גוש 10041 – חוות דעת

גוש – 10041

חלקות – 44, 46, 49-50

בעלות – פרטית

מרחק מבנייה – צמודות לשכונת ברנדייס

מצב תכנוני/הקרקע – חלקות 44, 46, 49-50 בגוש 10041 ממקומות במזרח העיר חדרה ממערב לשכונת ברנדייס. צמוד לחלקות נמצאות חלקות 17, 40, 332-333 שאושרו לבנייה במסגרת תכנית חד/1109 ונמצאות לפני פיתוח. לפי תכנית המתאר של חדרה חד/2020 שאושרה בוועדת המחוזית במרץ 2014,  חלקות 44, 46, 49-50 מיועדות לבנייה של צמודי קרקע. תכנית חד/2020 אמורה להתבצע במספר שלבים, ולפי נספח שלבי הפיתוח והביצוע המצורף לתכנית החלקות הנ"ל מתכוננות לשלב השני (2020-2025).

סיכויים וצפי זמן להפשרת הקרקע – צמידות החלקות לבנייה קיימת ולחלקות מאושרות לבנייה תורמת לפיתוח עתידי זריז ונגיש יותר,עם זאת לעיר חדרה פרויקטים רבים שייבנו בהדרגתיות – 6-8 שנים

*עדכון – בינואר 2016 הופקדה תכנית מפורטת (תכנית מספר 302-0209270) למתחם 18 בוועדה המחוזית להקמת 161 יח"ד צמודי קרקע. שלב הבא הוא שלב מתן התנגדויות .

להוראות תכנית מפורטת למתחם 18 – לחץ כאן

לתשריט התכנית – לחץ כאן   מסומנים מספרי החלקות בתכנית – 44, 46, 49-50

מחיר מומלץ670-750 ₪ למטר

תשריט חלקות 44, 46, 49-50 בגוש 10041 לפי תכנית המתאר של עיר (מסומן בורוד מתחם מספר 18). צמידות החלקות לתכנית מאושרת  חד/1109 ולבנייה קיימת תורמת לפיתוח עתידי זריז ונגיש יותר.  להגדלה - לחץ על התמונה

תשריט חלקות 44, 46, 49-50 בגוש 10041 לפי תכנית המתאר של עיר (מסומן בורוד מתחם מספר 18). צמידות החלקות לתכנית מאושרת חד/1109 ולבנייה קיימת תורמת לפיתוח עתידי זריז ונגיש יותר. להגדלה – לחץ על התמונה

דירוג **** רק במחיר הנכון

*חשוב לציין כי עקב ההפקעות החלות על קרקעות חקלאיות, השקעה בקרקע בייעוד של צמודי קרקע מחייבת קנייה של לפחות 450-500 מ"ר, בכדי שלאחר ההפקעה יישאר מגרש בגודל שתואם את ייעודו.

 

קטגוריה: חדרה

לא יפורסם שדות חובה מסומנים *

*