גוש 6348 – חוות דעת

גוש – 6348

חלקות4-5, 8, 12, 40-41, 92

בעלות – הרוב פרטי

מרחק מבניה – 600 מטרים מדרום

מצב תכנוני/הקרקע – גוש 6348 נמצא בצפון מזרח העיר פתח תקווה מדרום לכביש 5 וממזרח לכביש 40, כאשר באמצע הגוש עוברת מסילת רכבת(רכבת ירקונים). נכון לעכשיו גוש 6348 לא נכלל בתכנית מסוימת עם תוקף לשינוי יעוד הקרקע מחקלאי למגורים או מסחר. לפי תמ"מ 21/3 חלקות 4-5, 8, 12, 40-41, 92 בגוש 6348 מיועדות לאזור של נחל וסביבותיו. לאחרונה הגישו בעלי קרקעות בגוש 6348 ערר לוועדת ערר המחוזית מחוז מרכז לתשלום פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה בטענה לירידת ערך של המקרקעין עקב אישורה של תכנית תמ"מ 21/3. לטענת בעלי הקרקעות אישור התכנית פגע בפוטנציאל התכנוני לשינוי ייעוד הקרקע ובכך לירידת ערך המקרקעין שבבעלותם. בספטמבר 2013 החליטה הוועדה המחוזית לדחות את הערר של בעלי הקרקעות לגבי חלקות  4-5, 8, 12, 40-41, 92 בטענה שפגיעה בפוטנציאל התכנוני של הקרקע קיים רק כאשר יש תכניות בשלב תכנוני מאושר לפני כניסתה של תכנית תמ"מ 21/3, דבר שלטענת הוועדה המחוזית לא היה קיים בנוגע לחלקות הנ"ל.

סיכויים וצפי זמן להפשרת הקרקע – שינוי ייעוד לקרקע שהוגדרה כנחל לסביבותיו או גן לאומי, הוא כמעט בלתי אפשרי. ייעודם של קרקעות אלה יכול להשתנות רק לאחר הקמה של תכניות מתאר חדשות במחוזות השונים –לא בדור הנוכחי.

מחיר מומלץ100-120 ₪ למטר

דירוג * לחפש משהו אחר

לגבי חלקות 23, 48-50, 78, 80, 82, 86, בגוש 6348הוועדה המחוזית החליטה שכן היה פוטנציאל תכנוני שנפגע עקב תכנית תמ"מ 21/3 ,ותביעת הפיצויים לגבי חלקות אלו הועברו לשמאי מכריע.

לגבי חלקות 27-30 – לא הוגש על החלקות ערר לוועדה המחוזית לתשלום פיצויים. מיועדות לפי תמ"מ 21/3 לאזור נחל וסביבותיו ותואמות במחיר ובדירוג לחלקות 4-5, 8, 12, 40-41, 92

*בנוסף ועדת הערר המחוזית הגיעה להחלטה בנוגע לגושים וחלקות נוספים בצפון העיר פתח תקווה.

גושים וחלקות שנדחו על ידי הוועדה לתשלום פיצויים:

גוש 6350 – חלקות –   11,18,24,39,41,86

גוש 6351 –  חלקות –  1,3-4, 6-8, 12, 19, 21

גוש 6353 –  חלקות –  9, 25, 27

גוש 6530 –  חלקות – 10, 19

גוש 6347 –  חלקות – 21-22, 24, 26, 28, 30-31

גוש 6570 – חלקה 10

גוש 6358 –  חלקות – 21, 23, 38-39, 105, 116, 121, 123

גוש 6359 – חלקות – 1-2, 18, 39

גוש 6399 –  חלקה 33

סיכום גושים וחלקות שעל פי הוועדה מחוזית כן נפגעו עקב תכנית תמ"מ 21/3 ותביעות הפיצויים  הועברו לשמאי מכריע:

גוש 6350 – חלקות – 12-14, 47

גוש 6348 –  חלקות –  23, 48-50, 78, 80, 82, 86

גוש 6346 –  חלקות – 27-33, 77, 89, 145

גוש 6349 –  חלקות –  15, 16, 26, 29, 52, 67

 

קטגוריה: פתח תקווה

לא יפורסם שדות חובה מסומנים *

*