גוש 10044 – חוות דעת

גוש – 10044

חלקות –  כל החלקות בגוש

בעלות – הרוב פרטי

מרחק מבנייה –  400 מטרים מדרום שכונת ברנדייס

מצב תכנוני/הקרקע – גוש 10044 ממוקם במזרח העיר חדרה ממערב לשכונת ברנדייס ומצפון מערב לשכונת אליכין. לפי תמ"מ 6 גוש 10044 מיועד בשלמותו לאזור שטח חקלאי/נוף כפרי פתוח. בנוסף מספר רב של חלקות בגוש נכלל תכנית תתל/6/3/4 לצורך הפקעה לטובת כביש 9. גם לפי תכנית המתאר של חדרה חד/2020 ,הכפופה לתכניות מתאר מחוזיות, גוש 10044 מיועד לשטח חקלאי/נוף כפרי פתוח.

יייעוד גוש 10044 לאזור חקלאי לפי תכנית המתאר של העיר חד/2020. להגדלה - לחץ כאן
יייעוד גוש 10044 לאזור חקלאי לפי תכנית המתאר של העיר חד/2020 שאושרה בוועדה המחוזית. להגדלה – לחץ על התמונה

לתכנית כביש 9 תתל/6/3/4 – לחץ כאן

סיכויים וצפי זמן להפשרת הקרקע – ייעודו של הגוש יכול להשתנות רק לאחר הקמה של תכניות מתאר חדשות במחוזות השונים –לא בדור הנוכחי.

מחיר מומלץ90-100 ₪ למטר

דירוג * רצוי לוותר

גושים וחלקות שתואמים לחוות הדעת ולמחיר של גוש 10044 ומיועדות גם כן לשטח חקלאי/נוף כפרי פתוח

גוש 10040 חלקות: 17-20, 27-44, 47-48, 109-110

גוש – 10409 במלואו

גוש  – 10045 במלואו

 

KarkaRank

היי אייל
לפי תכנית המתאר המאושרת של חדרה, גוש 10046 אמור להישאר שטח חקלאי, תחת מתחם השטחים הפתוחים

KarkaRank

היי אורי
ייעוד הקרקע יכול לאפשר שימוש זמני לחוות סוסים, שלשם כך יש לקבל היתר כמובן מוועדת התכנון.

האימייל לא יוצג באתר.