גוש 10021 חלקה 26 – חוות דעת

גוש -10021

חלקה – 26

בעלות – פרטית

גודל חלקה – 97401 מ"ר

מרחק מבנייה – 500 מטר משכונת נחליאל

מצב תכנוני/הקרקע – חלקה 26 ממקומת בצפון מזרח של העיר חדרה. לפי תמ"מ 6 ( תכנית מתאר מחוזית – מחוז חיפה) חלקה 26 יחד עם כל החלקות בגוש 10021 מיועדות לאזור של  פארק מטרפוליני.  לפי תשריט ייעודי הקרקע של תכנית המתאר לכלל העיר חדרה(חד/2020) ,שאושרה בוועדה המחוזית במרץ 2014, גוש 10021 מיועד בשלמותו להישאר קרקע חקלאית.

סיכויים וצפי זמן להפשרת הקרקע –  שינוי ייעוד של קרקע שהוגדרה כאזור פארק מטרפוליני הוא כמעט בלתי אפשרי. ייעוד הקרקע יכול להתשנות רק בהקמת תכנית מתאר מחוזית חדשה – לא בדור הנוכחי.                                                                     

ייעוד גוש 10021 לאזור פארק מטרפוליני לפי תמ"מ 6 (תכנית מתאר מחוזית - מחוז חיפה). להגדלה - לחץ על התמונה

ייעוד גוש 10021 לאזור פארק מטרפוליני לפי תמ"מ 6 (תכנית מתאר מחוזית – מחוז חיפה). להגדלה – לחץ על התמונה

מחיר60-80 ₪ למטר

דירוג – מיועד להישאר קרקע חקלאית גם לאחר מימושה של תכנית המתאר לכלל העיר 

גושים 10022, 10028, 10053, 10671, 10672, 10030 תואמים בדירוג ובמחיר לגוש 10021.

 

קטגוריה: חדרה

לא יפורסם שדות חובה מסומנים *

*