גוש 3693 חלקה 35 – חוות דעת

גוש -3693

חלקה -35

גודל חלקה -12603 מ"ר

בעלות –פרטית

מרחק מבנייה-20 מטר מפרויקט גן הפקאן

מצב תכנית קרקע– גודלה של חלקה 35 בגוש 3693 ברחובות כ 12603 מטר אך למעשה רק 2850 מטר שמהווים 22% מהחלקה הם קרקע חקלאית נטו כשה78% הנותרים (9753 מטר) כבר הופקעו לטובת כביש מנחם בגין החותך את החלקה . כך שרק 22% מחלקה 35 מיועד לבנייה וייכללו בתוך תכנית בנייה. לצורך העניין בעלים או רוכש של אלף מטר בחלקה 35 מחזיק  למעשה רק  ב 220 מטר קרקע חקלאית בלבד מאחר ורק 22% מהחלקה הם קרקע חקלאית ואותם 220 הם שיחושבו בעת מתן זכויות ברגע ההפשרה ,מאחר ורק הם מיועדים לבנייה, דבר שצריך לקחת בחשבון מבחינת עלות., והאם כדאי להתעסק בכלל בחלקה עקב ההפקעה הגבוהה שנעשתה בה. חלקה 35 נמצאת בחלק המזרחי של רחובות ונכללת בתוכנית רח /2025  (מכלול מספר 7) ,שגובשה ואושרה על ידי עיריית רחובות. אותה תכנית מבוססת על תחזית לשנת 2025 הקובעת כי אוכלוסיית העיר תגיע ל 150,000 תושבים אשר יזדקקו ל 22,000 יחידות דיור בנוסף ל 37,000. חלקה 35 עצמה, לפי תשריט  ייעודי הקרקע שמצורף לאותה תכנית מיועדת לבנייה רוויה (קומות) ,ומסומנת בצבע צהוב ביחד עם עוד מספר חלקות מצומצם ביותר אשר משמועתו מגורים.

סיכויים וצפי זמן הפשרת הקרקע– גבוהים ביותר בטווח משוער של בין 12-14 שנה .

מחיר מומלץ – 22% חקלאי שווה ערך ל 22% זכויות בעת הפשרה משמע 22% מחיר של 100% חקלאי. .170-200 שח למטר

דירוג -*  מבחינת מיקום דומה לשכנתה חלקה 34, אך זכויות כל כך נמוכות דורשות כמויות גדולות של שטח בכדי להנות  מפרות ההפשרה, ובכך ההתעסקות מיותרת 

 

קטגוריה: רחובות