גוש 6390 – חוות דעת

גוש -6390

חלקות – 16, 18, 20, 29-58, 59-102 – החלקות מדרום לכביש 471

בעלות –פרטית

מרחק מבנייה – 100 מטרים מצפון לחלקות. צמודות לבנייה ממערב

מצב תכנוני/הקרקע – חלקות  16, 18, 20, 29-58, 59-102 בגוש 6390 ממוקמות בעיר פתח תקווה ממערב לכביש 40 ומדרום לכביש 471. נכון לעכשיו החלקות לא נכללות בתכנית מסוימת עם תוקף לשינוי יעוד הקרקע מחקלאי למגורים או מסחר. לפי תמ"מ 21/3 ייעוד החלקות הנ"ל  הוא לאזור נופש מטרפוליני המאפשר שימוש בקרקע לצורכי חקלאות, שטחים פתוחים, דרכים, מתקני ספורט, סדנאות וירידי אומניות ועוד. לאחרונה הגישו בעלי קרקעות באותן חלקות ערר לוועדת ערר המחוזית מחוז מרכז לתשלום פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה בטענה לירידת ערך של המקרקעין עקב אישורה של תכנית תמ"מ 21/3 .לטענת בעלי הקרקעות אישור התכנית פגע בפוטנציאל התכנוני לשינוי ייעוד הקרקע ובכך לירידת ערך המקרקעין שבבעלותם. בספטמבר 2013 החליטה הוועדה המחוזית לדחות את הערר של בעלי הקרקעות, בטענה שפגיעה בפוטנציאל התכנוני של הקרקע קיים רק כאשר יש תכניות בשלב תכנוני מאושר לפני כניסתה של תכנית תמ"מ 21/3, דבר שלטענת הוועדה המחוזית לא היה קיים בנוגע לחלקות הנ"ל.

סיכויים וצפי זמן להפשרת הקרקע – לקרקע בייעוד נופש מטרפוליני שימושים רבים ומגוונים. הקמה והרצה של תכנית לפי אותו ייעוד עלולה לקחת זמן .

מחיר מומלץ300-350 ₪ למטר

דירוג ** רק לאחר התבהרות מוחלטת של המתחם 

 

קטגוריה: פתח תקווה

לא יפורסם שדות חובה מסומנים *

*