גוש 3872 – חוות דעת

גוש – 3872

חלקות – 2-5, 8-13, 29, 101-108

בעלות – פרטית

מרחק מבנייה –  קרובות מאוד לבתים במערב גדרה

מצב תכנוני/הקרקע – חלקות 2-5, 8-13, 29, 101-108 בגוש 3872 ממוקמות במערב המועצה המקומית גדרה ממערב לכביש 40 (הרצל). רוב החלקות הנ"ל נמצאות בקרבה יחסית למגורים שממזרח לכביש 40 ,בעוד חלק מהחלקות כגון 2-5 ו 29 נמצאות בקרבה למגורים ממערב לכביש 40. נכון לעכשיו כל החלקות הנ"ל לא נכללות בתכנית מסוימת עם תוקף לשינוי ייעוד מחקלאי למגורים או מסחר. לפי תמ"מ 21/3 חלקות  2-5, 8-13, 29, 101-108 מיועדות לשטח חקלאי/נוף כפרי פתוח. בשנת 2005 הוועדה המחוזית דחתה את תכנית זמ/595 שהקימו יזמים פרטים לטובת שינוי ייעוד של החלקות הנ"ל לאזור מגורים והקמת 1290 יחידות דיור בנוסף למשרדים ושטחי תעסוקה. סיבת הדחייה המרכזית של הוועדה לאותה תכנית היא "שלא נעשתה בחינה כוללת של היישוב ואפשרות הרחבתו". במילים פשוטות – לגדרה אין תכנית כוללנית לכל היישוב ובה התייחסות לקרקעות ממערב לכביש 40. וועדה מחוזית יכולה לאשר שינוי ייעוד של קרקע שהוגדרה לטובת שטח חקלאי/נוף כפרי פתוח בתנאים מסוימים, שהתנאי העיקרי הוא שהקרקע תהיה צמודת דופן לבנייה, תנאי שקיים לחלקות הנ"ל, אך ללא תכנית מתאר ליישוב כולו לא תוכל להיות התקדמות עם שטחים אלו. בחודשים האחרונים גדרה שוקדת על תכנית מתאר חדשה שתגדיר את אופייה של המועצה עד לשנת 2035 ובין היתר תגדיר את שטחי כל היישוב. תכנית זו כרגע נמצאת בשלב ראשוני של איסוף מידע.

להחלטת הוועדה המחוזית לגבי ייעוד הקרקע למגורים – לחץ כאן  עמוד 8

סיכויים וצפי זמן להפשרת הקרקע – מבחינת מיקום, החלקות עומדות בתנאים הדרושים לשינוי ייעודן לצורכי מגורים ותעשייה, אך רק לאחר סיום הכנת תכנית המתאר החדשה של היישוב, הפקדתה ואישורה בוועדה המחוזית יהיה אפשר לראות התקדמות אמיתית והתבהרות לגביי הייעוד המדויק – 12-14 שנים.

מחיר מומלץ280-300 ₪ למטר

דירוג *** למרות חוסר הבהירות לגבי ייעוד החלקות וכשתכנית המתאר נמצאת בשלב התחלתי, במחיר הנכון השקעה יכולה להיות כדאית ומניבה

חלקות 2-3, 5-11, 28-31, 49-50, 53-54 בגוש 3871 – תואמות במחיר ובדירוג לחלקות 2-5, 8-13, 29, 101-108 בגוש 3872.

 

קטגוריה: גדרה

לא יפורסם שדות חובה מסומנים *

*