גוש 7692 חלקה 17 – חוות דעת

גוש  – 7692

חלקה – 17

גודל חלקה – 17833 מ"ר

בעלות – פרטית

מרחק מבניה – צמוד דופן ליישוב הקהילתי חרוצים

מצב תכנוני/הקרקע – חלקה 17 בגוש 7692 ממוקמת צפונית ליישוב הקהילתי כפרי חרוצים השייך למועצה אזורית חוף השרון מצפון לעיר רעננה. נכון לעכשיו החלקה לא נכללת בתכנית מסוימת עם תוקף לשינוי יעוד הקרקע מחקלאי למגורים או מסחר ומוגדרת לפי תמ"מ 21/3 כמו רוב השטחים במועצה כאזור חקלאי/נוף כפרי פתוח, דבר שיכול לאפשר לפי התכנית הרחבה של היישוב במידה ואין עתודות קרקע באזור בתנאי שהפיתוח יהיה צמוד דופן לשטח בנוי.  ממערב לחלקה 17 נמצאות חלקות 19-20, 41 שנכללות בתכנית מתארית להרחבת היישוב חרוצים (תכנית מספר 401-0131300). לפי אותה תכנית היישוב אמור להתרחב ב 64 בתים דו משפחתיים בנוסף ל 80 שכבר קיימים במועצה. לפי  תשריט התכנית ( שנמצאת לפני הפקדתה בוועדה המחוזית) חלקה 17 בדומה לשכנתה חלקה 21 לא נכללות בתחום הרחבת היישוב, ואמורות להישאר כאזור חקלאי.

סיכויים וצפי זמן להפשרת הקרקע – חלקה 17 תוכל להיכלל בתכנית עתידית להרחבת ההיישוב היוקרתי מצפון, וזאת רק לאחר אישורה הסופי ומימושה של תכנית 401-0131300

*עדכון – ביוני 2014 הוועדה המחוזית ביטלה את תכנית 401-0131300 , בטענה שמחצית מהשטחים בתכנית מיועדים לטובת נוף כפרי פתוח, ואין צורך להתרחב לייעוד זה בעוד שקיימים מספר שטחים פנויים במועצה. החלטה מעכבת בשנים רבות התרחבות צפונית של המועצה, ודבר זה יוכל לקרות רק לאחר מימוש השטחיפ הפנויים במועצה , והקמת תכנית הרחבה חדשה.

מיקום החלקה לפי תכנית ההרחבה החדשה של היישוב חרוצים, הנמצאת לפני הפקדתה במחוזית. להגדלה - לחץ כאן
מיקום חלקות 17 ו 21 לפי תכנית ההרחבה החדשה של היישוב חרוצים, הנמצאת לפני הפקדתה במחוזית. להגדלה – לחץ כאן

מחיר מומלץ -330-350 ₪  למטר

דירוג – ** במחיר הנכון ערך הקרקע יעלה בהדרגתיות ,בעיקר לאחר השלמת תכנית ההרחבה הנוכחית של היישוב.

לגבי חלקות 19-20, 41 – כמחציתן מיועד לטובת פיתוח כפרי. מחירן המומלץ – 500-600 ש"ח למטר 

 

האימייל לא יוצג באתר.