גוש 6630 – חוות דעת

גוש – 6630 חלקות – 98-101, 130-131, 134, 151-154, 156, 676, 678, 681, 684, 687, 690, 692, 697, 699, 797 בעלות – הרוב פרטי מרחק מבנייה –  צמודות לבתים ב "גוש הגדול" שמדרום מצב תכנוני/הקרקע – חלקות 98-101, 130-131, 134, 151-154, 156, 676, 678, 681, 684, 687, 690, 692, 697, 699, 797 בגוש 6630 ממוקמות […]

קרא עוד