גוש 6090 – חוות דעת

גוש – 6090

חלקות – 10-16, 18-24, 29-31, 33-38, 41, 43-46, 49

בעלות – הרוב פרטי

מרחק מבנייה  – צמודות לחלק הצפוני של שכונת “נחלת יהודה ב ”

מצב תכנוני/הקרקע –  חלקות 10-16, 18-24, 29-31, 33-38, 41, 43-46, 49 בגוש 6090 ממוקמות בצפון מזרח העיר ראשון לציון , ממערב לכביש 412 (דרך המכבים) וממזרח לכביש 4 , כחלק ממתחם “נחלת יהודה צפון”. לפי תמ”מ /21/3 (תכנית מתאר מחוזית –  מחוז מרכז) החלקות הנ”ל מיועדות לטובת אזור פיתוח עירוני – ייעוד אופטימלי לקידום תכניות הפשרה למגורים. בתחילת שנות ה 2000 החלה עיריית ראשון לציון בקידום מתחם נחלת יהודה צפון על ידי תכנית רצ/1/52/50/1 ( תכנית נחלת יהודה – מתחם צפוני). התכנית שהופקדה בוועדה המחוזית ביולי 2010 , ייעדה הקמה של 1474 דירות שרובן בבניה רוויה ,בנוסף לשטחי מסחר וציבור, וזאת על שטח כולל של 276 דונמים. התכנית הוותיקה עברה לא מעט שינויים וקשיים לאורך השנים בעיקר עקב מחסור בפתרונות תחבורתיים. בדצמבר 2010 החליטה הוועדה המחוזית לדחות את התכנית במתכונתה הנוכחית ולהחזירה לשולחן הוועדה המקומית על מנת לבצע תיקונים מהותיים. למרות ניסיונות החייאת התכנית בין וועדות התכנון, בפברואר 2012 החליטה הוועדה המחוזית על ביטול התכנית, והורתה על תכנון כוללני חדש למתחם. נכון להיום עוד לא הוגשה תכנית שכזו לוועדה המחוזית, דבר שמוטל על עיריית ראשון לציון , שהייתה עסוקה בעיקר בתכנית המתאר הכוללנית לעיר רצ/2030 , וקידום תכנית הפשרה למתחם ה 1000 שבמערב העיר.

 

ייעוד החלקות הנ"ל לטובת מגורים כחלק ממתחם 135 ( נחלת יהודה) מתוך תכנית המתאר לכלל העיר ראשון לציון רצ/2030 הנמצאת שלב מתן ההתנגדויות בוועדה המחוזית. למתחם הצפוני  תקום תכנית חדשה ועדכנית שתעבור את את שלבי הוועדה המחוזית עד להפשרתה. להגדלה - לחץ על התמונה
ייעוד החלקות הנ”ל לטובת מגורים כחלק ממתחם 135 ( נחלת יהודה) מתוך תכנית המתאר לכלל העיר ראשון לציון – רצ/2030 הנמצאת בשלב מתן ההתנגדויות בוועדה המחוזית. למתחם הצפוני תקום תכנית חדשה ועדכנית שתעבור את כל שלבי הוועדה המחוזית עד להפשרתה. להגדלה – לחץ על התמונה

להחלטת הוועדה המחוזית מפברואר 2012 – לחץ כאן    עמודים 9-10

סיכויים וצפי זמן להפשרת הקרקע – החלקות הנ”ל בגוש 6090 יופשרו כחלק ממתחם צפון נחלת יהודה להשלמת השכונה כולה , וזאת רק לאחר הגשה של תכנית חדשה וכוללנית למתחם , הפקדתה ועד לאישורה הסופי בוועדה המחוזית – 8-9 שנים

מחיר מומלץ1700-1800 ₪ למטר

דירוג *** ערך הקרקע יעלה בהדרגתיות , בעיקר לאחר הגשה של תכנית חדשה וכוללנית למתחם לוועדה המחוזית.

KarkaRank

שלום לימור ותודה על תגובתך
בטווח השנים שציינת סבירות גבוהה יותר שתחל הבנייה במתחם מאשר תקום שכונה

KarkaRank

שלום עידו ותודה על תגובתך
בכדי שבנייה תחל עוד כשנתיים , המתחם היה צריך להיות כבר מופשר, לאחר אישור תכנית מפורטת ואישור טבלאות איחוד וחלוקה, מה שכמובן לא המצב נכון להיום.

רוני

שלום,
אודה לך אם תוכל לעדכן נכון להיום איפה עומדת התוכנית?
וכן אם אתה יודע את שם האדריכל של התוכנית.
תודה רבה רבה

KarkaRank

שלום רוני ותודה על תגובתך.
המתחם עדיין ממתין להפקדת תכנית מפורטת בוועדת התכנון.

KarkaRank

שלום צבי ותודה על תגובתך.
לפי פרסום הכנת תכנית למתחם מסוף ממרץ האחרון (תכנית 413-0201459), חלקה 17 נכללת במלואה בתכנית, שבהירות לגבי גובה הזכויות יתגלה בעת סיום הכנת התכנית והפקדתה.

KarkaRank

שלום יוסי ותודה על תגובתך
לפי תכנית המתאר לכלל העיר ראשון לציון רצ/2030 שאושרה ב 2017, חלקה 50 בגוש 6091 נשארת כשטח פתוח בחצץ שבין ראשון לציון לחולון, שטח פתוח שהוא ייעוד החלקה גם לפי תממ 21/3 (תכנית מתאר מחוזית -מחוז מרכז).

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *