תכנית רח/2025

מה קורה עם הקרקעות מעבר לכביש מנחם בגין ותכנית רח/2025?

כמעט לכל עיר בישראל קיימת תכנית מתאר בין עם היא מאושרת (כגון חדרה), בהפקדה במחוזית (כגון ראשון לציון) או בתהליכי תכנון (כגון גדרה). בגדול תכנית מתאר מקומית נותנת תחזית לגודל האוכלוסייה עד לשנה מסוימת , ובנוסף ונותנת ייעוד לכל השטחים הכוללים בתחומה כגון: מגורים, תעסוקה, שטחים פתוחים, דרכים ועוד, וזאת בכפוף לתכניות מתאר מחוזיות. הפקדה ואישורה של תכנית מתאר מקומית יכול לאפשר הקמה ואישור מהיר באופן יחסי של תכניות קטנות ונקודתיות הנגזרות מאותה תכנית מתאר. תכנית רח/2025 כמו כל תכניות המתאר המקומיות היא תכנית כוללנית לכל שטחי העיר רחובות ואין מכוחה להוציא היתר בנייה לשטח כזה או אחר. רק לאחר הפקדה ואישורה של התכנית בוועדה המחוזית יוכלו לקום תכניות נקודתיות שנגזרות מתכנית המתאר לשטחים ספציפיים כגון מזרח העיר, וברור שככל שמתעכבת הפקדת תכנית המתאר של העיר כך מתעכבים כל התכניות הנגזרות ממנה. חשוב לציין שכל הקרקעות שמיועדות  לבנייה מעבר לכביש מנחם בגין מוגדרות לפי תמ"מ 21/3 כאזור חקלאי/נוף כפרי פתוח. בקרקעות אלו ניתן לשנות ייעוד לבנייה רק אם צמודות דופן לבנייה קיימת (תנאי שתכנית רח/2025 עומדת בו) ושאין עתודות קרקע פנויות נוספות בעיר. נכון לעכשיו העיר לא שופעת בעתודות קרקע , וסביר להניח שעם הצטמצמות הקרקעות המיועדות לבנייה בעיר, יהיה ניתן להגיע לקרקעות שמעבר לכביש מנחם בגין – וזהו בעצם אחת ההמלצות של הוועדה המחוזית לעירית רחובות לגבי תכנית רח/2025 לפני הפקדתה.

קטגוריה: שאלות נפוצות