תכנית הר/400

מה קורה עם תכנית הר/400 בהוד השרון ?

תכנית הר/400 היא תכנית פרטנית משנת 2002 שהוקמה ביוזמת הוועדה המקומית ומייעדת  שטחים הנמצאים בדרום מערב העיר הוד השרון. התכנית כוללת שטחים בגודל 2100 דונם עליהם אמורים לקום 5500 יחידות דיור , מבני תעסוקה ,פארק גדול בו עבור נחל הדר ולחבור לנחל הירקון. בדיונים האחרונים שנעשו בוועדה המחוזית לגבי תכנית הר/400 הומלץ על התקדמות התכנית בכפוף להפקדתה ואישורה של תכנית המתאר הר/2050 – תכנית מתאר כוללנית לגבי כל שטחה של העיר הוד השרון. הפקדתה ואישורה של תכנית מתאר מקומית יכול לאפשר הקמה ואישור מהיר באופן יחסי של תכניות קטנות ,פרטניות ונקודתיות הנגזרות מאותה תכנית כדוגמת הר/400. במילים פשוטות: רק לאחר הפקדתה ואישורה של תכנית מתאר הר/2050 תוכל להיות התקדמות עם תכנית הר/400. בפברואר 2012 תכנית הר/2050 הוצגה בוועדת היגוי של הוועדה המחוזית, ונכון להיום נמצאת לפני הפקדתה בוועדה המחוזית.

קטגוריה: שאלות נפוצות