גוש 3693 חלקה 7 – חוות דעת

גוש – 3693

חלקה -7

גודל חלקה -17102 מ"ר

בעלות –פרטית

מרחק מבנייה– 550 מטר מאחוזת הנשיא

מצב תכנית/הקרקע– חלקה 7 נמצאת בחלק המזרחי של רחובות, ונכללת בתוכנית רח /2025  (מכלול מספר 7) ,שגובשה ואושרה על ידי עיריית רחובות. , החלקה לפי תשריט  ייעודי הקרקע שמצורף לאותה תכנית מיועדת להישאר קרקע חקלאית בנוסף לשטח ציבורי פתוח ומסומנת בצבע ירוק יחד עוד מספר רב של חלקות הנמצאות מעבר לכביש מנחם בגין. מצבה האמיתי של הקרקע יתברר לאחר שיופשרו הקרקעות שמיועדות לבנייה רוויה  לפי אותה תכנית.

סיכויים וצפי זמן הפשרת הקרקע-  לא תופשר לבנייה יחד עם החלקות שמיועדות לבנייה. תישאר לאחר ההפשרה  קרקע חקלאית ובהמשך מצבה יוכל  להשתנות תלוי בקצב ההתפתחות והבנייה של החלקות לפניה.

מחיר מומלץ  – 250-270 ₪ למטר

דירוג -** להשקעה שקונים ושוכחים לזמן ארוך עם סיכויים מטובים שערך הקרקע שערכה יקפוץ משמעותית בטווח של בין 12-14 שנים

 

קטגוריה: רחובות