גוש 3693 חלקה 40 – חוות דעת

גוש – 3693

חלקה-40

גודל חלקה– 42,023 מ"ר

בעלות– פרטית

מרחק מבנייה -140 מטר מהמגדלים של אחוזת הנשיא.

מצב תכנית/הקרקע –חלקה 40 נמצאת בחלק המזרחי של רחובות , ונכללת בתוכנית רח /2025  (מכלול מספר 7) ,שגובשה ואושרה על ידי עיריית רחובות. אותה תכנית מבוססת על תחזית לשנת 2025 הקובעת כי אוכלוסיית העיר תגיע ל 150,000 תושבים אשר יזדקקו ל 22,000 יחידות דיור בנוסף ל 37,000 הקיימות. חלקה 40 עצמה, לפי תשריט  ייעודי הקרקע שמצורף לאותה תכנית מיועדת לבנייה רוויה (קומות) ,ומסומנת בצבע צהוב ביחד עם עוד מספר חלקות מצומצם ביותר אשר משמועתו מגורים.

לתכנית מתאר מקומית רח /2025 –  לחץ כאן

חשוב לציין – תכנית  מתאר מקומית רח/2025  היא תכנית כוללנית לכל שטחי העיר רחובות ואין מכוחה להוציא היתר בנייה לשטח כזה או אחר. רק לאחר הפקדה ואישורה של התכנית בוועדה המחוזית יוכלו לקום תכניות נקודתיות שנגזרות מתכנית המתאר לשטחים ספציפיים כגון מזרח העיר

סיכויים וצפי זמן הפשרת הקרקע–  8-9 שנים                                                                                                                                                                              

ייעוד חלקה 40 והחלקות הקרובות (מסומנות בעיגול) לטובת מגורים לפי תשריט ייעודי הקרקע המצורף לתכנית המתאר לכלל העיר. להגדלה - לחץ על התמונה

ייעוד חלקה 40 והחלקות הקרובות לה ,(מסומנות בעיגול) לטובת מגורים לפי תשריט ייעודי הקרקע המצורף לתכנית המתאר לכלל העיר רח/2025. להגדלה – לחץ על התמונה

מחיר מומלץ1100-1200 ₪ למטר

דירוג**** ערך הקרקע יעלה בהדרגתיות עם הגשת תכנית מתארית למתחם מזרח רחובות לוועדה המחוזית

חלקות תואמות לחלקה 40 במחיר, דירוג וייעוד בגוש 369349,50,51,52,53,58,59,60 ,30,31

 

קטגוריה: רחובות

לא יפורסם שדות חובה מסומנים *

*