גוש 10213 – חוות דעת

גוש – 10213

חלקות – כל הגוש

בעלות – הרוב פרטי

מרחק מבנייה – כ 900 מטרים מבנייה

מצב תכנוני/הקרקע – גוש 10213 ממוקם בדרום המועצה זכרון יעקב. הגוש יחד עם שכניו גושים 10212, 10227,12080 לא נכלל בתכנית מסוימת עם תוקף לשינוי יעוד הקרקע מחקלאי למגורים. לפי תכנית ש/1130 הגוש יחד עם גושים נוספים מיועד לשמש לצורכי חקלאות נטו והקמת מבנים חקלאיים.

סיכויים וצפי זמן להפשרת הקרקע – גם בראייה עתידית קשה לראות את רוב הגוש משמש למשהו אחר חוץ מצורכי חקלאות.

*עדכון – ב 15/01/21 הופקדה בוועדה המחוזית תכנית המתאר החדשה של זכרון יעקב. לפי התכנית כלל גוש 10213 יישאר שטח פתוח.

להוראות התכנית – לחץ כאן

לתשריט התכנית – לחץ כאן

סיכויים וצפי זמן להפשרת הקרקע –  לא בדור הנוכחי

מחיר מומלץ120 ₪ ל מ"ר

דירוג * – לצורכי חקלאות בלבד

גושים תואמים לגוש 10213 במחיר ובדירוג – 10211, 10212, 12080, 10228, 10229, 10225, 10227, 10230.

 

KarkaRank

היי עופר
לפי תכנית המתאר הנמצאת בשלבי הפקדה בוועדה המחוזית, גוש 10211 מיועד להישאר בשלמותו שטח חקלאי ללא אפשרות פיתוח.

KarkaRank

שלום חן ותודה על תגובתך.
חלקה 5 אכן רשאית לקבל אישור להקמת חממות ומבנים חקלאים, וזאת על ידי הגשת היתרים מתאימים לוועדת התכנון.

האימייל לא יוצג באתר.