גוש 6588 – חוות דעת

גוש – 6588

חלקות – 7-9, 15-17, 20-21, 58

בעלות – הרוב פרטי

מרחק מבנייה – קרובות לבתים צמודי הקרקע ברחוב פרדס משותף שמצפון

מצב תכנוני/הקרקע – חלקות 7-9, 15-17, 20, 58 בגוש 6588 ממוקמות בדרום העיר רעננה, מצפון לכביש 531 ומדרום לווילות שברחוב פרדס משותף. לפי תמ"מ/21/3  (תכנית מתאר מחוזית – מחוז מרכז) החלקות הנ"ל מיועד לטובת אזור פיתוח עירוני, ייעוד אופטימלי לקידום תכניות הפשרה. החלקות עצמן נכללו בתכנית המפורסמת רע/2012/א שהוגשה לוועדה המחוזית בינואר 2011. לפי אותה תכנית היו אמורות לקום 1350 יחידות דיור בבניה רוויה, וזאת על שטח של 365 דונם שכלל גם חלקות נוספות שהופקעו לטובת כביש 531 במסגרת תכנית תת"ל /15. הכללת השטחים של כביש 531 היו אמורות להעניק לאותם בעליי הקרקעות זכויות בנייה עתידיות במתחם. במהלך הדיונים בוועדה המחוזית הסבירה היועצת המשפטית מטעם המדינה כי "לא ניתן להכליל את השטחים של כביש 531 בתוך התכנית רק בכדי לפצות בעלי קרקעות וזאת שאין לאותם שטחים קשר תכנוני הדוק למתחם עצמו". באוקטובר 2011 דחתה הוועדה המחוזית את תכנית רע/2012/א , והטילה על עיריית רעננה להגיש תכנית חדשה עם מספר תיקונים ,שהמרכזי – הוצאת השטחים של כביש 531 מתחום התכנית. נכון להיום עדיין לא הוגשה מחדש תכנית רע/2012 לפי תנאי הוועדה המחוזית

לדיון הוועדה המחוזית והחלטתה בנוגע לתכנית רע/2012/א –   לחץ כאן   עמודים 9-11

סיכויים וצפי זמן להפשרת הקרקע – אושר סופית

* עדכון – אושרה בוועדה המחוזית תכנית המתאר רע/3000 לכלל העיר רעננה (לא ניתן להוציא מכוחה היתרי בנייה). פרסום אישור התכנית ייצא בקרוב. שלב הבא – הכנת תכנית מפורטת למתחם

*עדכון – ב 06/09/16 הוגשה לוועדה המקומית תכנית מפורטת רע/מק/2012/ב ( תכנית מספר 416-0426395) למתחם 4 ב, השטח שמדרום לפרדס משותף (תכנית שהיא בסמכות הוועדה המקומית). לפי התכנית יקומו כ 1475 דירות על שטח כולל של 365 דונם. נכון לעכשיו התכנית כוללת את חלק מהחלקות שהופקעו לטובת כביש 531.

*עדכון – ב 25/11/16 הופקדה תכנית מפורטת רע/מק/2012/ב ( תכנית מספר 416-0426395) למתחם 4 ב בוועדת התכנון . שלב הבא – שלב מתן התנגדויות (ניתן להגיש התנגדויות עד 60 מיום הפקדת התכנית)

*עדכון – ב 05/11/19 אושרה סופית תכנית מפורטת רע/מק/2012/ב (תכנית מספר 416-0426395). צפי זמן ההפשרה בסטטוס אושר סופית. בתזרים השלבים הסטטוס הוא "הפשרה". המחיר המומלץ הוא ליחידה ממוצעת בתכנית. מבחינה תכנונית יבשה, אין עוד שלבים שהמתחם יצטרך לעבור. פיתוח המתחם, התארגנות בעלי הקרקע לשכירת בעלי מקצוע, תשלומי השבחה, יהיו רק חלק מהצעדים עד להתחלת הבנייה. 

 להלן המסמכים הסופיים של התכנית המאושרת. 

להוראות התכנית המאושרת – לחץ כאן

לתשריט התכנית המאושרת – לחץ כאן

לנספח הבינוי – לחץ כאן

לטבלאות איזון והקצאה – לחץ כאן

ייעוד מתחם רע/2012 לבנייה רוויה (צבע כתום) כחלק ממתחם מספר 4 ( תכנית המתאר חולקה ל 10 מתחמי תכנון) לפי תשריט ייעודי הקרקע המצורף לתכנית המתאר לכלל העיר הנמצאת בהפקדה במחוזית. למתחם זה תוקם תכנית פרטנית לאחר אישורה של תכנית המתאר של העיר.

ייעוד מתחם רע/2012 לבנייה רוויה (צבע כתום) כחלק ממתחם מספר 4 ( תכנית המתאר חולקה ל 10 מתחמי תכנון) לפי תשריט ייעודי הקרקע המצורף לתכנית המתאר לכלל העיר רע/3000 הנמצאת בהפקדה במחוזית. למתחם זה תוקם תכנית פרטנית לאחר אישורה של תכנית המתאר של העיר. להגדלה – לחץ על התמונה

                                

מחיר מומלץ ליחידה ממוצעת במתחם600,000 ש"ח

דירוג***  שקרקע מאושרת המחירים בהתאם,  מה שמצריך סבלנות לעליית ערך , שמתקיימת במצבים אלו בעיקר בעת סיום בניית המבנים.

 

 

קטגוריה: רעננה
 • חן

  שלום רב, שאלתי לגבי הפקעת חלקות לטובת כביש 531 בתוכנית רע2012א. האם התקבלה הכרעה סופית שלא לכלול בתוכנית את החלקות שהופקעו לטובת הכביש? מתי יפוצו בעלי חלקות מופקעות והאם יש התיישנות (חתמתי על הסכם משולש עם מע"צ ועירית רעננה) ? בתודה מראש –חן

  1 בינואר 2015 ב: 18:33
 • KarkaRank

  שלום חן ותודה על תגובתך
  באוטובר 2011 דנה הוועדה המחוזית בתכנית והחליטה בעקבות המלצת היועצת המשפטית, כי לא ניתן להכליל שטחים שהופקעו לטובת כביש 531 שאין להם קשר תכנוני למתחם, אך ורק על מנת לפצות בעליי קרקעות (בדומה למתחם הר 1202)
  בעלי הקרקעות ערערו לבית המשםט המחוזי, שבאפריל 2013 קבע כי על הוועדה המחוזית להתכנס ולשמוע שוב את העותרים. נוצר מצב מוזר בו מצד אחד משרד המשפטים הוא שקבע כי לא ניתן יהיה להכליל את השטחים שהופקעו לטובת הכביש, ומצד שני בית המשפט המחוזי מבקש מהוועדה המחוזית לשקול את החלטתה , שכאמור הגיעה על ידי משרד המשפטים
  לאחר דיון פנימי(לאור בקשת בית המשפט מאפריל 2013) החליטה הוועדה המחוזית כי כל עוד ההנחיה המשפטית עומדת על כך שלא ניתן להכליל שטחים הוועדה עצמה לא תקבל החלטה אחרת.
  באוקטובר 2014 לאחר ישיבה בראשות המשנה ליועץ המשפטי, הוגשה לבית המשפט הודעה מטעם המדינה שבה היא עומדת על עמדתה שלא ניתן להכליל שטחים אך ורק על מנת לתת פיצוי, עם זאת הוסיפה "כי במקרים חריגים ביותר ניתן לבחון אפשרות לשחזור זכויות על פי תכניות עבר"
  לאור הודעת המדינה החליטה הוועדה המחוזית בדצמבר 2014 כי ניתן לקדם את התכנית במתכונת של שחזור זכויות על פי התכנית שהוגשה בעבר בה החלקות המופקעות לטובת הכביש נכללו בתכנית
  עם זאת חשוב מאוד לציין כי הוועדה המחוזית הדגישה כי החלטתה היא החלטת ביניים בלבד, אך ורק לצורך קידום התכנית.
  למעשה על מנת שמתחם 2012 לא יישאר מקורקע הוועדה המחוזית נתנה אור ירוק לקדם שוב את התכנית במתכונתה המקורית, וזאת בהסתמכות על הודעת המדינה כי אפשרויות שחזור במקרים חריגים
  החלטת ביניים זו השאירה אי ודאות לגבי עתידן של אותן קרקעות מופקעות באם ייכנסו להליך איחוד והחלוקה העתידי במתחם או יקבלו פיצוי כספי
  בהירות תתגלה בשלב מתן ההתנגדויות לאחר הפקדת תכנית למתחם.
  לאחר הודעת המדינה הוועדה המחוזית הציגה בפני עיריית רעננה שתי אפשרויות: 1 – הגשה של תכנית מתוקנת ועדכנית (מבחינת צפיפויות, כמות יח"ד, כמות דירות קטנות ועוד) שתעבור דרך הוועדה המחוזית. 2- לחכות לאישור תכנית מתארית לכלל העיר רע/3000, וכך תרוץ התכנית תחת סמכות הוועדה המקומית.
  במידה ועיריית רעננה תחליט להמשיך דרך הוועדה המחוזית היא חייבת להגיש את התכנית המתוקנת תוך שישה חודשים. כבר במהלך אותו דיון הבהירה עיריית רעננה שהיא מעדיפה לחכות לאישור תכנית המתאר הכוללנית רע/3000, ועושה רושם שכך יהיה.
  להשתלשלות האירועים בתכנית – לחץ כאן עמודים 18-21 בפרוטוקול
  להודעת המדינה על החלטתה והאפשרויות העומדות בפני הוועדה המקומית על מנת לקדם את התכנית – לחץ כאן עמודים 6-9 בפורטוקול

  2 בינואר 2015 ב: 9:43
  • אשכנזי טוביה

   בוקר טוב
   האם יש חדש לגבי גוש 6588 חלקה 42
   אשמח לתשובתכם

   5 ביולי 2018 ב: 7:38
   • KarkaRank

    שלום טוביה ותודה על תגובתך.
    התכנית ממתינה לשינויים ועדכונים עליהן החליטה וועדת התכנון בשלב מתן ההתנגדויות.
    בעת שינוי/עדכון/אישור התכנית , אנו נעדכן זאת בחוות הדעת.

    5 ביולי 2018 ב: 18:36
 • רז ל

  שלום
  אשמח לדעת דעתכם על החלקות הדרומיות יותר בגוש, למשל
  גוש 6588 חלקות 34-40
  או לידו גוש 6584 חלקות 22-25
  על פניו , נראות גם חלקות חקלאיות וקרובות לבניה, לא?
  תודה!

  5 במאי 2015 ב: 19:19
 • KarkaRank

  שלום רז ותודה על תגובתך
  לגבי חלקות 30-34 בגוש 6588 – הופקעו לטובת כביש 531 ולא יכללו בתכנית עתידית למתחם 2012, אלא יקבלו פיצוי כספי. לגבי חלקה 32 – רק חלק ממנה הופקע לטובת הכביש כששאר החלקה נמצאת מדרום לכביש 531, ומיועדת לפי תכנית המתאר לכלל העיר רעננה -רע/3000 להישאר כשטח חקלאי פתוח לפחות עד לשנת 2035, יחד עם שאר השטחים מדרום לכביש 531.
  לגבי חלקות 22-25 בגוש 6584 – ממקומות מדרום לכביש 531 ומיועדות להישאר שטח חקלאי עד לשנת 2035
  לתשריט ייעודי החלקות שציינת – לחץ כאן מסומנים מספרי החלקות
  שים לב למיקום החלקות מדרום לכביש 531 וייעודן לשטח חקלאי (צבע לבן עם פסים ירוקים) , בניגוד כמובן לשטחים שכן יכללו בתכנית למתחם 2012 (מסומנים בכתום – מתחם 4-ב)

  6 במאי 2015 ב: 9:08
 • טוביה אשכנזי

  שלום רב,
  רכשתי קרקע בגוש 6588 חלקה 42 אשמח לדעת האם יבנה שם בניין דירות כפי שהובטח לי, או שלמעשה הוכרע כבר שכנראה אקבל לחילופין פיצוי כספי, ואם אכן זו ההחלטה האם אני יכול עכשיו לפעול באופן עצמאי לממש את הפיצוי הכספי ומול מי אני מתנהל בעניין. בכבוד ובתודה מראש. טוביה

  9 ביוני 2015 ב: 11:16
 • KarkaRank

  שלום טוביה ותודה על תגובתך
  בהירות לגבי מצב חלקה 42 יתברר רק לאחר שלב מתן התנגדויות (לקראת אישור סופי) של תכנית רע/2012 בוועדה המחוזית
  עד לאחרונה חלקה 42 הייתה אמורה לקבל פיצוי כספי בלבד עקב הפקעת הקרקע לטובת כביש 531. לאחר הודעת המדינה על אפשרות לשחזור זכויות במקרים מסוימים והחלטת הוועדה המחוזית מדצמבר 2014 על קידום התכנית במתכונתה הנוכחית (הכוללת שחזור זכויות) קיים סיכוי מסוים שחלקה 42 כן תקבל זכויות מצומצמות כלשהן. כאמור הוועדה המחוזית הוסיפה שההחלטה לקדם את התכנית במתכונת הקודמת ( בה נכללים החלקות המופקעות בתוך התכנית) היא החלטת ביניים בלבד לצורך קידום התכנית ומכאן נובע חוסר הבהירות ואי הודאות
  ** לגבי חלקה 42 – גם במצב בו מקדמים את רע/2012/א במתכונתה הישנה בה נכללים
  החלקות המופקעות בתוך התכנית , חלקה 42 מיועדת להיכנס לתכנית רק בחלקה, מה שכמובן אמור לתת לה זכויות מצומצמות ביחס ישיר לחלק שכן יכנס לתכנית.
  כאמור בהירות לגבי החלקה ושאר המתחם כולו יתברר רק לאחר שלב מתן התנגדויות של תכנית למתחם 2012 בוועדה המחוזית

  9 ביוני 2015 ב: 12:39
 • ניסנוב

  שלום
  רציתילדעת מה קורה לגבי חלקה 36 בגוש 6588

  15 בנובמבר 2015 ב: 18:15
 • KarkaRank

  שלום ניסנוב ותודה על פנייתך
  חלקה 36 נמצאת מדרום לכביש 531 ולא נכללת במתחם 2012
  לפי תכנית המתאר לכלל העיר רעננה רע/3000 הנמצאת לפני אישורה בוועדה המחוזית, חלקה 36 בגוש 6588 מיועדת להישאר שטח חקלאי פתוח לפחות עד שנת 2035

  16 בנובמבר 2015 ב: 15:16
  • דני

   שלום , ארצה לדעת מה לערכתך שווי החלקה 36 בגוש הזה עם אין כרגע שום תיכנון
   לגביו מלבד קרקע חקלאית , כי נראה שהחלקה הספציפית הזאת הכי קרובה למתחם המגורים
   כי ראית שתמחרת את החלקות שנמצאות בתוכנית לפי 1300-1400 ש"ח למ"ר
   והחלקות שמקבלות פיצוי 800-900 ש"ח למ"ר ,

   8 בדצמבר 2015 ב: 11:13
 • KarkaRank

  שלום דני ותודה על תגובתך
  מחירה המומלץ של חלקה 36 בגוש 6588 – 280-300 ש"ח למטר

  9 בדצמבר 2015 ב: 16:38
 • חן

  שלום
  שאלתי , האם התקבלה החלטה בוועדה המחוזית לענין מתחם 2012 .

  בתודה מראש

  חן

  20 בינואר 2016 ב: 11:43
 • KarkaRank

  שלום חן ותודה על תגובתך
  לגבי החלטת הוועדה המחוזית בעניין מתחם 2012 – ראה בתגובה השנייה מלמעלה
  לאחר אישור סופי של תכנית המתאר לכלל העיר רע/3000 בוועדה המחוזית, עיריית רעננה תוכל לקדם תכנית פרטנית למתחם 2012 לפי המתכונת הישנה הכוללת את הקרקעות מהן הופקע שטחים לטובת כביש 531. ההחלטה לקידום התכנית הכוללת את השטחים המופקעים היא לא סופית, אלא רק לצורך קידום התכנית וזירוז המתחם שהיה די תקוע בשנים האחרונות. בהירות מוחלטת תהיה בשלב מתן ההתנגדויות של תכנית 2012 , וזאת לאחר הפקדתה בוועדה המחוזית

  20 בינואר 2016 ב: 12:06
 • זוהר

  שלום
  בבעלותי קרקע בגוש 6584 חלקה 52
  אני מחכה לאישור תכנית רע 3000 בכל יום (לפי עיריית רעננה)
  אם וכאשר תאושר התכנית מה יהיה עתיד החלקה?

  4 בפברואר 2016 ב: 20:02
 • עדינה גולדה

  מה הסטטוס של גוש 6584 חלקה 51

  4 בפברואר 2016 ב: 20:44
 • KarkaRank

  שלום זוהר ועדינה ותודה על תגובתכם
  קיימת התייחסות לחלקות 51-52 בגוש 6584 בסוף חוות הדעת (מתחם לדירוג)
  חלקה 51 וחלקה 52 בגוש 6584 תואמות בדירוג, ייעוד , מחיר מומלץ וחוות הדעת של גוש 6588 (חלקות 7-9, 15-17, 20-21, 58).
  תכנית רע/3000 אכן עומדת לפני אישורה הסופי בוועדה המחוזית, שלאחר מכן החלקות יכנסו לתכנית מפורטת ותכנית איחוד וחלוקה עד לאישורן הסופי בוועדת התכנון והבנייה (ראה תזרים מצד ימין לחוות הדעת), שבאותו שלב יהיה ניתן לדעת את גודל הזכויות שאותן חלקות יקבלו (ההערכות קיום מדברות על 5 יח"ד לדונם ברוטו).

  5 בפברואר 2016 ב: 8:19
 • זוהר

  שלום
  האם תכנית רע/3000 אושרה??

  26 במרץ 2016 ב: 21:31
 • KarkaRank

  שלום זוהר ותודה על תגובתך
  תכנית המתאר רע/3000 לכלל העיר רעננה אכן אושרה בוועדה המחוזית
  פרסום אישור התכנית ייצא בקרוב
  עודכן תזרים השלבים מצד ימין לחוות הדעת
  המחיר המומלץ עודכן ועלה ל – 1950-2050 ש"ח למטר

  27 במרץ 2016 ב: 9:27
 • גילי

  שלום רב
  האם חלקה 52 בגוש 6584 הופקעה בחלקה??
  שמתי לב שהיא מופיעה גם בהשוואה לחלקות 7-9 בגוש 6588 וגם כחלקה שהופקעה בחלקה.
  מה מההשוואות נכון?

  27 במרץ 2016 ב: 14:45
 • גילי

  שוב שלום
  כשתגיע ההחלטה לגבי שחזור זכויות או פיצוי כספי…
  העובדה שלא חתמתי על הסכם משולש עם מעצ תשנה משהו?

  27 במרץ 2016 ב: 15:19
 • KarkaRank

  שלום גילי ותודה על תגובתך
  לגבי חלקה 52 בגוש 6584 – תיכנס במלואה לתכנית ותקבל זכויות מלאות בהליך איחוד וחלוקה
  החלקה אכן הופיעה בחוות הדעת גם כאחת שנכנסת במלואה וגם כאחת שעלולה להיכנס בחלקה, והדבר תוקן (תודה על תשומת הלב)
  לגבי שחזור הזכויות – אם מדובר על חלקה 52 בגוש 6584, כאמור היא נכנסת באופן מלא לתכנית
  לגבי שאר החלקות שהופקעו ועומדות לפני ההחלטה – ההחלטה על החלקות המופקעות בחלקן במתחם 2012 תעשה באופן כוללני, ולא באופן פרטני המפריד בין בעלים המחזיקים מסמך כזה או אחר, שגם כך אותו מסמך שציינת לא רלוונטי ותקף מבחינת עמדת המדינה ובעת החלטת הוועדה המחוזית, אשר נותנת משקל רק למסמכים אשר אושרו על ידה
  הפקעת החלקות לטובת כביש 531 במתחם 2012 נעשתה מכוחה של תכנית תת"ל 15 שכללה הוראות שחזור זכויות ,דבר שיכול לתרום להכנסתם המלאה לתכנית איחוד וחלוקה.
  בבוא העת הוועדה המחוזית תבדוק את מתחם 2012 באופן נקודתי עם התייחסות לכל המשתנים , וסיכוי סביר שאותן חלקות כן יכנסו בסופו של דבר תחת קטגוריה שחזור זכויות

  27 במרץ 2016 ב: 16:46
 • בנימין ברליין

  האם תכנית מפורטת למתחם 4 ו/או תכנית איחוד וחלוקה כבר הוכנו או הוגשו? מה הצפי?

  28 בספטמבר 2016 ב: 13:00
 • KarkaRank

  שלום בנימין ותודה על תגובתך
  תכנית מפורטת למתחם 4 ב – תכנית רע/מק/2012/ב (תכנית מספר 416-0426395) נמצאת בשלב תכנוני בוועדה המקומית.
  בעת התקדמות התכנית אנו נעדכן זאת בחוות הדעת , ובתזרים השלבים מצד ימין

  28 בספטמבר 2016 ב: 17:49
 • דויד גוב

  שלום.
  רציתי לדעת האם ישנה התקדמות כלשהי לגבי חלקה 42 גוש 6588 שככל שהבנתי בהתכתבות משנה שעברה שהעניין נדון בוועדה המחוזית ואם כן אבקש לקבל מידע ככל שניתן אודות האפשרויות שינתנו פיצוי כספי או שחזור זכויות .האם שחזור זכויות זה אומר קרקע חליפית?

  2 באוקטובר 2016 ב: 11:38
 • KarkaRank

  שלום דויד ותודה על תגובתך
  ב 06/09/16 הוגשה לוועדה המקומית תכנית מפורטת לוועדה המקומית למתחם שמדרום לפרדס משותף
  לפי התכנית, רק חלק מחלקה 42 בגוש 6588 (כ 40% ממנה – החלק שהופקע לטובת הכביש) נכלל בתוך התכנית, מה שאמור להעניק לה זכויות מצומצמות בהתאם לחלק שנכנס
  תוכל לראות את את חלקה 42 מתוך תשריט התכניתלחץ כאן

  5 באוקטובר 2016 ב: 9:37
 • אורן

  לפי הדיאגרמה שיש פה בצד שמאל התוכנית המפורטת צריכה לקבל אישור סופי של הוועדה המחוזית.

  אך באחד האתרים הכלכלים היה כתוב את זה:

  עם אישור התכנית הפכה רעננה לעיר הראשונה בישראל שהיא בעלת תוכנית מתאר כוללנית לפי התיקון החדש לחוק התכנון ובנייה ובכך מועברות לוועדה המקומית רעננה כל סמכויות הועדה המחוזית.

  22 באוקטובר 2016 ב: 21:14
 • KarkaRank

  שלום אורן ותודה על תגבותך
  משרד הפנים אכן הסמיך את הוועדה המקומית לאשר תכניות מפורטות התואמות לתכנית המתאר של העיר רע/3000, שאושרה בוועדה המחוזית.
  עודכן בתזרים השלבים ל " אישור תכנית מפורטת בוועדה המקומית" במקום הוועדה המחוזית.
  תודה על העדכון

  23 באוקטובר 2016 ב: 10:34
 • עינב קורן

  שלום,
  רציתי לשאול האם יש התקדמות בנוגע לגוש 6588 רע-3000,

  תודה מראש.

  20 בנובמבר 2016 ב: 22:25
 • KarkaRank

  שלום עינב ותודה על תגובתך
  ראי בלב חוות הדעת, ובתזרים השלבים מצד ימין. צפי זמן ההפשרה מעודכן נכון להיום
  בספטמבר האחרון הוגשה לוועדת התכנון תכנית מפורטת למתחם

  21 בנובמבר 2016 ב: 12:31
 • אורן

  התוכנית הופקדה להתנגדויות –

  1 בדצמבר 2016 ב: 13:31
 • KarkaRank

  שלום אורן ותודה על תגובתך
  תכנית מספר 416-0426395 למתחם 4 ב אכן הופקדה בוועדת התכנון, לפני כמספר ימים, בתאריך ה 25/11/16.
  שלב הבא הוא שלב מתן התנגדויות (הגשת התנגדויות לתכנית היא עד 60 מיום הפקדתה)
  תודה על העדכון

  1 בדצמבר 2016 ב: 16:01
 • דוד

  שלום,

  יש בבעלותי חלק מ- 6588/2 רציתי לדעת באיזה סטטוס הגוש והחלקה נמצאים ועל איזה טווחי זמן מדובר

  דוד

  15 בדצמבר 2016 ב: 10:35
 • אפרת

  שלום רב,
  רציתי לדעת מה עלה בגורל גוש 6588 חלקה 2. אני מבינה שחלקים הופקעו לטובת כביש 531.
  1. איך אדע כמה מהחלק שלי הופקע?
  2. האם אני אמורה לקבל פיצויים כספיים או אחרים על כך?
  3. מתי צפויה תחילת הבניה? האם ידוע?
  תודה רבה!

  16 בדצמבר 2016 ב: 9:57
 • KarkaRank

  שלום דוד ואפרת ותודה על פנייתכם
  כ 90% מחלקה 2 נכנסה לתכנית איחוד וחלוקה לתכנית 2012.
  במצב שכזה החלקה מקבלת כמעט זכויות מלאות (תלוי גם במקדמי בינוי), ולא יהיה פיצוי כספי על החלק שלא נכנס (מאחר והקרקע שברשותכם הושבחה, וערכה עלה לעומת מצבה הקודם כחקלאי)
  קיימות טבלאות איחוד וחלוקה לתכנית אשר הופקדו בוועדת התכנון, בהם תוכלו לראות בדיוק אלו זכויות קיבלתם.
  לטבלאות איחוד וחלוקה – לחצו כאן פירוט הזכויות לחלקה 2 בגוש 6588 עמודים 24-27
  צפי זמן הפשרה למתחם הוא כ 4-5 שנים (ראו בצד ימין את תזרים השלבים, שנכון להיום התכנית לפני שלב מתן התנגדויות), שהתחלת בנייה לוקחת בממוצע כ 2-3 שנים מיום ההפשרה (תלוי לא מעט בבעלי הקרקעות עצמם)

  16 בדצמבר 2016 ב: 11:48
 • גלעד

  שלום רב
  לא הצלחתי להבין מהתוכנית המצורפת איזה סוג מגורים מיועד ל גוש 6584 חלקה 50, ומה מספר יחידות הדיור המוקצה לשטח זה .
  תימחרתם את החלקה ב 2200-2300 למטר . האם זוהי הערכת המחיר כיום ? או ביום שיהיה ניתן לממש את הבניה ?

  תודה
  גלעד

  18 בדצמבר 2016 ב: 14:56
 • KarkaRank

  שלום גלעד ותודה על פנייתך
  לפי טבלאות איחוד וחלוקה , חלקה 50 בגוש 6584 אמורה לקבל כ 20 יחידות דיור בסכ"ה, בשני תאי שטח שונים (2001-2002 ) , המיועדים לבנייה רוויה נמוכה (5 קומות).
  לפירוט הזכויות לחלקה 50 בגוש 6584 – לחץ כאן עמוד 21
  המחיר המומלץ מעודכן נכון להיום.

  18 בדצמבר 2016 ב: 17:23
 • עמית

  אשמח לדעת מה עלה בגורל חלקה 6 בגוש 6584 , הבנתי שזה מיועד לבניה כמה יחידות?

  6 בינואר 2017 ב: 15:25
 • KarkaRank

  שלום עמית ותודה על תגובתך
  לפי טבלאות איחוד וחלוקה, חלקה 6 בגוש 6584 אמורה לקבל כ 6.12 יחידות , במגרש 2038 המיועד לבנייה רוויה נמוכה של 3-5 קומות (11 יחידות בבניין)
  תוכל לראות את פירוט הזכויות בעמוד 19 בתכנית איחוד וחלוקה (קישור מופיע בחוות הדעת ובתגובה למעלה)

  7 בינואר 2017 ב: 11:17
 • גדי

  אשמח לדעת שווי מוערך של קרקע כדוגמת חלקה 25 בגוש 6584 (שיעודה חקלאי עד שנת 2035)
  תודה מראש!

  13 בינואר 2017 ב: 17:15
 • KarkaRank

  שלום גדי ותודה על פנייתך
  חלקה 25 בגוש 6584 אכן מיועדת להישאר חקלאית לפחות עד שנת 2035
  מחירה המומלץ – 200-220 ש"ח למטר

  15 בינואר 2017 ב: 15:40
 • זוהר

  שלום רב
  האם יש חדש לגבי התכנית???

  16 באפריל 2017 ב: 9:52
 • KarkaRank

  שלום זוהר ותודה על תגובתך
  התכנית בהפקדה בוועדת התכנון, וכרגע בשלב מתן התנגדויות

  16 באפריל 2017 ב: 11:21
 • רועי

  כמה מטרים נותנים זכות לדירה בגוש 6584 חלקה 52?
  תודה רבה
  רועי

  15 במאי 2017 ב: 16:33
 • KarkaRank

  שלום רועי ותודה על תגובתך
  לפי טבלאות איחוד וחלוקה בתכנית(הנמצאת כרגע בשלב מתן התנגדויות,כך שדברים עוד יכולים להשתנות), חלקה 52 בגוש 6584 מקבלת כ 4 יחידות לדונם – 250 מ"ר על מנת לקבל זכות ממוצעת

  16 במאי 2017 ב: 15:58
 • בנימין ברליין

  שלום,
  רציתי לדעת אם יש חדש בעניין התכנית וההתנגדויות?
  האם יש צפי מתי התכנית תאושר?
  בנימין

  1 באוגוסט 2017 ב: 12:35
 • KarkaRank

  שלום בנימין ותודה על תגובתך
  התכנית עדיין בשלב מתן התנגדויות.
  בעת אישור התכנית נעדכן זאת כמובן בחוות הדעת

  1 באוגוסט 2017 ב: 18:08
 • אשכנזי טוביה

  האם אוכל לקבל עדכון לגבי גוש 6588 חלקה 42 ולדעת איפה זה עומד. ואם אפשר לקבל הערכה כמה שווה נכון להיום בעבור מטר אחד אם אני מעוניין למכור.. תודה

  18 באוגוסט 2017 ב: 8:16
 • KarkaRank

  שלום טוביה ותודה על תגובתך
  רק חלק מחלקה 42 (38% מהחלקה) נכלל באיחוד וחלוקה למתחם.
  גודל החלקה המקורי הוא כ 27579 מ"ר ,שלאיחוד וחלוקה נכנס 10614 מ"ר (כאמור 38% נכלל)
  החלק שלך הוא זכות לדירה במגרש 2029 המיועד לבנייה של 47 יחידות (ראה בעמוד 31 בטבלאות).
  הזכות המוערכת בסביבות 520,000-530,000 ש"ח
  לטבלאות איחוד וחלוקה – לחץ כאן – זכויותיך מופיעות בעמוד 31

  18 באוגוסט 2017 ב: 11:08
 • זוהר

  שלום
  התוכנית אושרה

  27 באוגוסט 2017 ב: 20:16
 • KarkaRank

  שלום זוהר ותודה על תגובתך
  ב 20/08/17 התקיימה ישיבה של וועדת התכנון והבנייה לדיון בדוח החוקר (שמונה מטעם הוועדה), על מנת לתת מענה להתנגדויות שהוגשו לתכנית רע/מק/2012/ב ( תכנית מספר 416-0426395).
  לתכנית הוגשו 47 התנגדויות, שחלקן התקבלו ורובם נדחו.
  וועדת התכנון החליטה לאשר את התכנית וזאת רק לאחר ביצוע תיקונים נדרשים כגון הרחבת גבול התכנית ועדכון טבלאות האיזון והקצאות.
  רק לאחר ביצוע הפעולות הנדרשות התכנית תאושר סופית ותפורסם לציבור, ושכך יקרה נעדכן זאת כמובן בחוות הדעת
  לפרוטוקול ישיבת הוועדה בה נתנו תשובות למתנגדים בהתאם לדוח החוקר – לחץ כאן עמודים 6-42
  החלטת הוועדה ורשימת הפעולות הנדרשות – עמודים 41-42
  חשוב לציין שגם לאחר התיקונים, התכנית צפויה להיות מאושרת מוקדם מהצפוי (ומצפי זמן ההפשרה המופיע בחוות הדעת),וזאת מאחר ומשרד הפנים הסמיך את הוועדה המקומית ברעננה לקדם ולאשר תכניות מפורטות בהתאם לתכנית המתאר (רע 3000).
  על אישור של המתחם מוקדם מן הצפי ניתן לומר – כן ירבו

  28 באוגוסט 2017 ב: 12:35
 • שני

  היי , האם יש חדש בנוגע לפרויקט?
  מדוע לא מפרסמים טבלאות הקצאה.

  14 בספטמבר 2017 ב: 13:27
 • KarkaRank

  שלום שני ותודה על תגובתך
  טבלאות ההקצאה כבר פורסמו לפני חודשים רבים – לחץ כאן

  14 בספטמבר 2017 ב: 14:32
 • שני

  לצערי הטבלאות לא מעודכנות עקב הכנסת 55 דונם חדשים לפרויקט.

  אם יש עדכון נשמח לדעת.

  20 בספטמבר 2017 ב: 11:44
 • KarkaRank

  התיקונים הנדרשים לתכנית(הרחבת גבול התכנית,עדכון הטבלאות ועוד..) לוקחים זמן , ובעת אישורם כמובן נעדכן זאת בחוות הדעת כולל את טבלאות איזון והקצאה.

  20 בספטמבר 2017 ב: 13:55
 • דודי

  שלום, ראיתי באחת ההתייחסויות שלך לגוש 6588 חלקה 36 שאין צפי להפשרה בקרוב ושהקרקע אמורה להישאר חקלאית עד 2035. האם יש שינוי כלשהו בסטאטוס לאור ההתפתחויות בחודשים האחרונים? מהו המחיר המומלץ למ"ר בסטאטוס הנוכחי?
  תודה מראש.

  24 בספטמבר 2017 ב: 19:52
 • KarkaRank

  שלום דודי ותודה על תגובתך
  ההתפתחויות בחודשים האחרונים הם לגבי קרקעות הנכללות בתכנית רע/2012 ומצוינות במעלה חוות הדעת.
  לגבי חלקה 36 בגוש 6588 הנמצאת מדרום לכביש 531, אין כלל שינוי, ולפי תכנית המתאר של העיר רע/3000 שאושרה בוועדה המחוזית, החלקה תישאר קרקע חקלאית לפחות עד שנת 2035
  מחירה המומלץ הוא כ 250-280 ש"ח למטר

  25 בספטמבר 2017 ב: 11:51
 • זוהר

  שלום רב
  האם יש התקדמות לכיוון הפשרה??
  לפי הפירסומים באוגוסט האחרון הייתי בטוח שההליך יהיה מהיר יותר אך משום מה נתקע.

  15 במרץ 2018 ב: 8:22
 • KarkaRank

  שלום זוהר ותודה על תגובתך
  אכן באוגוסט פורסמו המלצות החוקר שמונה לשמיעת ההתנגדויות, בנוסף פורסמה החלטת הוועדה המחוזית על עדכון התכנית (בהתאם לחלק מהמלצות החוקר), בעיקר על ידי הכללת 56 דונמים בתכנית , ותיקון טבלאות איזון והקצאה המקוריים.
  שינוי ועדכון התכנית לוקחים בדר"כ עד 12 חודשים בהליכים התכנונים.
  בחודשים הקרובים התכנית המעודכנת צפויה לקבל את אישור וועדות התכנון.

  15 במרץ 2018 ב: 11:22
 • גילי

  שלום
  האם יש התקדמות עם אישור התכנית??

  13 ביולי 2018 ב: 6:39
 • KarkaRank

  שלום גילי ותודה על תגובתך.
  המתחם עדיין ממתין לנוסח האחרון של התכנית לאחר התיקונים שנדרשו על ידי הוועדה המחוזית
  בעת אישור התכנית המעודכנת, אנו נעדכן זאת בחוות הדעת.

  13 ביולי 2018 ב: 15:32
 • אשכנזי טוביה

  האם יש חדש לגבי גוש 6588 חלקה 42. תודה רבה!

  4 באוקטובר 2018 ב: 9:49
 • KarkaRank

  שלום טוביה ותודה על תגובתך.
  החלקה עברה פרצליה לא רצונית , בה החלק הקטן שייכנס לתכנית קיבל מספר חלקה חדשה , בעוד החלק הגדול הקודם של החלקה גם קיבל מספר חלקה חדש, והוא נכון להיום מחוץ לתכנית ולא מקבל זכויות.
  כך שקבלת זכויות תהיה רק על החלק הנכנס, תחת מספר החלקה החדש.

  4 באוקטובר 2018 ב: 11:21
 • גילי

  שלום
  הבנתי שחלקה 52 בגוש 6584 עברה פרצלציה וכעת חולקה ל95 ו96.
  מה זה אומר לגבי זכויות????

  4 באוקטובר 2018 ב: 18:23
 • KarkaRank

  שלום גילי ותודה על תגובתך
  גם לאחר הפרצלציה, יהיה מתן זכויות מלאות, מאחר וגם החלקות החדשות נכללות במלואן בתכנית (בדומה לחלקה הקודמת).

  5 באוקטובר 2018 ב: 9:41
 • בנימין

  האם יש חדש לגבי אישור התכנית?

  27 בדצמבר 2018 ב: 8:13
 • KarkaRank

  שלום בנימין ותודה על תגובתך
  עם הוספת השטחים לתכנית, המתחם עבר הליך איחוד וחלוקה מחדש בו לוחות ההקצאה החדשות צריכות לקבל אישור,
  וזאת לאחר ההשגות והעררים (ויש לא מעט כאלו עם צמצום הזכויות הכולל).
  בעת אישור סופי אנו נעדכן זאת בחוות הדעת

  27 בדצמבר 2018 ב: 11:13
 • חן

  שלום

  האם לא אושרה התוכנית במחוזי ?

  בתודה מראש

  2 בינואר 2019 ב: 11:18
 • KarkaRank

  שלום חן ותודה על תגובתך.
  התכנית במתכונת החדשה אושרה על ידי וועדת התכנון וזאת בכפוף למספר תנאים ותיקונים.
  עם פרסום אישור סופי של התכנית, אנו נעדכן זאת בחוות הדעת.

  2 בינואר 2019 ב: 13:30
 • זוהר

  שלום
  למיטב הבנתי התכנית אושרה.
  מהו המחיר למ"ר בסטטוס זה??

  4 בינואר 2019 ב: 9:39
 • KarkaRank

  שלום זוהר ותודה על תגובתך.
  התכנית במתכונת החדשה אכן אושרה בוועדת התכנון וזאת בכפוף למספר תיקונים ותנאים
  התמחור בעת אישור תכנית איחוד וחלוקה נעשה לפי שווי יחידה ולא שווי מר (מאחר ויש זכויות שונות לחלקות שונות)
  בעת פרסום סופי של אישור התכנית, אנו ניתן תמחור של יחידה במתחם, וסטטוס התכנוני ישתנה למופשר.

  4 בינואר 2019 ב: 12:04
 • זוהר

  שמתי לב ששיניתם את הערכתכם ל1 שנה עד לאישור סופי אך המחיר ירד ל2300 למ"ר.

  7 בינואר 2019 ב: 13:49
  • KarkaRank

   היי
   זאת בעכבות צמצום הזכויות במתחם (עכב הכללת אותם שטחים נוספים)
   כאמור בעת פרסום אישור התכנית ירד התמחור למ"ר, שיבוא במקומו שווי לזכות ממוצעת (עם מספר השגות למיקומים ועוד).

   7 בינואר 2019 ב: 16:25
 • זוהר

  היי
  האם ניתן לתחמחר בשלב זה??

  6 במרץ 2019 ב: 19:30
  • KarkaRank

   היי זוהר
   התמחור הבא יהיה לאחר פרסום אישור סופי של התכנית , ולפי שווי זכות ממוצעת (ולא שטח במ"ר).

   7 במרץ 2019 ב: 9:28
   • בנימין

    האם יש הערכה מתי או תוך כמה זמן יהיה אישור סופי של התכנית?

    29 במאי 2019 ב: 16:32
 • KarkaRank

  שלום בנימין ותודה על תגובתך.
  ההתנגדויות הנחרצות של בעלי הקרקע הגיעו לפתחו של בית המשפט המחוזי.
  טענות רבות של בעלי קרקע קיימות לאחר הליך איחוד השני, בעיקר על חלוקה לא צודקת בין בעלי הקרקע עצמם.
  דיון אמור לה להתקיים באוגוסט הקרוב.
  כך שהמתחם שהיה אמור להיות מקודם בזריזות יחסית, יכול למצוא את עצמו מאושר בעוד כשנתיים.

  30 במאי 2019 ב: 11:45
 • חיים

  שלום.
  האם חלקה 60 בגוש 6584 נכללת בתוכנית ואם כן מהן הזכויות ואם לא מה מעמדה.
  תודה עבור התשובה

  3 ביוני 2019 ב: 13:56
 • KarkaRank

  שלום חיים ותודה על תגובתך
  חלקה 60 אינה נכללת כלל במתחם 2012, ולפי תכניות מתאר מחוזיות ומקומיות היא מיועדת להישאר שטח חקלאי פתוח.

  3 ביוני 2019 ב: 16:56
 • אלירן

  תודה על המידע. בעידכון של מאי 2019,ציינתם שיש דיון בעררים שמתוכנן לאוגוסט אך ביוני הופקדה התוכנית למתן תוקף. אשמח להבהרה מה קודם למה כי אני שוקל רכישת קרקע בתוכנית

  11 ביולי 2019 ב: 16:23
 • KarkaRank

  שלום אלירן ותודה על תגובתך
  הפקדה מחדש למתן תוקף היא הליך התכנוני בעוד המתוכנן לאוגוסט (שנכון להיום נדחה לספטמבר) הוא הליך משפטי.
  כל הליך תכנוני כפוף להחלטות משפטיות.

  11 ביולי 2019 ב: 18:43
 • זוהר

  שלום
  נודע לי כי החלו להסגר עסקאות עם יזמים בתכנית זו והקרקע כבר נמכרת כמופשרת.
  האם ידוע לכם משהו???

  7 באוגוסט 2019 ב: 19:47
 • KarkaRank

  שלום זוהר ותודה על תגובתך.
  האתר מתייחס למצבו התכנוני בלבד של המתחם, ולא למסחר כזה או אחר הנעשה בחוץ.

  8 באוגוסט 2019 ב: 12:05
 • זוהר

  שלום שוב
  על פי עיריית רעננה התכנית מחכה לאישור השר ותתקדם ללא קשר לדיון הצפוי בביהמ"ש.
  האם יש מידע חדש??

  2 בספטמבר 2019 ב: 21:28
  • KarkaRank

   היי
   ב 17/07/19 בוועדת עיון/אישור השר, הוחלט לא לאשר את התכנית.
   הסבירות שצעד כזה או אחר יתקיים לאחר הדיונים הצפויים בבית המשפט.

   3 בספטמבר 2019 ב: 11:16
 • זוהר

  היי
  לא כל כך הבנתי את התשובה. על איזה צעד מדובר???
  האם התכנית בוטלה לחלוטין או מתעכבת??

  3 בספטמבר 2019 ב: 15:13
 • זוהר

  האם זה משנה את הזמן או המחיר??

  3 בספטמבר 2019 ב: 15:20
  • KarkaRank

   אישור התכנית ממתין בין היתר לבדיקה של מסכמי התכנית (איחוד וחלוקה ביניהם), כך שהתכנית לא בוטלה, אלא רק יש עיכוב.
   בהירות תתגלה לאחר הדיונים הצפויים בבית המשפט.
   המחיר המומלץ וצפי זמן ההפשרה מעודכנים נכון להיום

   4 בספטמבר 2019 ב: 12:18
 • זוהר

  שלום
  האם המחיר למ"ר כולל היטל השבחה על בעל הקרקע או על הקונה???
  תודה

  17 בספטמבר 2019 ב: 15:27
  • KarkaRank

   היי זוהר
   כמובן שהמחיר המומלץ, מתייחס למצב שהיטל ההשבחה חל אך ורק על הקונה.

   18 בספטמבר 2019 ב: 11:38
 • אלון סהר

  אבקש לקבל בבקשה מידע על חלקה 45 בגוש 6588 ומה שווי מ"ר בערך תודה מראש אלון

  17 באוקטובר 2019 ב: 10:54
 • KarkaRank

  שלום אלון ותודה על תגובתך.
  לפי תכנית המתאר המאושרת של רעננה, ותכנית מתאר מחוזית תמ"מ /21/3, חלקה 45 מיועדת לטובת שטח חקלאי נוף כפרי פתוח, ותישאר כזו גם בשנים הרחוקות.

  17 באוקטובר 2019 ב: 12:51
 • חן

  שלום
  האם היה דיון בבית המשפט במהלך חודש ספטמבר , ואם כן מה תוצאות הדיון ?
  בתודה מראש

  30 באוקטובר 2019 ב: 15:25
 • KarkaRank

  היי חן
  למיטב הבנתנו הוגשה התנגדות נוספת לבית המשפט.
  חשוב לציין שהתנגדויות אלו בסיסם ב"חלוקת עושר", ולא על עניינים תכנוניים.
  מבחינה תכנונית התכנית עדיין לא מאושרת, וצפויה לעבור בדיקות נוספות, שעת התפתחות כלשהי, נעדכן זאת בחוות הדעת.

  31 באוקטובר 2019 ב: 14:04
 • זוהר

  שלום
  התכנית אושרה

  7 בנובמבר 2019 ב: 9:21
  • KarkaRank

   היי זוהר
   תכנית אכן אושרה סופית.
   מסמכי התכנית ושאר העדכונים בלב חוות הדעת.

   8 בנובמבר 2019 ב: 11:45
 • חן

  שלום,
  לפי דו"ח השמאי שקבע את טבלת האיחוד וחלוקה שווי קרקע ליחידה ממוצעת לבניית דירה בגודל 120 מ"ר עיקרי הינו 1.1 מיליון ש"ח
  האם שווי זה כולל מע"מ?
  מה החישוב שביצעתם ביחס להערכת השמאי על פיו נקבעה ההערכה שלכם לפיה שווי קרקע ליחידה ממוצעת הוא 600 אלף ש"ח?

  תודה

  15 בנובמבר 2019 ב: 16:45
 • KarkaRank

  שלום חן ותודה על תגובתך
  שווי יחידה ממוצעת שציינת, המופיעה בנספח איחוד וחלוקה כוללת בתוכה בין היתר את ההשבחה (כזמינה לבנייה), בעוד המחיר המומלץ ליחידה בחוות הדעת היא ללא השבחה במצב as is.

  17 בנובמבר 2019 ב: 17:02
  • ירון

   לעניין הערכת השווי – איך מחושבת יחידה ?

   20 בנובמבר 2019 ב: 15:35
 • KarkaRank

  היי ירון
  באופן כללי החישוב נעשה באמצעות קביעת שווי מרכיב הקרקע כזמינה לבנייה, שמתוך שווי זה יש ניכוי של היטל ההשבחה, והפחתה בגין משך הזמן שיחול עד לאותו במצב של זמינות (מקדם זמן).

  20 בנובמבר 2019 ב: 17:39
 • מנחם אמיתי

  שלום וברכה.
  כמה מ"ר דרושים על מנת לקבל זכות לבניה של דירה ממוצעת של 120 מ"ר?
  בתודה ובברכה.

  10 בדצמבר 2019 ב: 15:43
 • KarkaRank

  היי מנחם
  תלוי בחלקה בתוך אותו מתחם
  ראה בטבלאות איחוד וחלוקה אילו זכויות קיבלו הבעלים ועל איזה גודל שטח מקורי

  10 בדצמבר 2019 ב: 18:13

לא יפורסם שדות חובה מסומנים *

*