גוש 16730 – חוות דעת

גוש – 16730

חלקות – כל החלקות בגוש

בעלות – הרוב פרטי

מרחב מבנייה – 150 מטרים ממרכז הספורט

מצב תכנוני/הקרקע – גוש 16730 ממוקם בעיר עפולה מצפון לשדרות רבין ונכלל בתכנית המתאר הכוללנית (לא ניתן להוציא ממנה היתרי בנייה) של העיר ג/12567 שאושרה במרץ 2005 ונועדה לשפר את צמיחתה של העיר ל כ 100,000. אותה תכנית חילקה את כל השטחים בעיר לרובעים (A,B,C) על מנת ליצור רצף עירוני שיחבר את כל האזורים למערכת עירונית אחת. גוש 16730 נמצא במתחם B  שבעצמו מחולק לשני מתחמים B1 ו B2  ובו מיועדים 627 דונם למגורים צמודי קרקע, 260 דונם לבנייה רוויה, 114 דונם לטובת מסחר ותעשייה, 250 דונם לטובת פארק. באותם מתחמים אמורים לקום שלושה בתי ספר. לפי אותה תכנית מתחם B  אמור להתבצע עד שנת 2020. 

להוראות תכנית המתאר ג/12567 –  לחץ כאן

לתשריט תכנית המתאר  –  לחץ כאן  

*עדכון – ב 01/06/2020 המליצה וועדת התכנון על הפקדת תכנית למתחם B1 ו B2 בוועדה המחוזית (תכנית מספר 215-0767095). לפי התכנית אמורות לקום במתחם המשולב כ 5000 יחידות דיור, רובן בבניה רוויה גבוהה , שכ 200 יחידות מיועדים לטובת צמודי קרקע. שלב הבא הוא הפקדת התכנית בוועדה המחוזית לאחר בדיקת התכנית, שלאחר מכן התנגדויות. צפי זמן ההפשרה והמחיר המומלץ מעודכנים בהתאם.

להוראות התכנית המפורטת למתחם B1 ו B2 – לחץ כאן

לתשריט התכנית – לחץ כאן

סיכויים וצפי זמן להפשרת הקרקע –   3-4 שנים

מחיר מומלץ600-650 ש”ח למ”ר

דירוג *** ערך הקרקע יעלה עם הפקדה פורמלית של התכנית בוועדה המחוזית.

 


 

 

KarkaRank

שלום שמואל ותודה על תגובתך.
ראה בחוות הדעת עדכון לגבי תכנית למתחמים B1 ו B2, תכנית שהומלצה להפקדה בוועדה המחוזית

KarkaRank

היי מוטי
התכנית עומדת לפני החלטה על הפקדתה בוועדה המחוזית
קישור לתכנית קיים בלב חוות הדעת
השטחים בבעלות המנהל אכן אמורים לצאת למכרז.

KarkaRank

היי אבנר
כלל החלקות הנכללות בשלמותן בתכנית המפורטת (קישור בחוות הדעת).
ראה בעמוד 4 בהוראות התכנית את פירוט החלקות הגוש הנכללות בשלמותן.

KarkaRank

המלצה וועדת התכנון המקומית, היא הליך תכנוני, בו וועדת התכנון המקומית למעשה נותנת את הסכמתה למבנה התכנית, וכך אותה תכנית עוברת סינון מקצועי לפני העברתה לוועדת התכנון המחוזית, לה הסמכות לאשר את התכנית (אישור שיגיע לאחר הפקדה ושלב מתן התנגדויות).

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *