוקם רחוק יותר מכביש מנחם בגין) אמור להישאר מחוץ לתכנית ולהישאר שטח פתוח.
בעת סיום הכנת התכנית על ידי חברת דירה להשכיר והוותמל יתבהר מצב הגוש באופן סופי.

KarkaRank

היי ארז
חלקה 42 בגוש 3692 תואמת בחוות הדעת לחלקה 40 בגוש 3693, ותיכלל במלואה בוותמל מזרח רחובות.

KarkaRank

שלום מאיר ותודה על תגובתך
החברה הממשלתית "דירה להשכיר" אחראית בין היתר על הקמה של תכנית למתחם וקידומה, בנוסף אחראית על פיתוח המתחם.
שלב הבא הוא הכנת התכנית למתחם על בסיס המודל התכנוני עליו אחראי האדריכל הנבחר (עיריית רחובות קיימה תחרות בה נבחר אדריכל שאחראי על יצירת מודל תכנוני)
סיום התכנית יכול לקחת כ 8-18 חודשים.

מאיר

תודה רבה על העדכון
בעת סיום התוכנית על ידי אדריכל העירייה
מה השלב הבא
האם העירייה היא היזם ובאיזה שלב היא צפויה לפנות אלינו בעלי הקרקע
מה תפקידנו בתהליך והאם יש לנו השפעה על התכנון

KarkaRank

לאחר הכנת התכנית, הוותמל ודירה להשכיר יצטרכו לאשר את אותה תכנית, שבדרך תוגש להשגות והערות הציבור (התנגדויות).
חוץ מדרישה לתשלום היטל השבחה (בעת אישור סופי של אותה תכנית למתחם), לעירייה אין סיבה לפנות לבעלי הקרקע.
פעילות בעלי הקרקע תהיה בעיקר לאחר ההפשרה בהתארגנות והתנהלות מסודרת, וזאת על מנת לזרז את הליך הבניה מבחירת אנשי מקצוע, הגשת תכנית בנייה, הוצאת היתרים ובנייה המבנים.
עד אז הליך התכנון מוטל בעיקר על המדינה.

KarkaRank

היטל ההשבחה ייקבע בתכנית איחוד וחלוקה, ובאופן סופי לאחר עררים צפויים.
אמור להיות בסביבות 240-300 אלף שח ליחידה ממוצעת.
היטל ההשבחה נקבע בדרך ששמאי מטעם הוועדה המקומית מעריך מהו השווי החקלאי של הקרקע לפני אישור התכנית – שווי מצב קודם , בנוסף הוא מעריך מהו שווי יחידה דיור מוכנה לבנייה – שווי מצב חדש ,ועל ההפרש בין השווי המופשר לשווי החקלאי חל 50% מס היטל השבחה.

KarkaRank

שלום דוד ותודה על תגובתך.
לפי נתוני כמות יחידות המגורים ושטחי המסחר ההתחלתיים, ההערכה (בדגש על ההערכה) נכון להיום היא בסביבות 8 יחידות לדונם ברוטו (יחידות המסחר נחשבות כיחידות ערכיות שוות ערך ליחידות המגורים)
אתה מחזיק ב 840 מ"ר בחלקה , כך למעשה אתה צפוי לקבל בעתיד בסביבות 6 יחידות/זכויות (מגורים או מסחר).
בכדי לקבל דירות ממשיות במתחם (או מבני מסחר), תצטרך להשתמש בשירותי בנייה (כמובן להוסיף עליות בניה,היטלים ומיסים), או להגיע להסדר קומבינציה כלשהו עם יזם/קבלן.

דוד

יש לי בחלקה 40 2 יחידות של 420 מטר לאחת
אם וכאשר תהיה בניה במקום
כמה דירות לדעתך אפשר לקבל
אחרי קיזוז לשטחים ציבוריים
על גודל קרקע כזה
ואיך זה מחושב

KarkaRank

שלום מאיר ותודה על תגובתך
זמן הפקדת תכנית בוועדת התכנון יכול לקחת בין 8-24 חודשים.

KarkaRank

שלום ששון ותודה על תגובתך
הכוונה הייתה במחיר לדונם מופשר היא לדונם ברוטו.
עם זאת צוין גם שזהו המחיר הצפוי במידה וייכללו רק ה 1000 דונם שאישרה הממשלה.
היטל ההשבחה הוא על הקונה , אלא עם סוכם אחרת , ואז ההיטל כבר מחושב ומתומחר במחיר העסקה.

KarkaRank

שלום שרון ותודה על תגובתך
תלוי בגודל השטח שייכלל בהליך איחוד וחלוקה במתחם.
במידה וייכללו רק ה 1000 דונמים שאותם אישרה הממשלה בהרחבת מזרח רחובות , אז צפי דונם מופשר יכול להגיע ל למעלה מ 3.5 מיליון שח.
מן הסתם ככל שייכלל שטח גדול בהליך איחוד וחלוקה, השווי המופשר של כל דונם ירד.
בהירות לגבי גודל המתחם יתבהר בעת הפקדת תכנית נקודתית למתחם בוועדת התכנון
היטל ההשבחה ליחידה יכול להגיע לכ 220-250 אלף שח ליחידה.
התמחור לעיל לדונם מופשר אפשרי הוא נטו ,שבמידה ואתר מוכר את הקרקע היטל ההשבחה הוא על קונה.
בקרוב צפויות התפתחויות במתחם , ואנו נעדכן במידת הצורך.

ששון

אתה כותב שמחיר קרקע לאחר הפשרה צפוי הוא כ- 3 מליון ש"ח לדונם. מה עם הפקעות?
אדם שיש לו היום דונם צפוי לצאת עם חצי דונם לאחר הפקעות… זאת אומרת נגיד שרכשתי היום קרקע של דונם לפי 1300 ש"ח למ"ר יוצא 1.3 מליון ש"ח. לאחר הפשרה אשאר עם חצי דונם ולפי 3000 ש"ח למ"ר שווי הקרקע שלי יהיה 1.5 מליון. כלומר הרווחתי 200,000 בהנחה והיטל השבחה על הקונה.
היטלי השבחה על הקונה? ממתי זה ככה? ממה שידוע לי זה על המוכר בד"כ..

האם מה שאמרתי נכון?

שרון

היי האתר מאד מקצועי ואמין שנית יש לי דונם בחלקה זאת(גוש 3693 חלקה 40) כמה להערכתכם יהיה הערך של דונם בסופו של דבר כלומר לאחר הפשרה סופית.ועל זה כמה מס יהיה עליי לשלם

KarkaRank

שלום בני ותודה על תגובתך
צפי זמן ההפשרה הוא 6-7 שנים מאחר וכבר קיים אישור של הוועדה הארצית על הרחבת מזרח רחובות, מה שאמור לזרז את התנהלות התכנית מול וועדות התכנון.
למרות שהוחלט על הרחבת המתחם בכ 1000 דונם, עדיין לא ידוע כמה מהשטח ייכנס להליך איחוד (ההערכה כרגע על 1000-2000 דונם), ועדיין לא ידוע מה יהיה מספר יחידות הדיור במתחם ( 6000-10000 יחידות).
כך שקשה כרגע להעריך את גודל השטח על מנת לקבל זכות ממוצעת (125-200 מ"ר).
בהירות תתגלה בעת הפקדת תכנית נקודתית בוועדת התכנון.

בני

שלום, מדוע ההערכה שלכם במקרה דנן היא רק 6-7 שנים? נראה שיש עוד שלבים רבים בדרך, ואם אני לא טועה לחלקות בשלב התחלתי דומה נתתם הערכה פסימית הרבה יותר (יותר לכיוון של 11-13 שנים).
דבר שני: נכתב שייעוד הקרקע הוא מגדלים. האם יש הערכה, ולו גסה, כמה מר יהיו שווים יחידת דיור?
תודה, ואתר מעולה!

האימייל לא יוצג באתר.