קרקע חקלאית לזוגות צעירים

אנחנו זוג צעיר ורוצים לקנות קרקע חקלאית במימון לטובת דירה עתידית. האם כדאי?

לא ולא. לאחרונה נוצר בישראל רושם מוטעה ביותר ש”קניית קרקע חקלאית היא קיצור דרך לדירה”. השקעה בקרקע חקלאית היא לא יותר מהשקעה. וכיאה להשקעה היא נעשית מכסף פנוי שיש בידי האנשים ולא מכסף שאין. לפי נתוני מיסוי מקרקעין,  הראשונים שמשקיעים בקרקעות חקלאיות הם דווקא אלה שאמורים להיות אחרונים – הזוגות הצעירים. בנוסף לאחרונה נוצר מונח קרא עוד

אזור נופש מטרפוליני

 מה עושים עם קרקע בייעוד “נופש מטרפוליני”?

תלוי במיקום. ניתן להשתמש בקרקע המיועדת לנופש מטרפוליני לצורכי : חוות סוסים, מסעדות, פארקים,  שטחים פתוחים, חקלאות, דרכים, מתקני ספורט, נופש,  סדנאות וירידי אומניות ועוד. שימושים רבים ומגוונים שצריך להתאימם לאותו אופי של אזור ואזור, תפקיד שמוטל על הוועדות המקומיות למיניהן. מיקום קרקע שהוגדרה כאזור נופש מטרפוליני הוא חשוב ,מאחר וניתן לייעד עד 15% מהשטח קרא עוד