גוש 16730 – חוות דעת

גוש – 16730

חלקות – כל החלקות בגוש

בעלות – הרוב פרטי

מרחב מבנייה – 150 מטרים ממרכז הספורט

מצב תכנוני/הקרקע – גוש 16730 ממוקם בעיר עפולה מצפון לשדרות רבין ונכלל בתכנית המתאר הכוללנית (לא ניתן להוציא ממנה היתרי בנייה) של העיר ג/12567 שאושרה במרץ 2005 ונועדה לשפר את צמיחתה של העיר ל כ 100,000. אותה תכנית חילקה את כל השטחים בעיר לרובעים (A,B,C) על מנת ליצור רצף עירוני שיחבר את כל האזורים למערכת עירונית אחת. גוש 16730 נמצא במתחם B  שבעצמו מחולק לשני מתחמים B1 ו B2  ובו מיועדים 627 דונם למגורים צמודי קרקע, 260 דונם לבנייה רוויה, 114 דונם לטובת מסחר ותעשייה, 250 דונם לטובת פארק. באותם מתחמים אמורים לקום שלושה בתי ספר. לפי אותה תכנית מתחם B  אמור להתבצע עד שנת 2020. לפי תשריט ייעודי הקרקע של תכנית ג/12567 גוש 16730 נמצא בייעוד משולב שחלקו המערבי מיועד לצורך מסילת ברזל , חלקו המרכזי לצורכי תעשייה ומסחר וחלקו המזרחי לבנייה של מגורים. בתחילת שנת 2012 הופקדה בוועדה המחוזית תכנית עפ/מק/6/12567 שהיא תכנית פרטנית (שניתן מכוחה להוציא היתרי בנייה) למתחמים B1 ו B2  שבתוכם גוש 16730. לפי נספח הבינוי המצורף לתכנית חלקות 22-24,32 מיועדות לבנייה רוויה של 6-10 קומות. חלקות 11, 15-16, 27, 29, 30-31, 33-34 מיועדות לטובת בית ספר תיכון ובית ספר יסודי ומן הסתם יקבלו זכויות כלשהן (מגורים או תעשייה ומסחר) לאחר תכנית איחוד וחלוקה.

להוראות תכנית המתאר ג/12567 –  לחץ כאן

לתשריט תכנית המתאר  –  לחץ כאן  

סיכויים וצפי זמן להפשרת הקרקע –  תכנית הרובעים מתבצעת בקצב איטי יחסית, תכנית הפרטנית לגבי מתחם B1 ו B2 צריכה לעבור בין היתר את שלב ההתנגדויות ותכנית איחוד וחלוקה וזה לוקח זמן – 4-6 שנים

מחיר מומלץלחלקות 22-24,32 – 380-470 ₪ למטר

לחלקות 11, 15-16, 27, 29, 30-31, 33-34230-280 ₪ למטר

דירוג *** במחיר הנכון השקעה כדאית , בעיר מתפתחת שאמורה להיראות כמעט חדשה לאחר הסיום המיוחל של תכנית המתאר.

לגבי חלקות 20-21 בגוש 16730 – מיועדות לבנייה של צמודי קרקע, ותכנית פרטנית יחד עם שאר מתחם B2 תקום בהמשך. מחיר מומלץ– 350-400 ₪ למטר

לגבי חלקות 9, 28, 47-48 וחלק מחלקות 1-4, 8, 10, 26-27 ,29, 37-46 – מיועדות לצורך הפקעה של מסילת ברזל לפי תכנית תתל/13/6/2.

לתכנית תתל/13/6/2 להפקעת מסילת ברזל – לחץ כאן

 

 

קטגוריה: עפולה

לא יפורסם שדות חובה מסומנים *

*