גוש 30486 – חוות דעת

גוש – 30486 חלקות – 1-128, 183-185, 203-211, 217-233 – החלקות מצפון לכביש 1 בעלות – הרוב פרטי מרחק מבנייה – 300 מטרים ממבשרת ציון מצב תכנוני/הקרקע – חלקות 1-128, 183-185, 203-211, 217-233 בגוש 30486 ממקומות בסמוך למעוצה מקומית מבשרת ציון מצפון לכביש 1. לפי תמ"מ 30/1 (תכנית מתאר מחוזית – מחוז ירושלים)  חלק מהחלקות […]

קרא עוד