גוש 11295 חלקה 115 – חוות דעת

גוש – 11295

חלקה – 115

גודל חלקה – 22934 מ"ר

בעלות – פרטית

מרחק מבנייה – 40 מטרים משכונת השמורה

מצב תכנוני/הקרקע – חלקה 115 בגוש 11295 ממוקמת בדרום מערב המועצה זכרון יעקב , 300 מטרים ממזרח לכביש 4. נכון לעכשיו חלקה 115 לא נכללת בתכנית עם תוקף לשינוי ייעוד הקרקע מחקלאי למגורים או מסחר. לפי תמ"מ 6 חלקה 115 מיועדת לטובת שמורת נוף. חלקה 115 נכללת בתכנית ש/1130 שאושרה באוגוסט 2011 ומטרתה לייעד שטחים פתוחים וחקלאיים בהתאם לאופי השטח ורגישותו הנופית, ובנוסף קבעה קריטריונים לקביעת שטחי בנייה והקמת מבנים חקלאים. לפי תשריט אותה תכנית חלקה 115 נשארת כשמורת נוף

סיכויים וצפי זמן להפשרת הקרקע –שינוי ייעוד קרקע שהוגדרה כשמורת נוף הוא חריג וכמעט בלתי אפשרי. ייעודה של הקרקע יכול להשתנות רק לאחר הקמה של תכניות מתאר חדשות במחוזות השונים.

מחיר מומלץ80-100 ₪ למטר

דירוג * לחפש כיוונים אחרים

 

קטגוריה: זכרון יעקב

לא יפורסם שדות חובה מסומנים *

*