גוש 10404 חלקה 15

גוש – 10404

חלקה – 15

גודל חלקה – 29945 מ"ר

בעלות –פרטית

מרחק מבנייה – צמוד דופן לשכונת בית אליעזר

מצב תכנוני/הקרקע – חלקה 15 בגוש 10404 ממוקמת במזרח העיר חדרה, בסמוך לשכונה הגדולה בעיר, בית אליעזר.  לפי תכנית המתאר של חדרה חד/2020  שאושרה סופית בוועדה המחוזית במרץ 2014 ,  חלקה 15 מיועדת למגורים. תכנית חד/2020 אמורה להתבצע במספר שלבים, ולפי נספח שלבי הפיתוח והביצוע המצורף לתכנית חלקה 15 מתכוננת לשלב השני (2020-2025). חלקה 15 היא כמעט היחידה בגוש 10404 שמיועדת לבנייה לפי תכנית המתאר של חדרה, כאשר שאר החלקות בגוש נמצאות בייעוד של שטח חקלאי/נוף כפרי פתוח, וחלקן נכללות בתכנית תתל/6/3/4 לצורך הפקעה לטובת כביש 9. בתביעה של בעליי הקרקעות כנגד מ.ע.צ על הפקעת הקרקע, ביקשו הבעלים לקבל פיצוי גם על חלקה 15 למרות שלא מיועדת להפקעה בטענה לפגיעה בחלקה עקב הגבלות בנייה הצפויות עם סלילתו של כביש 9. השמאי בתיק קבע שאין עילה לפיצוי מאחר וחלקה 15 לא נכללת בתכנית ההפקעה לכביש ואין ייעוד למגבלות בנייה בתחומה.

סיכויים וצפי זמן להפשרת הקרקע – צמידותה של החלקה לבנייה קיימת תורמת לפיתוח עתידי זריז ונגיש יותר ,עם זאת לעיר חדרה פרויקטים רבים שייבנו בהדרגתיות. – 10-12 שנים.

* חשוב לציין –תכנית המתאר של חדרה חד/2020 שאושרה בוועדה המחוזית, היא תכנית כוללנית לכל שטחי העיר ואין מכוחה להוציא היתרי בנייה כאלו ואחרים. רק לאחר הקמת תכניות קטנות  ונקודתיות הנגזרות מתכנית המתאר, הפקדתן בוועדה המחוזית ואישורן הסופי ( לאחר מתן התנגדויות, ותכניות איחוד והחלוקה) ניתן יהיה להוציא היתרי בנייה לאותם שטחים נקודתיים.

מחיר מומלץ450-480 ₪ למטר

דירוג *** למרות ההפקעה לכביש לחלק נרחב בגוש , חלקה 15 מנותקת משאר החלקות וכן תיבנה בסופו של דבר ללא כל מגבלות כלשהן . במחיר הנכון השקעה יכולה להיות כדאית

*לגבי שאר החלקות בגוש 10404 – מיועדות לטובת שטח חקלאי/נוף כפרי פתוח

חלק מחלקות – 12, 14, 18-25, 32, 34, 37 מיועדות להפקעה לטובת כביש 9, ובעלי הקרקעות הגישו תביעת פיצויים כנגד מ.ע.צ.

לתכנית כביש 9 תתל/6/3/4 – לחץ כאן

לתביעת בעליי הקרקעות וקביעת השמאי לגבי חלקה 15 בגוש 10404 – לחץ כאן  סעיף מספר 19 בתחתית העמוד

 

קטגוריה: חדרה

לא יפורסם שדות חובה מסומנים *

*