גוש 10100 – חוות דעת

גוש – 10100

חלקות – 51-67, 86, 92-96, 98

בעלות – חלק פרטי , חלק בבעלות מנהל מקרקעי ישראל

מרחק מבנייה – צמודות דופן לווילות שממערב

מצב תכנוני/הקרקע – חלקות 51-67, 86, 92-96, 98 בגוש 10100 ממוקמות במרכז המועצה פרדס חנה כרכור, ממזרח לכביש 652 (הנדיב) ,ממערב לקיבוץ משמרות,  ומצפון לבית העלמין של המועצה. לפי תמ"מ 6  (תכנית מתאר מחוזית – מחוז חיפה) החלקות הנ"ל מיועדות לטובת אזור פיתוח עירוני – ייעוד אופטימלי לקידום תכניות הפשרה. בעבר ניסתה פרדס חנה כרכור לקדם תכניות הפשרה במתחם על ידי תכניות ש/1378 ו ש/1387/א בהתאמה , אך אי מילוי תנאים והגשת נספחים הובילו לגניזת התכניות. ב 14/12/14 התקבלה לוועדה המקומית תכנית מספר 308-0077594 (תכנית "פרדס חנה על הפארק" – השלישית  במתכונתה). בהן נכללות חלקות 51-67, 86, 92-96, 98 בגוש 10100. התכנית מייעדת הקמה של 509 דירות בבנייה משולבת של צמודי קרקע ( חד ודו משפחתיים) ובנייה רוויה של עד 8 קומות, וזאת על שטח של 182 דונמים. ב 31/12/14 החליטה המועצה להמליץ על הפקדת התכנית לאחר מילוי תנאים טכניים.

ייעוד החלקות הנ"ל לבנייה משולבת של צמודי קרקע (צבע צהוב) ובנייה רוויה (כתום) מתוך תשריט ייעודי הקרקע המצורף לתכנית מספר 308-077594 - "פרדס חנה על הפארק. להגדלה - לחץ על התמונה
ייעוד החלקות הנ"ל לבנייה משולבת של צמודי קרקע (צבע צהוב) ובנייה רוויה (כתום) מתוך תשריט ייעודי הקרקע המצורף לתכנית מספר 308-077594 – "פרדס חנה על הפארק. להגדלה – לחץ על התמונה

להוראות תכנית 308-077594 "פרדס חנה על הפארק" –  לחץ כאן

לתשריט ייעודי הקרקע המצורף לתכנית  – לחץ כאן

לפרוטוקול ישיבת הוועדה המקומית בה הוחלט לאחר הדיון לקדם את תכנית "פרדס חנה על הפארק" – לחץ כאן  עמודים 19-29.  עמוד 29 – ההחלטה

*עדכון – במהלך 2016 וועדת התכנון המקומית אישרה את תכנית 308-0403584 ("פרדס חנה על הפארק" גרסה שנייה), שהחליפה את התכנית מ 2014 שנגנזה מאחר ולא עמדה בלוחות הזמנים. התכנית בגרסתה השנייה די דומה לגרסה הראשונה , מבחינת גובה היחידות (תוספת של 20 יחידות ) ואופי הבניה. נכון להיום תכנית זו עדיין לא הגיעה לדלתות וועדת התכנון המחוזית

להוראות התכנית הגרסה השנייה – לחץ כאן

לתשריט תכנית הגרסה השנייה – לחץ כאן

סיכויים וצפי זמן להפשרת הקרקע – החלקות הנ"ל יופשרו במסגרת תכנית לפרדס חנה על הפארק להשלמת הבינוי עד לגבול קיבוץ משמרות, תכנית שתואמת לתכנית מתאר מחוזית (תמ"מ 6) ותכנית מתאר מקומית לכלל המועצה, במתחם שפיתוחו יאפשר מימון לסלילת כביש העוקף (דרך הזהב – על שם יליד המועצה , זוכה מדליית הזהב גל פרידמן) שאמור להניב גישה ומוצא לשכונות הצמודות ממערב, וזאת רק לאחר הגשת התכנית לוועדה המחוזית עד לאישורה הסופי – 4 שנים

מחיר מומלץ 2200 ₪ למ"ר

דירוג ****  ערך הקרקע יעלה בהדרגתיות בעיקר לאחר הגשה והפקדת התכנית בוועדה המחוזית

האימייל לא יוצג באתר.