גוש 10213 – חוות דעת

גוש – 10213

חלקות – כל הגוש

בעלות – הרוב פרטי

מרחק מבנייה – כ 900 מטרים מבנייה

מצב תכנוני/הקרקע – גוש 10213 ממוקם בדרום המועצה זכרון יעקב. הגוש יחד עם שכניו גושים 10212, 10227,12080 לא נכלל בתכנית מסוימת עם תוקף לשינוי יעוד הקרקע מחקלאי למגורים. לפי תכנית ש/1130 הגוש יחד עם גושים נוספים מיועד לשמש לצורכי חקלאות נטו והקמת מבנים חקלאיים.

סיכויים וצפי זמן להפשרת הקרקע – גם בראייה עתידית קשה לראות את רוב הגוש משמש למשהו אחר חוץ מצורכי חקלאות.

*עדכון – ב 15/01/21 הופקדה בוועדה המחוזית תכנית המתאר החדשה של זכרון יעקב. לפי התכנית כלל גוש 10213 יישאר שטח פתוח.

להוראות התכנית – לחץ כאן

לתשריט התכנית – לחץ כאן

סיכויים וצפי זמן להפשרת הקרקע –  לא בדור הנוכחי

מחיר מומלץ120 ₪ ל מ"ר

דירוג * – לצורכי חקלאות בלבד

גושים תואמים לגוש 10213 במחיר ובדירוג – 10211, 10212, 12080, 10228, 10229, 10225, 10227, 10230.

 

KarkaRank

היי מירי
לפי תוכניות המתאר הרלוונטיות לאזור, כולל זו של זיכרון יעקב, השטח הנ"ל מיועד להישאר חקלאי ללא אפשרות פיתוח.

KarkaRank

היי עופר
לפי תכנית המתאר הנמצאת בשלבי הפקדה בוועדה המחוזית, גוש 10211 מיועד להישאר בשלמותו שטח חקלאי ללא אפשרות פיתוח.

KarkaRank

שלום חן ותודה על תגובתך.
חלקה 5 אכן רשאית לקבל אישור להקמת חממות ומבנים חקלאים, וזאת על ידי הגשת היתרים מתאימים לוועדת התכנון.

האימייל לא יוצג באתר.