גוש 6346 – חוות דעת

גוש – 6346

חלקות – 50, 52-57, 59, 60-64

בעלות – הרוב פרטי

מרחק מבנייה – רחוק ממגורים

מצב תכנוני/הקרקע – גוש 6346 נמצא בצפון מזרח העיר פתח תקווה, כאשר כביש 40 וכביש 5 עוברים במרכזו. נכון לעכשיו גוש 6346 לא נכלל בתכנית מסוימת עם תוקף לשינוי יעוד הקרקע מחקלאי למגורים או מסחר. לפי תמ"מ 21/3 חלקות  50, 52-57, 59, 60-64 מיועדות לאזור של גן לאומי. לאחרונה הגישו בעלי קרקעות בגוש 6346 ערר לוועדת ערר המחוזית מחוז מרכז לתשלום פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה בטענה לירידת ערך של המקרקעין עקב אישורה של תכנית תמ"מ 21/3. לטענת בעלי הקרקעות אישור התכנית פגע בפוטנציאל התכנוני לשינוי ייעוד הקרקע ובכך לירידת ערך המקרקעין שבבעלותם. בספטמבר 2013 החליטה הוועדה המחוזית לדחות את הערר של בעלי הקרקעות לגבי חלקות 50, 52-57, 59, 60-64,  בטענה שלא היו תכניות בשלב תכנוני מאושר לפני כניסתה של תכנית תמ"מ 21/3 ,שניתן לבסס עליהם פגיעה בפוטנציאל התכנוני של הקרקע.

סיכויים וצפי זמן להפשרת הקרקע –  שינוי ייעוד לקרקע שהוגדרה כאזור גן לאומי, הוא כמעט בלתי אפשרי. ייעודם של קרקעות אלה יכול להשתנות רק לאחר הקמה של תכניות מתאר חדשות במחוזות השונים – לא בדור הנוכחי.

מחיר מומלץ100-120 ₪ למטר

דירוג * לחפש משהו אחר

לגבי חלקות 27-33, 77, 89, 145 בגוש 6346 – הוועדה המחוזית החליטה שכן היה פוטנציאל תכנוני שנפגע עקב תכנית תמ"מ 21/3 ,ותביעת הפיצויים לגבי חלקות אלו הועברו לשמאי מכריע.

 

קטגוריה: פתח תקווה

לא יפורסם שדות חובה מסומנים *

*