גוש 3693 חלקה 36 – חוות דעת

גוש -3693

חלקה –36

גודל חלקה -14752 מ"ר

בעלות –פרטית

מרחק מבנייה–  20 מטר מהבנייה העצומה בגן הפקאן

מצב תכנית/הקרקע– גודלה של חלקה 36 בגוש 3693 ברחובות כ 14752 מטר אך למעשה 12958 מטר שמהווים 87% מהחלקה הם קרקע חקלאית נטו כשה13% הנותרים (1794 מטר) כבר הופקעו לטובת כביש מנחם בגין החותך את החלקה . כך שרק 87% מחלקה 36 מיועד לבנייה וייכללו בתוך תכנית בנייה.לא כזה משמעותי אך עדיין מתבטא במחיר בירידה של 13% . לצורך העניין בעלים או רוכש של אלף מטר בחלקה 36 מחזיק  למעשה רק  ב 870 מטר קרקע חקלאית בלבד מאחר ורק 87% מהחלקה הם קרקע חקלאית ואותם 870 הם שיחושבו בעת מתן זכויות ברגע ההפשרה ,מאחר ורק הם מיועדים לבנייה, דבר שצריך לקחת בחשבון מבחינת עלות. חלקה 36 נמצאת בחלק המזרחי של רחובות ונכללת בתוכנית רח /2025  (מכלול מספר 7) ,שגובשה ואושרה על ידי עיריית רחובות. אותה תכנית מבוססת על תחזית לשנת 2025 הקובעת כי אוכלוסיית העיר תגיע ל 150,000 תושבים אשר יזדקקו ל 22,000 יחידות דיור בנוסף ל 37,000. חלקה 36 עצמה, לפי תשריט  ייעודי הקרקע שמצורף לאותה תכנית מיועדת לבנייה רוויה (קומות) ,ומסומנת בצבע צהוב ביחד עם עוד מספר חלקות מצומצם ביותר אשר משמועתו מגורים.

חשוב לציין – תכנית  מתאר מקומית רח/2025  היא תכנית כוללנית לכל שטחי העיר רחובות ואין מכוחה להוציא היתר בנייה לשטח כזה או אחר. רק לאחר הפקדה ואישורה של התכנית בוועדה המחוזית יוכלו לקום תכניות נקודתיות שנגזרות מתכנית המתאר לשטחים ספציפיים כגון מזרח העיר

סיכויים וצפי זמן הפשרת הקרקע–  12-14 שנים

מחיר מומלץ–  87% חקלאי שווה ערך ל 87% זכויות בעת הפשרה משמע 87% מחיר של 100% חקלאי. .630-730 ₪ למטר

דירוג *** –ממקומת באזור הכי יוקרתי ברחובות ,אטרקטיבית, צמודה לבנייה, ולמרות שרק 87% ממנה ייכלל בתכנית עדיין שווה במאוד במחיר המתאים

 

קטגוריה: רחובות