גוש 6050 חוות דעת

גוש – 6050

חלקות – כל החלקות בגוש

בעלות-פרטית

מרחק– 1200 מטר מבנייה

מצב תכנוני/הקרקע – לפי תשריט  ייעודי הקרקע שמצורף לתכנית ח/500 שהופקדה ביוני 2012 לוועדה המחוזית (נמצאת בשלב ההתנגדויות) גוש 6050 הנמצא בדרום העיר חולון  יחד עם שכניו  גושים 6051 ו 6734,  מיועד לתעשייה ומסחר  ונכלל ב 900 דונם שהתכנית מקציבה לייעוד זה. למרות שהגושים המיועדים לתעשייה נחשבים לפחות מבוקשים במתחם המפלצתי , מיקומה האטרקטיבי של התכנית בשילוב הפקדתה בוועדה המחוזית הביאו לעליית מחירים מטורפת דבר שלא פסח גם על גושי התעשייה והמסחר, מה שמשפיע של הרווח העתידי הצפוי עם הפשרתו של המתחם. ההערכה המשוערת היא שגושי התעשייה יבנו בשלביה המאוחרים של התכנית , אך עם זאת השקעה בגושי התעשייה במחיר הנכון עשויה להתברר כהשקעה היותר שפויה במתחם .

לעדכון לגבי שלבי הפשרת תכנית ומתחם ח 500 – לחץ כאן

סיכויים וצפי זמן להפשרת הקרקע–   עם המורכבות והגודל  העצום  של התכנית שאמורה להתפתח בשלבים –  5 שנים

מחיר מומלץ2100-2200

דירוג *** ערך הקרקע יעלה עם קידום תכנית מפורטת

גושים תואם במתחם ח/500 -6734 ו6051 תואמים בחוות הדעת, מחיר והדרוג לגוש 6050 ומיועדים גם כן לתעשייה  ומסחר.

גושים נוספים המיועדים במתחם לתעשייה ונכללים בתכנית אך באופן חלקי – 6735 ,6052,

החלקות שכן נכנסות באופן מלא לתכנית  בגוש 6735 : 1-205, 207-218, 220, 222-223, 225-232, 245

החלקות שכן נכנסות באופן מלא לתכנית בגוש 6052 : 1-50, 52-157, 179-184, 197-238, 242-243, 246-247, 250-251, 254-255, 260, 291-29

החלקות שכן נכנסות באופן מלא לתכנית בגוש 6053 : 1-290, 293-374, 376, 378

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *