גוש 6573 – חוות דעת

גוש – 6573

חלקות – 23, 26-27, 30-31, 33-43, 47-71

בעלות – פרטית

מרחק מבנייה – צמודות לאזור תעשייה נווה נאמן

מצב תכנוני/הקרקע –  חלקות  23, 26-27, 30-31, 33-43, 47-71 בגוש 6573 ממוקמות בדרום העיר הוד השרון , ממזרח לנחל הדר , ובצמידות לאזור תעשייה נווה נאמן. לפי תמ"מ 21/3 (תכנית מתאר מחוזית – מחוז מרכז) החלקות הנ"ל מיועדות לטובת אזור תעסוקה, מסחר ומלאכה. חלקות 23, 26-27, 30-31, 33-43, 47-71  ממוקמות במרכז גוש 6573 ,שממערב וממזרח לחלקות נמצאים שטחים (באותו גוש 6573) הנכללים בשתי תכניות שונות. ממזרח לחלקות קיימים שטחים (חלקות 74-158) הכלולים בתכנית הר/2/1400/א  אשר תרחיב את אזור התעשייה והתעסוקה נווה נאמן בעוד 63 דונמים לטובת תעשיית עתירת יעד (תעשייה נקייה, הייטק ומשרדים). תכנית זו נמצאת לפני אישורה הסופי בוועדה המחוזית. ממערב לחלקות קיימים שטחים (חלקות 5-6, 9, 15-20) הנכללים בתכנית הר/11/548 – פארק הנחל (נמצאת בהפקדה במחוזית) , שמטרתה בשיקום נחל הדר ויצירת פארק שאמור להיות אחד היפים והמתקדמים בארץ , הכולל אזורי נופש, שבילי אופניים, טיילת מסביב לאגם ועוד. תכנית הר/2/1400/א ממזרח ותכנית הר/11/548 ממערב , השאירו את חלקות 23, 26-27, 30-31, 33-43, 47-71 המרכזיות בגוש 6573, כשטח ריק עליו תקום בעתיד תכנית להרחבה צפונית נוספת של אזור התעשייה והתעסוקה נווה נאמן, אזור שעבר בשנים האחרונות פיתוח מהותי ושינה את פניו יחד עם הקמה של מתחמי הייטק רבים ,וכניסתם של חברות ענק לאזורו.

-עדכון – ב 17/06/19 הופקדה בוועדה המחוזית תכנית מתארית למתחם האגם (תכנית שאין מכוחה להוציא היתרי בנייה),תכנית מספר 423-0292193. התכנית מייעדת הקמה של מבני מסחר בשטח של כ 18,000 מ"ר, אזור תעסוקה בשטח של כ 90,000 מ"ר, ובנוסף כ 5000 מ"ר לטובת הקמה של 75 חדרי מלון.

*עדכון – ב 3/11/19 החליטה הוועדה המחוזית לאשר ולתת תוקף לתכנית בכפוף למילוי תנאים ותיקונים מסוימים (בעיקר בשינוי והוספת מסמכים משניים), שתוקף ההחלטה הוא ל 9 חודשים (אותו זמן שיש לבצע את אותם תיקונים). סבירות שאישור פורמלי לתכנית יתקבל ב 12 חודשים הקרובים, בהנחה שאכן יטופלו השינויים הנדרשים.

להחלטת הוועדה המחוזית למתן תוקף בתנאים – לחץ כאן  עמודים 1-7. ההחלטה בעמודים 6-7

*עדכון – ב 15/05/20 אושרה תכנית המתארית למתחם האגם, תכנית שאין מכוחה להוציא היתרי בנייה. המחיר המומלץ וצפי זמן ההפשרה מעודכנים בהתאם. שלב הבא הוא הכנת תכנית מפורטת הכולל טבלאות איחוד וחלוקה.

להוראות תכנית המתאר למתחם האגם –  לחץ כאן

לתשריט התכנית – לחץ כאן

*עדכון – ב 05/06/2023 הופקדה תכנית מפורטת בוועדת התכנון למתחם האגם, תכנית הכוללת טבלאות איחוד וחלוקה. לפי התכנית יקומו עשרות אלפי מ"ר של תעסוקה ומסחר בנוסף ל 5000 מ"ר של שטחי תיירות לטובת בית מלון, וזאת על שטח כולל של 101 דונם. המחיר המומלץ וצפי זמן ההפשרה מעודכנים בהתאם.

להוראות התכנית המפורטת – לחץ כאן

לתשריט התכנית – לחץ כאן

לטבלאות איחוד וחלוקה – לחץ כאן

מיקום החלקות הנ"ל במכרז גוש 6573 בין השטחים הנכללים בתכנית 1400 ממזרח ולבין השטחים הנכללים בתכנית שיקום הפארק ממערב.
מיקום החלקות הנ"ל במכרז גוש 6573 בין השטחים הנכללים בתכנית 1400 ממזרח ולבין השטחים הנכללים בתכנית שיקום הפארק ממערב.אזור תכנוני לטובת הרחבה צפונית עתידית אחרונה של אזור התעסוקה נווה נאמן. להגדלה – לחץ על התמונה

סיכויים וצפי זמן להפשרת הקרקע  – 2 שנים

מחיר מומלץ2800-2900 ₪ למ"ר

דירוג *** ערך הקרקע יעלה אישור סופי של התכנית המפורטת

שלום

היי,
האם 600 מ"ר במחיר של 7,000 ש"ח למ"ר קרקע חלקאית
על חלקה 36 שהועברה למגרש תמורה 204. האם זה מחיר גובה מאוד?
איך אני יכול לדעת +- כמה זכויות בניה אני יקבל על קרקע של 600 מ"ר +- לאחר שיופשר?

KarkaRank

היי שלום
המחיר המוצע אכן גבוה ביותר אף ממחיר מופשר
גודל השטח שציינת יכול להעניק בסביבות 600 מ"ר לטובת תעסוקה (שטח עיקרי פלוס שירות) ועוד כ 160-170 מ"ר שטחי מסחר.

KarkaRank

היי בנצי
חלקה 2 בגוש 6573 זהה לגוש 6444 עליו קיימת חוות דעת באתר, הן במצב התכנוני והן במחיר המומלץ .

KarkaRank

שלום שאולי ותודה על תגובתך
קיים עדכון מלא בחוות הדעת, על מצבה התכנוני של החלקה, בה הוועדה המחוזית נתנה תוקף לתכנית מתחם האגם (בה נכללת חלקה 55), וזאת בכפוף למילוי תנאים.
המחיר המומלץ וצפי זמן ההפשרה מעודכנים נכון להיום.

KarkaRank

שלום יואב ותודה על תגובתך
1 – חלקות 163-164 הן אכן חלק ממתחם נווה הדר (תמ"א 48/1)
2 – במידה והחלקה תיכלל בהליך איחוד וחלוקה באופן חלקי, אזי זכויות החלקה יהיו גם כן חלקיות (באופן ישיר לחלק שנכנס לתכנית).
כניסה חלקית של חלקה 4, תהיה במידה ויוחלט שחלקות הפארק העירוני לא יכללו במתחם.
החלטה שכזו לא משפיעה על החלקות המצוינות בחוות הדעת לגוש 6444, שיכללו במלואן בכל מקרה (עליהן לא קיימים שטחי פארק עירוני).

יואב

שוב תודה רבה על התייחסותך.

האם ישנו מסמך רישמי או מה הדרך הכי אמינה לבדוק מהם החלקות שיכללו במלואם במידה ויהיה פרויקט?
אני רואה לדג שחלקה 2 תיכלל במלואה אך חלקה 4 לא בטוח. מה הדרך הטובה ביותר לאדם מן היישוב לבדוק ולאמת זאת?

תודה

KarkaRank

היי
באופן כללי, בפן הציבורי, המקום לבדוק מצב תכנוני של קרקע כזו או אחרת, הוא במחלקת הנדסה, ומחלקת תכנון בעיריה.
מאחר וקיים חוסר בהירות לגבי הכללת שטחי הפארק העירוני בתכנית (וזו התשובה שאנו מעריכים שתקבל באותן מחלקות בעירייה), לא תהיה לך דרך לבסס מסקנה וודאית כיום.
רצוי להמתין להפקדת התכנית בוועדת התכנון.

יואב

שלום רב, אני מתעניין בחלקות בנוגע לתוכנית הר 400:
1. האם חלקות 163 ו 164 בגוש 6573 הן גם חלק מהתוכנית?
2. בנוגע לקניית שטח בחלקה 4, אשר משווקות שם חלקות כחלק מתוכנית הר 400 – מה הכוונה שיש סיכון כי החלקה תיכלל לא במלואה? במידה והפרויקט ייצא לפועל, איך זה משפיע על בעל רוכש שטח בחלקה זו? האם היא יותר "מסוכנת" לפי ראותך מאשר שטח בגוש 6444 לדוגמא?

KarkaRank

שלום שקד ותודה על תגובתך.
מה שרלוונטי הוא אחוז הכניסה למתחם של החלקות, ולא ייעודם בתוך המתחם (בהנחה שייעוד הקודם של החלקות הנכללות במתחם במלואם הוא זהה).
במידה ושטחי הפארק העירוני לא יכללו בהליך איחוד וחלוקה, אז בגבול המתחם הדרומי תיכלל חלקה 4 בחלקה, בעוד חלקה 2 הצפונית תיכלל במלואה.
במידה ויוחלט לכלול את שטחי הפארק העירוני (סיכוי סביר שיכללו, בעוד שטחי הגן הלאומי יישארו בחוץ), אז חלקה 4 גם כן תיכלל במלואה.
בהירות לגבי אחוז כניסתם של כלל החלקות למתחם יתגלה בעת הפקדת תכנית מתארית בוועדת התכנון.

KarkaRank

שלום אריה ותודה על תגובתך
חלקה 2 בגוש 6573 נכללת במלואה בתכנית הר 400 , מתחם עליו קיים חוות דעת – לחץ כאן, ואמורה לקבל זכויות מלאות בדומה לשאר החלקות המצוינות באותה חוות דעת (גוש 6444). בהירות לגבי גודל הזכויות לחלקה יתגלה בעת הפקדת תכנית הר 400 בוועדת התכנון.

שקד

שלום רב
מדוע חלקה 2 בגוש 6573 תיכנס במלואה למתחם ואילו חלקה 4 באותו הגוש תיכנס לא במלואה? הרי בשתי החלקות ישנו שטח שמיועד "לשטח ציבורי פתוח".
תודה על התשובה

האימייל לא יוצג באתר.