גוש 6390 – חוות דעת

גוש -6390

חלקות –  20, 29-58, 59-102 – החלקות מדרום לכביש 471

בעלות –פרטית

מרחק מבנייה – 100 מטרים מצפון לחלקות. צמודות לבנייה ממערב

מצב תכנוני/הקרקע – חלקות   20, 29-58, 59-102 בגוש 6390 ממוקמות בעיר פתח תקווה ממערב לכביש 40 ומדרום לכביש 471. נכון לעכשיו החלקות לא נכללות בתכנית מסוימת עם תוקף לשינוי יעוד הקרקע מחקלאי למגורים או מסחר. לפי תמ"מ 21/3 ייעוד החלקות הנ"ל  הוא לאזור נופש מטרפוליני המאפשר שימוש בקרקע לצורכי קרא עוד

גוש 6349 – חוות דעת

גוש – 6349

חלקות – 4, 6-8, 10-13, 17, 23-25, 45-46, 48-52

בעלות – פרטית

מרחק מבנייה –  600 מטרים מדרום לגוש

מצב תכנוני/הקרקע – גוש 6349 נמצא בצפון מזרח העיר תפח תקווה סמוך למתחם ירקונים ממערב לכביש 40. נכון לעכשיו גוש 6349 לא נכלל בתכנית מסוימת עם תוקף לשינוי יעוד הקרקע מחקלאי למגורים או מסחר. לפי תמ"מ 21/3 גוש 6349 מיועד  לאזור של נחל וסביבותיו ולאזור של גן לאומי. לאחרונה הגישו קרא עוד

גוש 6346 – חוות דעת

גוש – 6346

חלקות – 50, 52-57, 59, 60-64

בעלות – הרוב פרטי

מרחק מבנייה – רחוק ממגורים

מצב תכנוני/הקרקע – גוש 6346 נמצא בצפון מזרח העיר פתח תקווה, כאשר כביש 40 וכביש 5 עוברים במרכזו. נכון לעכשיו גוש 6346 לא נכלל בתכנית מסוימת עם תוקף לשינוי יעוד הקרקע מחקלאי למגורים או מסחר. לפי תמ"מ 21/3 חלקות  50, 52-57, 59, 60-64 מיועדות לאזור של גן לאומי. לאחרונה הגישו בעלי קרקעות בגוש 6346 ערר לוועדת ערר המחוזית מחוז מרכז קרא עוד

גוש 6348 – חוות דעת

גוש – 6348

חלקות4-5, 8, 12, 40-41, 92

בעלות – הרוב פרטי

מרחק מבניה – 600 מטרים מדרום

מצב תכנוני/הקרקע – גוש 6348 נמצא בצפון מזרח העיר פתח תקווה מדרום לכביש 5 וממזרח לכביש 40, כאשר באמצע הגוש עוברת מסילת רכבת(רכבת ירקונים). נכון לעכשיו גוש 6348 לא נכלל בתכנית מסוימת עם תוקף לשינוי יעוד הקרקע מחקלאי למגורים או מסחר. לפי תמ"מ 21/3 חלקות 4-5, 8, 12, 40-41, 92 בגוש 6348 מיועדות לאזור של נחל וסביבותיו. לאחרונה קרא עוד

גוש 6391 – חוות דעת

גוש – 6391

חלקות4-5, 6-10, 18, 25-28, 22-23, 29-30, 19-20

בעלות – פרטית

מרחק מבנייה –  30 מטרים מצדו המערבי של הגוש ו 250 מטרים ממושב מגשימים מדרום.

מצב תכנוני/הקרקע – גוש 6391 ממקום בעיר פתח תקווה דרומית לכביש 471, צפונית ממושב מגשימים וממערב לכביש 40. נכון לעכשיו גוש 6391 לא נכלל בתכנית מסוימת עם תוקף לשינוי יעוד הקרקע מחקלאי למגורים או מסחר. לפי תמ"מ 21/3 ייעוד הגוש הוא לאזור נופש מטרפוליני המאפשר שימוש בקרקע לצורכי חקלאות, קרא עוד